technician examining injection moulding casing block

Tillverkning av delar i liten skala med hjälp av formsprutning

Sänk kostnaderna för delarna och skapa flexibilitet för leveranskedjan med ett verktyg för tillverkning på begäran

Vi har två alternativ för formsprutning – prototyptillverkning och tillverkning på begäran – och båda har sina egna fördelar, beroende på behoven för ditt projekt. Alternativet med tillverkning på begäran passar idealiskt om antalet delar är högre, om det är viktigt att priset per del är överkomligt och det också är absolut nödvändigt att produktionen kan slutföras snabbt under hela produktens livstid.

 

Formsprutningsverktyg för tillverkning på begäran

 

Jämför med prototyptillverkning


FORMENS PRIS Högre än med verktyg för prototyptillverkning
PRIS PER DEL Lägre verktyg för prototyptillverkning
KAVITETER I FORMEN En och flera kaviteter
GARANTERAD LIVSTID FÖR FORMEN Obegränsad
FÖRVARING AV FORMEN Förvaras under 3 års inaktivitet
KVALITETSDOKUMENTATION Rapport över hur formsprutningsprocessen fortskrider samt grundläggande inspektionsrapporter ingår, avancerade rapporter tillgängliga på begäran
YTTERLIGARE DETALJER
 • Aluminiumformar
 • Ledtiderna är som standard högst 15 dagar
 • Toleranser på +/- 0,076 mm plus hartstolerans (mm/mm)
 • Konfigurationskostnader tillkommer för varje körning

Varför använda ett verktyg för tillverkning på begäran?

Med Protolabs tillverkning på begäran kan du förenkla leveranskedjan och få högklassiga delar på ett enklare och snabbare sätt. Vi använder bästa branschpraxis, t.ex. vetenskaplig formsprutning, till att påskynda tillverkningscyklerna för att minska tiden till marknad. Vi möter dina inventariebehov genom att inte kräva några minsta beställningsmängder och erbjuder flexibilitet för leveranskedjan med allt från tillverkning av utvecklingsverktyg och just in time-produktion till akut hjälp längs leveranskedjan.

Körningar i liten eller stor skala

 • Validera delens design, monteringsprocesserna och efterfrågan på marknaden med pilotkörningar innan du inleder massproduktionen.
 • Hantera fasta inventariekostnader med produktion av delar bara då du behöver dem.
 • Använd detta som primär produktionsmetod för produkter med årlig försäljningsvolym på bara några tusen enheter.

Tillverkning av utvecklingsverktyg

 • Använd kostnadseffektiva aluminiumverktyg innan du anvisar kapital för stålverktyg.
 • Minimera ”väntekostnaderna” för stålverktyg och få ut produkterna på marknaden snabbare.

injection molding warehouse storing multiple mold blocks


silicone rubber housed in injection mold blocks


Optimera leveranskedjan

 • Minimera nedtiden och minska risken för brist i lagret medan produktionsverktyg för stora volymer håller på att repareras.
 • Förmildra risken med försenade leveranser i ditt hemland eller utomlands, genom att ha någon som tillförlitligt kan leverera delar i små volymer på begäran.
 • Hantera ökad volatilitet för efterfrågan, utan att behöva göra restordrar.

Minska produktionskostnaderna

 • Få nya möjligheter på marknaden med kostnadseffektiv produktion av slutanvändningsdelar i liten skala.
 • Skaffa delar på begäran, utan några krav på minsta beställningsmängd.
 • Lägre inventariekostnader och lagerkostnader med anskaffning på begäran.CERTIFIERINGAR


Gratis formfyllnadsanalys inom några timmar

Gratis formfyllnadsanalys inom några timmar

BEGÄR OFFERT