Case Study

Muuttaen Veden Testausta

SBT Aqua

Kun tanskalaisen SBT Aqua -yhtiön oli valmisteltava sen uraauurtavaa vesianalyysiteknologiaa tuotantoa varten, se kääntyi Proto Labs -yhtiön puoleen Isossa-Britanniassa. Käyttämällä kaikkia kolmea yhtiön palvelua – 3D-tulostus, CNC-koneistus ja ruiskuvalu – nämä skandinaaviset yrittäjät pystyivät kehittämään ja testaamaan mullistavan designinsa nopeasti, mutta perin pohjin.

SBT Aqua -yhtiön innovatiivinen prosessi nopeuttaa saastumisen tunnistamista vedessä; sen yksinkertaisena kunnianhimona on auttaa luomaan maailma, jossa kaikki pystyvät juomaan vettä tietäen sen olevan puhdasta ja turvallista.

Kolme eri vesilaitosta Tanskassa on parhaillaan suorittamassa pilottitukimusta uudesta prosessista työnimenä BactoFlow, joka on täysin erilainen kuin perinteinen lähestymistapa koskien veden saastumisen tunnistamista. Tänä päivänä käytetyt mikrobiologiset laadunvalvontaprosessit ovat hitaita ja kalliita. Esimerkiksi veden laadun analysoimiseksi ja bakteerien testaamiseksi näytteet kerätään manuaalisesti, ja niitä haudotaan sen jälkeen laboratoriossa kolme päivää ennen tulosten saamista. SBT Aqua -järjestelmän yhteydessä uudentyyppinen automatisoitu anturi ottaa jatkuvasti näytteitä vedestä mitaten bakteeritasoja ja antaa välittömästi hälytyksen teknologiaa käyttävälle yhtiölle, jos tunnistetaan saastetta.

BactoFlow’n anturi toimii impedanssivirtaussytometrin järjestelmän kautta – mikä tarkoittaa, että se käyttää sähkökenttää bakteerien tunnistamiseksi ilman vesinäytteen esikäsittelyä tai hautomista. Sähkökenttä tutkii hiukkasten sähköisiä ominaisuuksia vedessä, ja tuloksia verrataan tietokantaan määrittämään, ovatko hiukkaset bakteereita. Nousu bakteeritasolla (varsinkin äkillinen) voi olla osoitus välittömästä saastumisesta. Koska anturi on verkossa, teknologiaa käyttävän yhtiön etuja on ongelman käsitteleminen välittömästi.

Tuore lähestymistapa bakteerien voittamiseksi

Tänä päivänä veden saastuminen havaitaan liian usein vasta sitten kun ihmiset sairastuvat – eikä niinkään vesilaitosten tunnistamana ennen ongelman aiheutumista. Uuden SBT Aqua -teknologian tavoitteena on muuttaa tämä antamalla vesilaitoksille reaaliaikaista tietoa, joten ne pystyvät ryhtymään estäviin toimenpiteisiin välittömästi. Tätä teknologiaa varten on myös tarjolla huomattavia markkinamahdollisuuksia teollisuusaloilla, kuten biotekniikka, lääkkeet sekä ruoka ja juomat. Ei ole liioiteltua sanoa, että BactoFlow on asetettu muuttamaan tapaa, jolla yhtiöt käsittelevät veden saastumista.

Kolmen palvelun yhdistäminen nopeita tuloksia varten

SBT Aqua suunnittelee ruiskuvalun käyttämistä sen antureiden massatuotantoa varten. Se käytti kuitenkin ensin 3D-tulostusta designin viimeistelemiseksi, sillä prototyyppien valmistamisen helppous käyttämällä lisäainevalmistusta tekee siitä nopeimman menetelmän osien parantamiseksi. Sen jälkeen yhtiö käytti hyväksi CNC-koneistusta erittäin tarkkojen mallien kehittämiseksi, mikä auttoi ennustamaan tarkasti, miltä viimeistelty tuote näyttää, kun se on ruiskuvalettu.

Mahdollisuudella käyttää kaikkia kolmea Proto Lab -yhtiön palvelua on ollut suuri vaikutus BactoFlow’n kehityksen edistymiseen. Gustav Skands, SBT Aquan toimitusjohtaja ja perustaja, selitti, “Proto Labs - yhtiön tarjoama lyhyt toimitusaika yhdistettynä vahvaan tukitiimiin osien toimituksessa auttamiseksi oli erittäin arvokasta. Tämä asettamiseksi kontekstiin Proto Labs -yhtiö pystyy tuottamaan ja toimittamaan osia nopeammin kuin jos olisimme käyttäneet paikallista työpajaa! Tämä tehokkuus on olennaista ensimmäisen tuotteen tuottamiseksi. Toinen pääasiallinen etu oli Proto Labs -yhtiön toimittama laatuvakuutus. Koska kunkin osaa design tarkastettiin ennen tuotantoa, meillä oli yhtiön 20 vuoden kokemuksen tarjoama etu tunnistaa designin tarvitsemia parannuksia tai hienosäätöä. Tämä on meille erittäin arvokasta; BactoFlowin laatu ja luotettavuus ovat ratkaisevia varmistamaan, että se täyttää sen potentiaalisuuden vedessä olevan saastumisen tunnistamisen mullistamiseksi.”

Valmiina terveempää tulevaisuutta varten

Prototyyppien valmistamisen kokemuksen rohkaisemana SBT Aqua tulee käyttämään Proto Labs -yhtiötä ruiskuvalua varten, kun BactoFlow siirtyy täyteen tuotantoon.  Työskentely Proto Labs -yhtiön kanssa on auttanut SBT Aquaa pitämään kustannukset alhaisina: anturin designing parantamisella etukäteen yhtiö säästi useita kuukausia tuotantoaikaa ja saa BactoFlowin markkinoille mahdollisimman nopeasti.

Koska BactoFlowin taustalla oleva teknologia on suuri pelin muuttaja, SBT Aqua suunnittelee alustavaa lanseerausta aikaisille käyttöönottajille Tanskassa vuoden 2017 toisella puoliskolla. Yhtiö tulee todistamaan tuotteen potentiaalisuutta menestystarinoilla vuoden 2017 jäljellä olevana aikana ja aloittaa sitten myynnin kautta Euroopan vuonna 2018.