När detaljerna är viktigast – MicroFine™ Grey och MicroFine™ Green

Microfine green part

Om du snabbt behöver delar med mikroresolution och fina detaljer som är så pass små som 0,07 mm, finns det inget bättre än våra nya ABS-liknande hartser, MicroFineTM Grey och MicroFineTM Green.  Dessa material är endast tillgängliga från Protolabs och vi använder dem samt specialiserad utrustning för stereolitografisk (SL) 3D-printing för att snabbt tillverka prototyper av dina delar med fina detaljer så att du kan optimera designen innan du bestämmer dig för bearbetning.

Innan vi introducerade denna patentskyddade hartsfamilj fanns det bara begränsade möjligheter för dem som behövde sådana delar.

Det var bara att kompromissa, oavsett om du behövde dem för läkemedelsbranschen, forskningslaboratorier eller konsumentelektronik. Du var tvungen att chansa och antingen beställa bearbetningen, bygga med högre toleranser eller förlita dig på längre produktionsprocesser.

3dp icon
  • 1 to 50+ parts
  • Shipped in 1 to 7 working days
Key Benefits
  • Formulated for micro-sized parts
  • Ultra High Accuracy
  • ABS-like stiffness

Prototyptillverkning av små delar

Nu kan du iterera designen för dina mikrodelar för testning av form och lämplighet så kan lita lite extra på att det ska bli rätt. Det garanterar inte bara att allt blir precis rätt, utan förkortar även utvecklingstiden. 

Du behöver inte längre vänta i flera veckor på att verktygen ska tillverkas och sedan i ännu fler veckor om något behöver ändras. I stället kan du få en perfekt del på bara några dagar.

En av de första kunderna som använde detta material i Eurpa var Michael Alculumbre, vd för Fractual Encryption, och han sade: ”Delar som 3D-printas i MicroFineTM blir otroligt detaljerade och nu kan vi snabbt sköta iterativ prototyptillverkning med den ultrahöga precision som krävs och på så sätt fastställa precis den design vi behöver innan vi går vidare till den dyrare traditionella tillverkningen. 3D-printning med MicroFineTM kommer att vara helt revolutionerande för vår verksamhet eftersom det möjliggör snabb prototyptillverkning med hög precision.”

Designer kan välja grått om de vill att protoytpen ska vara ha en neutral, mer naturell färg, eller välja den mer slående gröna färgen om de vill skilja sig från mängden.

Precisionsstereolitografi

Sådana mycket detaljerade delar byggs med Protolabs unika utrustning som har ändrats och optimerats för mikroresolution. Precis som för alla våra 3D-printningsprocesser använder vi kontroller under processen för att säkerställa att delarna byggs med precision. Vi genomför även strikta kvalitetsinspektioner efter bygget för att säkerställa precisionen.

Efterbyggnadsprocessen är nästan identisk med SL-delar som byggs i andra material. Först rengörs delen med lösningsmedel och härdas sedan i en UV-ugn. Sedan tar vi bort stödstrukturerna och slipar delen för att få en jämn yta. För extremt små delar hoppar vi eventuellt över blästringen om det finns risk för skador.

Materialets egenskaper

Både MicroFineTM Grey och MicroFineTM Green är relativt hållbara och styva material, med mekaniska egenskaper som mest liknar ABS-plast. Deras mekaniska egenskaper gör att de är ett mer hållbart alternativ för små delar än polykarbonatliknande material.

 

Mikroresolution

Med specialiserad utrustning möjliggör dessa nya material printning av delar med en lagertjocklek på bara 0,025 mm. Denna typ av precision ger en ultrajämn yta och möjliggör printning av detaljer som är så pass små som bara 0,07 mm. Fram till helt nyligen var detta helt enkelt omöjligt med 3D-printing.


Stereolithography Design Guidelines

Stereolithography Design Guidelines

Our Stereolithography design guidelines will help you understand the different capabilities and limitations and our design team is on hand to help you.

READ DESIGN GUIDELINES

3d printed parts

Other 3D Printing Technology

Stereolithography is just one of an expanding range of additive manufacturing processes available from Protolabs that include:

Selective Laser Sintering (SLS): Laser-sintered nylon powder, creating 3D printed parts that are stronger and more heat-resistant.

Metal Multi Jet Fusion (MJF): Uses inking agents across a bed of nylon powder, to give smaller features and improved surface finish compared to SLS.

Direct Metal Laser Sintering (DMLS): Laser-welds powder alloys, creating nearly 100% dense metal parts with wrought-type properties.

Polyjet (PJ): Jets and UV cures droplets of photopolymer, with the ability to change select color or hardness throughout your part. Also available in a 65A 3D printed silicone.

a metal 3D printing technician removes support structures from a DMLS part

Omedelbart pris med gratis tillverkningsanalys

BE OM OFFERT