Co się zmienia w linii serwisowej: Formowanie wtryskowe

Nowa cyfrowa platforma ofertowania firmy Protolabs jest nowym i ekscytującym doświadczeniem dla klientów. Jest to zupełnie nowa cyfrowa platforma produkcyjna, o znacznie większej funkcjonalności. Umożliwia ona znacznie szybsze wprowadzenie produktów na rynek.

W tej serii artykułów będziemy badać, co zmieniło się w nowej platformie w zależności od linii usług. Przeprowadzimy szczegółową analizę wczytanego modeli CAD, przedstawimy ofertę i analizę konstrukcji elementu oraz złożymy zamówienie.

W tym artykule przedstawimy nową platformę wczytywania elementów przeznaczonych do formowania wtryskowego w firmie Protolabs, będącej czołowym, światowym producentem w branży szybkiego wytwarzania prototypów i produkcji elementów gotowych.

Zaloguj się / Zarejestruj się

Obszar "Moje konto" nie będzie już dostępny w naszej nowej platformie. Dotychczasowi użytkownicy będą mogli zalogować się przy użyciu używanego dotychczas adresu e-mail i hasła. Wszystkie wcześniej złożone zamówienia będą dostępne w "historii zamówień", a oferty złożone od 30 dni przed uruchomieniem nowej platformy będą widoczne w "projekcie 0". Użytkownicy, którzy w przeszłości przesłali model / dokonali zamówienia lecz nie zdefiniowali hasła zostaną wezwani do ustalenia hasła w ramach procesu rejestracji. Podobnie jak w przypadku dotychczasowych użytkowników, wszystkie zamówienia złożone kiedykolwiek i wszystkie zapytania złożone od 30 dni przed uruchomieniem nowej platformy będą widoczne.

Po zalogowaniu się do nowej platformy znajdziesz w niej prosty interfejs zawierający informacje na temat zarządzania materiałami, w tym formularze dla materiałów dostarczonych przez klienta. Wyszukiwanie elementów jest naprawdę łatwe. Nowy system umożliwia także organizację bieżących i archiwalnych projektów.

Oprócz zarządzania materiałami i formami dla materiałów dostarczanych przez klientów, platforma zawiera również opcje dotyczące prawa własności narzędzi. Opcje te rozciągają się od podstawowych uprawnień aż po pełne, nieograniczone prawa własności narzędzia. Prawo własności do narzędzia jest kluczowym elementem naszego systemu produkcji na żądanie (ODM). Dalsze informacje na ten temat zamieszczamy w innym rozdziale!

Wczytywanie

Wgranie modeli dane CAD do nowej platformy wymaga posiadania konta. Możliwe jest także ponowne zamówienie elementów wytwarzanych w technologii formowania wtryskowego za pomocą wcześniej stosowanych form. Jest to możliwe tak długo, jak dane narzędzie nadaje się do użycia.

Bardzo przydatną funkcją jest możliwość wgrania wielu elementów w jednym kroku. Umożliwia ona zarządzanie wysyłkami w grupach, co pozwala na wyraźnie rozróżnianie poszczególnych elementów oraz ich zmian. To skuteczne narzędzie zarządzania projektem. Funkcja Przekaż ofertę umożliwia przekazywanie oferty współpracownikom.

W przypadku modeli CAD elementów wytwarzanych w technologii formowania wtryskowego, opcje formowania warstwowego i wkładek są lepiej widoczne i bardziej przyjazne dla użytkownika. Wprowadzono także wyraźne rozróżnienie żywotności formy w przypadku narzędzi do wytwarzania prototypów i usług ODM. Narzędzia wielogniazdowe wyświetlane są z zastosowaniem wyraźnej wizualizacji.

Akceptujemy następujące formaty plików:

  • IGES (.igs)
  • STEP (.stp)
  • SolidWorks (.sldprt)
  • PTC Creo (.prt)
  • Parasolid (.x_t i .x_b)
  • ACIS (.sat)
  • AutoCAD (.dwg, tylko 3D)
  • Autodesk Inventor (.ipt)
  • KATIA (.CatPart)
  • Foldery skompresowane (.ZIP) mogą zawierać dowolną kombinację powyższych typów plików modeli.

Konfiguracja elementu

Konfiguracja oferty zawiera szereg nowych elementów, które przyspieszają i upraszczają cały proces. W nowym systemie możliwa jest także zmiana nazwy elementów w trakcie wprowadzania zmian konstrukcji. Jest to przydatna funkcja zarządzania projektem. W poprzednim systemie zmiana nazwy elementów mogła być dokonana tylko na żądanie. System umożliwia łatwe powielanie zamówień w przypadku zamawiania opcji elementów wykonanych w różnych kolorach. Wcześniej możliwość taka wymagała przesłania odpowiedniego zlecenia. Automatyzacja tej operacji realnie przyspiesza więc cały proces. Ponadto, jeśli projekt obejmuje kilka elementów, a złożenie zamówienia nie jest możliwe ze względu na jeden z nich, może on zostać przesunięty do odrębnego zlecenia. Zapewnia to najkrótszy, możliwy czas wykonania i wysyłki elementu przy jednoczesnym wykorzystaniu funkcji sekwencyjnego ofertowania.

Utrzymanie kontroli nad wersjami konstrukcji jest również łatwe dzięki zastosowaniu pełnego śledzenia, spójności i zapisywania poprzednich, lecz ciągle dostępnych wersji konstrukcji. System usprawnia także proces podejmowania decyzji dzięki zastosowaniu funkcji Przekaż ofertę, umożliwiającej przesłanie oferty do wielu użytkowników. Umożliwi to dostosowanie takich parametrów jak czas dostawy, materiał, wykończenie powierzchni i inne opcje oraz zapoznanie się z efektami tych zmian w czasie rzeczywistym.

Po zakończeniu procesu technicznego i konstrukcyjnego, inżynier prowadzący przekazać projekt do działu zakupów w celu realizacji zamówienia.

Funkcja asystenta zapewnia wsparcie użytkownika w całym procesie ofertowania. Funkcja ta jest dostępna po zalogowaniu i składa się z centrum pomocy, ‘wskazówek oraz czatu na żywo.

Analiza

Łatwa w obsłudze funkcja analizy projektowej została w nowym systemie uproszczona przy zachowaniu charakteru wszechstronnego narzędzia. Pełen dostęp do informacji dotyczących elementów klienta i usprawniona komunikacja gwarantuje pełną znajomość statusu swoich elementów.

Jedną z kluczowych zmian jest wprowadzenie wskaźników kolorystycznych. Status każdego elementu może zmieniać się w miarę przechodzenia przez różne etapy konfiguracji, analizy, przeglądu i zatwierdzania. Każdy status oznaczony jest odpowiednim kolorem. Celem naszych wspólnych działań jest uzyskanie statusu ‘Gotowości elementu do wytwarzania’, co oznaczone jest kolorem zielonym.

Kolor biały - konieczna konfiguracja: Wszystkie nowo przesłane elementy oznaczane są początkowo kolorem białym. Elementy te wymagają konfiguracji i, w razie potrzeby, przesłania do analizy.

Kolor szary - analiza przydatności do wytwarzania w toku: Części oznaczone szarym kolorem są obecnie poddawane analizie przez firmę Protolabs w celu określenia ograniczeń produkcyjnych, czasu realizacji i kosztów. Otrzymasz od nas wiadomość e-mail, gdy wszystkie elementy danej oferty będą gotowe do prezentacji.

Kolor zielony - gotowość do produkcji: Elementy o statusie oznaczonym kolorem zielonym to elementy o zakończonej analizie i wycenie. Nie wymagają one dodatkowego przeglądania lub zatwierdzania. System umożliwia sprawdzenie tego statusu dla wszystkich elementów.

Kolor żółty - przegląd i zatwierdzenie: Części o statusie oznaczonym kolorem żółtym są prawie gotowe do produkcji. Do zatwierdzenia zlecenia wystarczy zapoznanie się z wynikami analizy przydatności do wytwarzania, zaakceptowanie układu przewężki i wyrzutnika oraz/lub wybór opcji gwintowania. Po zatwierdzeniu, kolor statusu elementów zmienia się na zielony.

Kolor czerwony - wymagane korekty/brak możliwości wytwarzania: Niestety, nie jesteśmy w stanie wytwarzać elementów o statusie oznaczonym kolorem czerwonym. Zapoznaj się z analizą przydatności do wytwarzania, aby dowiedzieć się, w jaki sposób można zmodyfikować projekt elementów, aby dopasować go do naszych możliwości produkcyjnych. Prosimy o kontakt z w celu przeprowadzenia konsultacji z naszymi inżynierami aplikacyjnymi.

Kolor czarny- Oferta wygasła: Elementy o statusie oznaczonym kolorem czarnym są nieaktualne. Konieczne jest ponowne zgłoszenie zapytania ofertowego.  

Analiza elementów w nowym systemie kategoryzuje problemy.Ułatwia to zarządzanie procesem projektowania elementów, na przykład dzięki zastosowaniu kategorii "tekstura", "promień" lub "przewężka". Ponadto, wszystkie elementy w ramach danej grupy ofertowej są łatwo widoczne i dostępne, co ułatwia zarządzanie wieloma poprawkami.

Warto zauważyć, że układ przewężek i wyrzutników musi być zatwierdzony na etapie analizy, aby zapobiec konfliktom i opóźnieniom na etapie zamawiania. Wszystkie informacje dotyczące zatwierdzeń są rejestrowane w systemie, także z uwzględnieniem osoby wydające dane zatwierdzenie.

Nawigacja między elementami jest naprawdę prosta. Przeglądanie informacji dotyczących poszczególnych elementów nie wymaga uciążliwego klikania i przechodzenia pomiędzy ofertami. Wszystkie zalecenia oraz „następne kroki” będą widoczne i dostępne.

Zamówienie i realizacja

Proces potwierdzania i zamawiania jest wspierany przez kalkulator elementów produkcyjnych. Jest to łatwy w użyciu, interaktywny wykres krzywej cenowej, który pokazuje zmiany kosztów w zależności od zadanej trwałości formy i liczby potrzebnych elementów. Dotyczy to zarówno wytwarzania prototypów, jak i produkcji na żądanie (ODM). Wystarczy wybrać punkt na wykresie. Zamówienie zostanie odpowiednio zaktualizowane. Jest to niezwykle użyteczne narzędzie. Na bieżąco zapewnia ono aktualizację wyceny w zależności od zmiennych, Wszystko następuje po zatwierdzeniu elementów, dzięki czemu wycena pozostaje dokładna.

Nowy system pokazuje również interaktywny wykres dla maksymalnie 20 000 elementów formowanych wtryskowo. W przypadku znacznie większej ilości zamówienia ODM, w pierwszej partii wysłane zostanie 500 elementów. Funkcja realizacji zapewni możliwość odpowiedniego zorganizowania dostawy pozostałych elementów. Kluczowa jest żywotność formy i własność narzędzi. Aktualnie istnieją możliwości wykonania ponad 2000 elementów. Innym ważnym parametrem jest prawo własności narzędzi we wszystkich projektach ODM.

Ponadto, możliwe jest także wskazanie daty doręczenia za pomocą funkcji kalendarza "Data odbioru". Funkcja ta bezpośrednio wyświetla zmniejszenie lub zwiększenie ceny. Jest to użyteczne narzędzie, zapewniające oszczędność czasu w zarządzaniu kosztami. System rozkłada koszty wysyłki na poszczególne elementy zamówienia, bez żadnych ukrytych opłat.

Wysyłka poza Wielką Brytanię i UE będzie wymagała wypełnienia kwestionariusza. Jest to proste zadanie, a ewentualnie koniecznej pomocy udzieli nasz Dział Obsługi Klienta.

To naprawdę proste. Zamiast 4 stron w poprzednim systemie, teraz są to tylko 4 elementy na jednej stronie. Kolejną użyteczną funkcją jest możliwość zapisania własnego numeru referencyjnego. Strona nie ulegnie przedawnieniu i przeładowaniu, dzięki czemu wprowadzone zmiany nie zostaną utracone.

Wreszcie, istotną zaletą jest możliwość przekazania swojej oferty współpracownikom. To możliwość wykonania edycji i potwierdzenia zlecenia przez wielu współpracowników tuż przed złożeniem zamówienia.

Przesyłka elementów

W nowym systemie zmieniliśmy format wszystkich identyfikatorów. Są one także inaczej rozmieszczone na etykiecie. Dotyczy to w szczególności takich informacji, jak ID elementów, ID oferty, ID zamówienia sprzedaży, ID produkcji, ID wysyłki oraz numer zlecenia zakupu.

Ponadto, w przypadku zamówienia materiału certyfikowanego dostawcy, przyporządkowanie elementu i materiału będzie w jasny sposób podane na opakowaniu.

W przypadku elementów ODM, przy zamówieniu zostanie wysłana pocztą elektroniczną kopia raportu procesu rozwoju formy w celu wsparcia procesu kontroli jakości klienta. To kolejna cenna zaleta naszej usługi ODM.