Case study

Protolabs tukee turvallisuuden kannalta kriittisten laitteiden kehittämistä


Canute Rail -yhtiö teki yhdessä Protolabsin kanssa kriittisen tärkeässä radantarkistustyössä käytettävän suurta tarkkuutta edellyttävän osan suunnittelu- ja CNC-koneistustyöt.

Uuden ja korjatun radan tarkastaminen on turvallisuuden kannalta kriittistä toimintaa, jossa tarvitaan sekä erikoisosaamista että erikoislaitteita. Se on työ, jossa et saa erehtyä.

Kullakin jopa 120 metrin pituisella ratajaksolla jopa pieninkin suuntausvirhe tai hitsausvirhe kertautuu jakson pituudella ja voi osoittautua vaaralliseksi rautaien käyttäjille.  Virheelle ei yksikertaisesti ole tilaa uutta rataa rakennettaessa tai vanhaa uudistettaessa.

Knut Holen on työskennellyt rautatietoimialalla yli 20 vuotta. Hän teki Canute Rail -yhtiöstä radan kunnossapito ja -tarkastustöiden tarjoajan Norwegian rail -rautatieyhtiölle. Vaikka hän tällä hetkellä toimii yksinyrittäjänä, hän aikoo laajentaa liiketoimintaansa.

Kun Canute Railillä oli tarve kehittää erittäin suuret tarkkuusvaatimukset täyttävä osa, joka täyttää Norwegian Railin hitsaustentarkastus- ja radansuuntauslaitteelle asettamat tiukat kriteerit, Holen pyysi Protolabsin avukseen.

“En voinut löytää muuta toimittajaa, joka voisi valmistaa tarvitsemamme tarkkuuden ja laadun edellyttämän osan. Protolabs hoiti koko kehitysprosessin yksinkertaisesti ja nopeasti”

“Rautatieviranomainen antoi minulle osaa koskevan kaaviopiirustuksen, josta tein CAD-sunnnitelman.  Latasin tämän suoraan Protolabsin ohjelmistoon, joka tarkisti sen rakenteen valmistettavuuden ja teki tarjouksen vain parissa tunnissa.  Vaikka minun ei tarvinnut tehdä rakenteeseen muutoksia ja vaikka yritykseni on pieni, on silti hyvä saada varmistus, että osan rakenne ja sen parametrit ovat mahdollisia CNC-koneistuksessa.”

cnc machined part for critical track inspection work

Canute Rail tarvitsi vain yhden osan hitsauksentarkastuslaitteeseensa, mutta tämän osan valmistuksessa tarvittiin mikronitason tarkkuustekniikkaa, jotta vaadittava tarkkuus saavutetaan. Itse osa sopii kaikille hitsauksille, ja Holen tarkistaa sen avulla kahden kiskon välisen geometrisen toleranssin itse osaa ja jarrusatuloita käyttäen, koska jopa vähäisinkin poikkeama on vakava, jos se moninkertaistuu pitkin rataa.

Protolabsin tarjouksen, rakenteen hyväksynnän ja digitalisoidun tuotantoprosessin avulla Holen pystyi hoitamaan koko prosessin itse oman PC:nsä avulla tarjouksesta ja CAD-suunnitelman valmistettavuustarkistuksesta suoraan tilauksen tekemiseen asti.  Protolabsin asiakaspalvelupäällikön auttaessa ja neuvoessa koko prosessi oli nähtävissä alusta loppuun asti hänen omasta toimistostaan.

Prosessin automatisointi merkitsi myös sitä, että Protolabs pystyi valmistamaan osan nopeasti ja myös toimittamaan hyvin pienin kustannuksin.

cnc machined part for critical track inspection work

Kyseinen osa on osa suurempaa hitsauksen- ja suuntauksen tarkastuslaitetta.  Se valmistetaan alumiinista, koska Holenin on kuljetettava omaa laitettaan mukanaan ja usein käveltävä työkohteeseen.

“Valitettavasti rata ei ole aina lähellä tietä, joten joskus sinun on käveltävä muutama kilometri päästäksesi radanosalle, joka on kunnossapitotöiden ja tarkastuksen tarpeessa.  Tästä syystä tarkastuslaitteen paino on hyvin merkitsevä, ja siksi päätimme käyttää osaan alumiinia, koske se on kevyttä, sitä voi koneistaa tarkkojen toleranssien mukaisesti ja se on suhteellisen kestävää,”Holen totesi.

Yhtiö suunnittelee muidenkin tarkastustyökalujen kehittämistä tulevaisuudessa ja tulee pyytämään siihen Protolabsin apua.

Holen lisäsi: “Kun pieni yritys saa tehtäväksi kehittää erikoisasiantuntemusta edellyttäviä osia turvallisuuden kannalta kriittisiin käyttötarkoituksiin, on tärkeää löytää alihankintavalmistajaksi oikea yhteistyökumppani.  Protolabsin käyttämisessä tähän on erinomaista, että he hallitsevat prosessin.  Voit ladata CAD-suunnitelmasi heidän järjestelmäänsä, ja heidän ohjelmistonsa analysoi rakenteen ja osoittaa, suositellaanko tai tarvitaanko muutoksia.

“Minulle on ihanteellista myös se, että vähimmäistilausmäärää ei ole, koska halusin vain yhden tarkkuusvalmistetun osan.  Se o erinomaista palvelua pienille yrityksille, jotka tarvitsevat alihankintavalmistusta ja haluavat valvoa prosessia ja ymmärtää sen.

Protolabsin digitaalinen alusta, jota käytetään tarjousten tekemisessä, osien rakenteen analysoimisessa ja osien tilaamisessa, sopii sekä nopeaan prototyyppien tuottamiseen että kysynnän mukaiseen valmistukseen.  Valmistuspalvelut ovat ruiskuvalu, CNC-koneistus ja 3D-tulostus. Se on ihanteellista pienille ja toimintaansa aloittaville yrityksille sekä myös suuremmille valmistajille, jotka etsivät nopeaa mahdollisuutta hankkia prototyyppejä tai alihankintavalmistajaa pienille tai keskikokoisille tuotantoerille.

Tämä tekee tuotekehityksestä ja valmistuksesta kokonaisuudessaan läpinäkyvää ja mahdollistaa prosessin valvonnan omista työtiloistasi.