Case Study Hero Image

Befreest

En idé omvandlad till en enhet som skyddar alla på kontor, i skolor och i fabriker

Uppfinningsrikhet. Det är vårt sätt att hitta lösningar på problem. Ibland nära kopplade till där vi bor. Staden Taranto i Apulien är ofta på förstasidan. På grund av sina föroreningar som pyser ut från Europas största stålverk. Därför är det naturligt att det föddes en idé om att skapa enheter för övervakning av luftkvaliteten inomhus just här.

Ett team av företag och proffs som gärna kastar sig ut på nya äventyr, med omfattande kunskaper om områdets behov i bakhuvudet. Det ledde till födelsen av Befreest, som skapade ekosystemet nose 4.0 och ett egenutvecklat koncept: andas ut, du är säker nu. Befreest har ett sortiment med nosenheter, nose, som övervakar luftkvaliteten löpande och med konstant IoT-kommunikation. Och möjliggör luftväxling genom att styra ventilationssystem som startar när vissa parametrar nås.

Nose 4.0-ekosystemet består av tre huvuddelar: nossensorer, den intelligenta molnhubben för databehandling och act, styrkortet som kan aktivera ventilation eller luftsaneringssystem. Enheten finns i två modeller: noseC för övervakning av CO2, temperatur och luftfuktighet och noseP för övervakning av CO2, TVOC, PM 2,5 och 10 partiklar, temperatur och luftfuktighet.

Prototypframställningen av enhetens hölje inleddes på Protolabs webbplats. Eller som Mirco Cacace, produktchefen för nose, säger till oss: ”När jag surfade på protolabs.it slogs jag av klarheten i innehållet och fullständigheten i informationen om material och tillverkningsprocesser.” En CAD-fil laddades upp för det första fallet. Det bestod av två delar, där man först begärde en utvärdering av 3D-utskriften. Men Protolabs-teamet insåg snabbt att en annan teknik krävdes för att uppfylla Befreests krav: formsprutning (IM).

Protolabs rekommenderade Befreest att anpassa CAD-filerna, som ursprungligen var avsedda för 3D-utskrift, till formsprutningsteknik: Tjockleksförhållandena mellan skalet och förstärkningarna reviderades. Skruvbussningarna, som var för stora, bantades ner och materialfördelningen optimerades för att förhindra en för kraftig krympning. Efter verifiering av att höljets dimensioner skulle räcka för att rymma alla enhetskomponenter upprepade Befreest samma process för det andra större höljet och från den slutliga CAD:n. Protolabs producerade fyra aluminiumformar för att göra den första satsen av 500 formsprutade kit i naturvit nylon 6.

För större funktionalitet och finare estetik valdes en lätt pärlprägling som ytfinish. Under denna del av processen blev Protolabs erfarenhet av formsprutning avgörande: Rekommendationen var att prägla hela ytan, och undvika ribbplanet, för att få logotypen att sticka ut och förfina estetiken i den färdiga delen. Cacace fortsätter: ”Hjälpen från Stefano Mosca och Sara Rinoldi visade sig vara avgörande för den tekniska delen, förbättringarna av formsprutningsfasen och uppfyllandet av Befreests snäva lanseringsplan.”

Det var tre veckors ledtid mellan beställningen den 18 mars och leveransen av delarna den 7 april. Detta är standarden för Protolabs men väldigt kort om man tar hänsyn till att fyra formar skulle produceras, totalt 2000 delar tryckas och sedan skickas till kunden.

 

En snabb överblick

Utmaning

Befreest ville skapa en enhet som omedelbart kunde fastställa luftkvaliteten i en sluten miljö och omedelbart korrigera eventuella negativa aspekter.

Lösning

Protolabs föreslog att formspruta de delar som skulle utgöra höljet till sensorerna, dataöverföringssystemet och kretskortet. Fyra aluminiumformar tillverkades och de 500 första delarna av varje komponent formgjöts, det vill säga 1000 enheter per typ.

Resultat

nose är en enhet designad för att ständigt övervaka luftkvaliteten, skicka data till en molnserver och även aktivera luftåtervinningssystemet när avläsningarna faller under kvalitetströskeln.

Befreest Nose 4.0 device
Befreest device

Hur fungerar nose 4.0-ekosystemet? Nosenheten tar prover på luftkvaliteten varannan minut och skickar data till hubben, molnservern som bearbetar Index Air Quality (IAQ) och Sars-Cov-2-infektionsriskindex. Detta överförs till sensorn som använder en ljussignal med fyra olika tillstånd för att indikera risken i omgivningen, som också omedelbart kan mildras genom naturlig ventilation. När det finns ett mekaniserat ventilationssystem aktiveras systemet automatiskt från ”act” för att återställa rätt miljöparametrar.

Nose har visat sig särskilt lämplig i högtrafikerade inomhusmiljöer, som skolor och kontor. Eftersom det finns vetenskapliga bevis på en direkt korrelation mellan luftkvalitet och spridning av smitta från virus som coronavirus SARS-CoV-2, blir nose ett värdefullt hjälpmedel för att styra och ha kontroll över de viktigaste parametrarna för luft där vi spenderar det mesta av våra liv.

Befreests utveckling slutar inte där. En mer omfattande noseT kommer att finnas tillgänglig från och med nästa år. Den mäter även radongaskoncentrationen, vilket resulterar i ännu mer exakta luftkvalitetsmätningar.