CNC-koneistetun muotin tutkintaa

On-Demand valmistus

Pienennä projektin kokonaiskustannuksia ja hallitse kysyntäpiikkien aiheuttamat vaihtelut ruiskuvaluosien piensarjavalmistuksella.

Digitaalinen lähestymisemme ruiskuvaluprosessiin takaa toimivan ja kustannustehokkaan valmistuksen prototyypeille sekä piensarjaosille.

25 - 10,000+ osaa

Toimitus 15 päivässä tai nopeammin

 

On-demand valmistuksen kilpailuedut

 

Koneistusoperaattori LSR-koneen vieressä

1. Piensarjavalmistus

  • Varmista osan geometria, kokoonpanoprosessit ja markkinoiden valmius protosarjalla ennen massavalmistusta.
  • Hallitse varastokustannukset tilaamalla osat kun niitä oikeasti tarvitaan.
  • Käytä ensisijaisena tuotantomenetelmänä tuotteille, joiden vuosittaiset myyntimäärät on muutamia tuhansia tai jopa muutama sata kappaletta.

2. Tuotannon ylösajo

  • Käytä kustannustehokasta alumiinityökalua ennen kalliiseen terästyökaluun sijoittamista.
  • Minimoi terästyökalun valmistukseen käytetty aika sekä kustannukset ja lanseeraa tuotteesi nopeammin markkinoille alumiinityökaluilla, jopa muutamassa päivässä.

3. Toimitusketjun häiriöt

  • Minimoi myynnin seisokit ja riskit, että tuotteet loppuvat hyllystä kun massavalmistuksen työkalut on korjauksessa.
  • Lievennä kotimaisen ja maailmanlaajuisen toimitusviiveen riskiä luotettavalla ja asiakaslähtöisellä on-demand piensarjavalmistuskumppanilla.
  • Varaudu kysynnän vaihteluihin sekä tuotannon tasapainottamiseen.

4. Loppuelinkaaren suunnittelu

  • Tee tilauksia vain todelliseen tarpeeseen tuotteen loppuelinkaaren aikana.
  • Vähennä varaston alaskirjaukset ja tilaa osat pienemmissä määrissä.

 


Kysynnän vaihtelu

Tuotteen elinkaari


Tekniset muovimateriaalit

Varastoimme yli 100 valettavaa termoplastista muovia ja nestesilikonikumimateriaalia, jotka soveltuvat moniin eri sovellutuksiin ja toimialoihin. Myös asiakkaiden omista materiaaleista on mahdollista valmistaa osia.

SEE ALL MATERIALS