Case Study Hero Image

FarmBot driver småskaligt livsmedelsproduktion med teknik med öppen källkod

Ett lovande startup-företag använder Cool Idea! Award till att skala produktionen med formsprutning i små volymer

FarmBot är ett automatiskt system med öppen källkod som gör det enkelt att hantera en egen trädgård.

Konsumenterna vill få livsmedel från hållbara och lokala källor och i samband med detta har hemmaodlingar och livsmedelsproduktion i liten skala blivit vanligare. Rory Aronson och hans team identifierade denna trend och började tillverka en lösning med öppen källkod som kunde möjliggöra livsmedelsproduktion i liten skala. Resultatet? FarmBot.

Det automatiserade odlingssystemet är en CNC-jordbruksmaskin med öppen källkod som gör att individer kan skapa en digital trädgård hemma på gården. Användarna bygger eller köper den maskinvara de behöver och kan sedan kontrollera och konfigurera det automatiska systemet genom en webbapplikation på en smarttelefon eller dator.

I fokus för systemet finns en dator med ett enda kort, en programmerbar mikro-kontrollenhet, olika motorer och roterande kodare. Aluminiumramen i kombination med elektroniken gör att FarmBot kan automatisera allt, från plantering av frön till bevattning, på individuell bas.

Aronson finansierade den första lanseringen av FarmBot år 2016 genom gräsrotsfinansiering. Detta ledde till en första produktionsomgång som levererades till dem som deltagit i gräsrotsfinansieringen samt till tidiga kunder. ”Reaktionen vi fått angående FarmBot har varit helt otrolig och det är spännande att vi kan fortsätta dela denna produkt med fler kunder över hela världen,” sade Aronson.

I och med att efterfrågan på FarmBot växte sökte Aronson efter andra finansieringsalternativ för att skala produktionen. Till en början använde Aronson och hans team 3D-printning och CNC-bearbetning för produktionsdelarna. ”Även om de här metoderna fungerade väl i prototypskedet behövde vi nu, då vi ökar mängderna, söka efter andra processer för att minska produktionskostnaderna och öka kvaliteten i större skala,” sade Aronson.

Teamet ansökte om och vann Cool! Idea Award tidigt år 2017.

”Cool Idea! Award kom vid precis rätt tillfälle för oss, då vi höll på att övergå från små mängder till större produktionsvolymer,” sade Aronson. Tillverkningsstipendiet hjälpte teamet att tillverka formsprutade delar som kunderna nu kan köpa genom butiken för FarmBot-delar och sedan bygga sina egna automatiska odlingssystem.

Med produktion i låga volymer och på begäran kommer FarmBot att kunna möta efterfrågan från kunderna och växa upp ur sitt tidiga startup-skede. ”FarmBots mångsidiga applikation för alla, från enskilda odlare till utbildningsanstalter, genererar mycket intresse inom tillverkargemenskapen. Vi är övertygade om att vi tack vare det här priset kan möta den växande efterfrågan,” sade Aronson.