Övergjutning eller instatsgjutning

Vår snabba övergjutningsprocess tillverkar kundspecifika prototyper och erbjuder on-demand produktion av detaljer på 15 dagar eller snabbare. Vi använder kostnadseffektiva verktyg i aluminium och de övergjutna detaljerna kan tillverkas i en mängd olika material i termosplaster och flytande silikongummi.

Designriktlinjerna för övergjutning och gjutning med inlägg hjälper dig att förstå kapacitet och begränsningar.

 

Varför välja övergjutning och gjutning med inlägg för ditt projekt?

Medan övergjutning kräver mer komplicerad design och bearbetning samt mer komplicerat materialval än single-shot formsprutning ger det även betydande fördelar: Olika material kan kombineras för att ge egenskaper som inte fås med något enskilt harts. Vissa steg i monteringen kan elimineras och detta sparar både tid och pengar. Material kan blandas på sätt som inte går att matcha med monteringsprocesser. Inlägg ger delarna styrka och hållbarhet. Vi erbjuder ett antal ytterligare Sekundära tjänster som stöd för ditt projekt.

Hur det fungerar

Formsprutning av den underliggande detaljen är en standard process som utnyttjar ett aluminium verktyg utan kylkanaler, vilket betyder att cykeltiden är litet längre. Processen tillåter våra tekniker att påverka tryck, kosmetiskt utseende och grundläggande kvalitet på detaljen.

Efter att de underliggande detaljerna blivit tillverkade, byts verktyget till den övergjutbara detaljen. Den underliggande detaljen placeras för hand i verktyget som därefter övergjuts med en annan termoplast eller alternativt LSR material.

Instasgjutning är en liknande process, men använder i stället en färdigt formad komponent - oftast i metall - som sätts in i verktyget för att övergjutas med plast. När hela serien är färdig, förpackas komponenterna (eller provserien) och skickas till kund.


IM Icon
  • 25 till 10,000+ detaljer
  • Leveras på 1 till 15 arbetsdagar
Bäst för:
  • lågvolym tillverkning
  • 0- och förserier
  • pilot serier
  • funktionella prototyper

Designriktlinjer: Övergjutning & Insatsgjutning

press operator examines liquid silicone rubber part

Gratis tillverkningsanalys inom några timmar