examining a CNC milled aluminum mold

Produktion på begäran

Minska totalkostnaderna för ägande och hantera variationer i efterfrågan med hjälp av lågserieproduktion av formsprutningsprodukter.

Vår digitala approach till formsprutningsmaskiner gör det till en praktisk och kostnadseffektiv process för inte bara prototyper utan även lågserieproduktion.

25 till 10,000+ delar

Levereras på 15 dagar eller mindre

 

Höjd nivå för produktion på begäran

 

machine operator at LSR molding press

1. Lågserieproduktion

  • Validera design av delar, monteringsprocesser och efterfrågan på marknaden med pilotproduktion före massproduktion.
  • Hantera inventarieomkostnader genom att endast producera delar när det finns efterfrågan.
  • Använd som primär produktionsmetod för produkter som har årliga säljvolymer på några tusen, eventuellt bara några hundra, enheter.

2. Övergångsverktyg

  • Använd kostnadseffektiva aluminiumverktyg innan du förbinder dig till kapitalkostnaderna för stålverktyg.
  • Minimera väntekostnaden för stålverktyg – och kom snabbare in på marknaden.

3. Akutfall i leveranskedjan

  • Minimera stilleståndstid och minska risken för slutsålt lager när produktionsverktygen för storserieproduktion repareras.
  • Minska risken för fördröjda leveranser inrikes och globalt med en pålitlig leverantör för lågserieproduktion av delar på begäran.
  • Hantera ökningar efterfrågan utan att behöva ta till förhandsbeställningar.

4. Planera för slutet av livscykeln

  • Lägg produktionsbeställningar på begäran under den avtagande delen av produktens livscykel.
  • Minska risken för inventarieavskrivningar genom att beställa delar i mindre mängder.

 Commercial-Grade Materials

We stock more than 100 moldable thermoplastic resins and liquid silicone rubber materials that are suitable for various part applications and industries. Customer-supplied materials are also accepted.

 

VIEW ALL MATERIALS