engineer holding manufactured mould

Formsprutning för prototyper och tillverkning av delar i liten skala

Välj mellan två formsprutningsalternativ som är skräddarsydda för dina tillverkningsbehov

Med formsprutning kan du få en stor variation i volymen av delar under formens livstid – från bara 10 till över 10 miljoner. Vi tillverkar i liten skala och normal producerar vi 10 till över 10 000 delar i aluminiumformarna. Vi har två alternativ för formsprutning. Det ena passar bäst för dem som behöver mindre mängder av delarna, något som ofta är förknippat med prototyptillverkning, och det andra passar bra för dem som behöver fler delar, något som är vanligt vid tillverkning i liten skala.

injection moulding icon

25 delar till över 10 000 delar

Skickas på 1–15 arbetsdagar

Prototyptillverkning eller tillverkning på begäran?

Även om formarna liknar varandra, varierar mängden delar, underhållet under produktens livstid, kvalitetsdokumentationen och priset efter den tjänst du väljer. Rätt tjänst är beroende av vad du behöver för ditt projekt.

  PROTOTYPTILLVERKNING TILLVERKNING PÅ BEGÄRAN
MÅL Jag behöver validera min design Jag behöver flexibiliteten med tillverkning av delar för slutanvändning på begäran
BÄST NÄR
 • Livstidsvolymerna sannolikt är under 2 000 delar
 • Det är viktigt med en förmånlig start av verktygstillverkning
 • Livstidsvolymerna är över 2 000 delar
 • Det är absolut nödvändigt att kostnaderna per del är lägre
 • Delarna behöver tillverkas i flera år
FORMENS PRIS Lägre Högre
PRIS PER DEL Högre Lägre
KAVITETER I FORMEN En En och flera kaviteter
GARANTERAD LIVSTID FÖR FORMEN Begränsad (garanteras för minst 2 000 shots) Obegränsad
FÖRVARING AV FORMEN Förvaras under 18 månaders inaktivitet Förvaras under 3 års inaktivitet

ÄGANDE TILL FORMEN

På begäran Ja
KVALITETSDOKUMENTATION Grundläggande inspektionsrapporter tillgängliga på begäran Grundläggande inspektionsrapporter ingår, avancerade rapporter tillgängliga på begäran
DELADE DETALJER Aluminiumformar
Ledtiderna är som standard högst 15 dagar
Toleranser på +/- 0,076 mm plus hartstolerans (mm/mm)
Konfigurationskostnader tillkommer för varje körning
Tillverkning På Begäran

Varför Snabb Prototyptillverkning?

 • Minska designriskerna
 • Testa flera olika designer samtidigt
 • Snabbare tid till marknaden

 

Varför Tillverkning På Begäran?

 • Hantera fluktuation i efterfrågan
 • Minska den totala kostnaden för ägande
 • Använd kostnadseffektiv tillverkning av utvecklingsverktyg


 

Är du osäker på vilken tjänst som passar bäst för dig? Ta dig en fullständig titt på tjänstealternativen eller få offerter för båda och jämför. Du kan även ringa din kontaktperson på +46 (0) 8408 391 86 och diskutera vidare.


Formsprutning på begäran – CTQ med kritisk kvalitetskontroll

CTQ

I vår formsprutning på begäran ingår CTQ-inspektion och mätning som inte kommer att påverka våra snabba leveranstider.

Det betyder att du kan få kvalitetssäkrade delar, komplett med en FAI-rapport (First Article Inspection) och en CTQ-rapport som levereras till dig inom en dag.  Det här är något som normalt tar dagar eller till och med veckor extra från andra leverantörer.

Då får du hjälp att snabbt få ut din produkt på marknaden och hålla dig i framkant i konkurrensen.

 

Hur det fungerar

Allt du behöver göra är att skicka oss din 3D-CAD-modell och identifiera vilka detaljer som är avgörande för kvalitet och mätning för den verifiering som beskrivs nedan:

 1. Skicka oss en ritning av din modell
 2. Rita upp till 5 röda cirklar som markerar kritiska detaljer
 3. Rita blå cirklar om du bara vill indikera detaljer som referens

 

Gå igenom din inspektionsbeskrivning

Vårt team av ingenjörer kommer sedan att granska din modell och skicka dig en inspektionsbeskrivning via e-post, där du ser om någon av de rödcirkelmarkerade kritiska detaljerna medför problem med toleranser eller formbarhet.

Om vi kan uppfylla specifikationerna för de rödcirklade detaljerna fortsätter tillverkningsprocessen som vanligt och du kan förvänta dig att din leverans följer det schema som du har angett.  I det osannolika fallet att det skulle bli problem med att uppfylla dina definierade toleranser kontaktar vi dig och diskuterar vilka alternativ som finns.

Vi kommer också att mäta och registrera de detaljer som är markerade med blå cirklar, men vi levererar fortfarande delarna utan att kräva godkännande om dessa toleranser inte kan uppfyllas.

 

Rapport över beslutade delar

Så fort vi har slutfört formutvecklingen kommer vi att inspektera de tre första bilderna från verktyget med hjälp av en koordinatmätmaskin (CMM) och ge dig en FAI-rapport.

Sedan fortsätter vi med att inspektera ytterligare 30 delar från beställningen, tagna i samma intervall från produktionskörningen, och genererar en CTQ-rapport.

 

Dina största fördelar med vår CTQ-tjänst

Fördelar med att använda den här CTQ-tjänsten

 • Kvalitetsåterkoppling redan under processen utan inverkan på ledtiden
 • Minskad kostnad och tid genom att eliminera intern metrologi
 • Du får en dimensionsrapport för att validera proverna
 • Kritiska design- och materialprestandakunskaper för nuvarande och framtida iterationer
 • Förbättrad noggrannhet i delarna och efterlevnad av dina angivna kritiska dimensioner.

Om du vill ha snabbare kvalitetssäkrade formsprutade delar är det dags att sätta oss på prov.

 

Geometrisk dimensionering och tolerans (GD&T) i formsprutningsdelar

Vad är geometrisk dimensionering och tolerans?

GD&T är ett standardspråk med symboler som används i branschen för att kommunicera tillåtna geometriska egenskaper och representerar utvecklingen av CTQ:s kvalitetskontrollprocess. När du skickar in en 3D-CAD-modell ger den oss en stark uppfattning om specifikationerna för din del. GD&T går ännu längre och ger oss specifika detaljer, t.ex. position eller planhet, som du vill att vi ska mäta. Du kan till exempel förse oss med de GD&T-detaljer som anges nedan.

 

Position

När det gäller axel, punkt eller plan definierar positionen hur mycket en detalj kan variera från en specificerad exakt verklig plats. Toleransen är ett två- eller tredimensionellt toleransområde som omger den verkliga platsen där en detalj måste ligga. Detta innebär att du har en exakt punkt där positionen bör vara och toleransen anger hur långt borta detaljen kan vara. Detta anges vanligtvis som en diameter för att representera ett cirkulärt eller cylindriskt toleransområde.


Position
Planhet

Planhet

Detta är en enkel detalj som mäter hur platt en yta är. Det är viktigt att notera att den här symbolen hänvisar till ytans planhet oberoende av andra detaljer eller referenspunkter som kan finnas på delen. Den här detaljen definieras av två parallella plan och är användbar för att ange detaljer som måste vara enhetligt plana utan att justera andra mått på ritningen.


Rakhet

Rakhet kan definieras som antingen ytrakhet eller härledd mittlinjerakhet (DML). Ytrakhet är standardformen och används för att verifiera enhetlig rakhet över en detalj eller yta. Detta tillämpas ofta på platta detaljer, men kan också tillämpas på cylindriska detaljer. I båda fallen definieras denna detalj av variansen hos en yta inom en specifik linje.

DML-rakhet är annorlunda mot ytrakhet i att det tillmäpas på böjen av en dels centrala axel, vanligtvis en cylinder. I det här fallet blir DML en tredimensionell tolerans som anger hur långt en dels centrala axel kan böjas eller vridas.


Rakhet
Cirkularitet

Cirkularitet

Cirkularitet, eller rundhet, definierar den tillåtna avvikelsen mellan en cirkulär detalj och en verklig cirkel. Denna tvådimensionella tolerans definierar formen på en cirkel för att kontrollera att cirkeln inte är avlång, fyrkantig eller på annat sätt ej rund. Liksom planhet mäts cirkularitet oberoende av andra detaljer eller referenspunkter.


Koncentricitet

Koncentricitet, eller koaxialitet, definierar de centrala härledda medianpunkterna för en refererad detalj i förhållande till en referensaxel. Den här detaljen är komplicerad eftersom den bygger på matematiskt härledda medianpunkter i stället för den fysiska axeln på en yta eller detalj.


Koncentricitet
Cylindricitet

Cylindricitet

Cylindricitet definierar hur nära ett föremål överensstämmer med en verklig cylinder. Denna tredimensionella tolerans definierar rundhet och rakhet i den övergripande formen hos en cylindrisk detalj. Återigen mäts detta oberoende av alla andra referenser och bildar en cylindrisk gräns kring det objekt som den tredimensionella detaljen måste ligga inom.


Parallellitet

Parallellitet

Parallellitet beskriver orienteringen hos en refererad detalj i förhållande till en referensyta eller -linje. Detta avser vanligtvis orienteringen hos ett ytplan parallellt med ett annat referensplan i ett tredimensionellt toleransområde. Detta innebär i praktiken att toleransen kontrollerar vinkeln mellan två detaljer genom att kontrollera var ytan kan ligga.

Vinkelräthet

Vinkelräthet

Det finns två typer av vinkelräthet: yta och axel. Den definieras av hur nära 90 grader en yta eller linje är från en referensyta eller referenslinje. I allmänhet används ytans vinkelräthet för att verifiera orienteringen hos ett ytplan som är vinkelrätt mot referensplanet. Axelns vinkelräthet kan refereras för en cirkulär funktion och definierar den cylindriska gränsen där den refererade detaljens axel måste vara.

Profil av en yta

Ytans profil definierar ett tredimensionellt toleransområde, vanligtvis i form av en avancerad kurva eller form. När en profilmätning begärs på en böjd yta, t.ex. en avrundning, måste radiens hela yta ligga inom toleransområdet. I det här fallet måste varje avvikelse inom eller utanför toleransen ligga inom toleransen för ytprofilen.

Som vi nämnde i början av den här bloggen ger tillägget av dessa GD&T-detaljer bland våra automatiserade inspektionsfunktioner ett extra lager av transparens i kvalitetskontrollprocessen. Om du vill att vi ska inspektera någon av de tidigare nämnda detaljerna i ditt nästa projekt kan du hänvisa till vår inspektionsöversikt, kontakta våra applikationsingenjörer eller tala med kontoansvarig.


Bättre kvalitetskontroll och digitala inspektioner

Digitala inspektionsrapporter för formsprutade delar är tillgängliga på begäran för varje beställning som görs på begäran. Vårt metrologiska laboratorium använder en 360 graders och 12-positions 3D-skanner som samlar in data, identifierar dimensionella variationer och skapar ett visuellt hjälpmedel och en färgkarta för direkt CAD-till-skanningsjämförelse.

LÄS MER