applications engineer at selective laser sintering machine

Digital produktion

Snabbare produktutveckling, minskade kostnader och optimerad leveranskedja.

Vi är världens snabbaste källa för digital tillverkning med snabba prototyper och produktionsdelar som görs på förfrågan. Våra automatiserade offert- och produktionssystem gör det möjligt för oss att producera plast-, metall- och flytande silikongummidelar av kommersiell kvalitet inom några dagar.

 

Höjd nivå för digital produktion

 

1. Öka hastigheten till marknaden

  • Offerter inom några timmar, delar inom några dagar.
  • Korta genomloppstider inom tillverkningen gör det möjligt att göra flera iterationer beträffande konstruktionen.
  • Utvecklingen sker snabbare och produkterna kan lanseras på marknaden snabbare än förut.

2. Designa bättre delar

  • Automatiserad Design for Manufacturing (DFM)-analys erbjuds avgiftsfritt i varje offert om bearbetning och gjutning, och eventuella utmaningar lyfts fram och direkta lösningar ges.

  • Tillämpningsingenjörer finns tillgängliga för att diskutera utmaningar i konstruktionen och erbjuda hjälp.

  • Omfattande bibliotek med onlineresurser inklusive riktlinjer, tips och vitböcker.

3. Minska risken

  • Kostnadseffektiva aluminiumverktyg används för att validera konstruktionen innan en kapitalinvestering görs i stålverktyg.
  • Tillverkningsskalan som minskar kapacitetsproblem och efterföljande produktionsfördröjningar för företag som själva tillverkar delar.
  • Produktion på begäran för att effektivt hantera variationer i efterfrågan och inventariekostnader.