SLS Vapour Smoothing

Om du vill ha alla fördelar med 3D-utskrift – komplex geometri, kostnadseffektiv lågproduktion plus den typ av jämn finish du får från formsprutning tack vare ångutjämning – kan du få allt i komponenter tillverkade i PA-12 och TPU-01.

Processen

Efter tillverkning av delarna med användning av selektiv lasersintring eller Multi Jet Fusion, flyttar vi dem till en utjämningskammare som kan hålla flera komponenter på samma gång.  Där värms de upp innan lösningsmedel tillsätts.  Med hjälp av kontrollerad evaporation, sprider sig ångan från agenten över alla delars yta där den skapar en kontrollerad kemisk smältning.  Detta minskar toppar på ytan genom att smälta och omfördela materialet jämnt i en kontrollerad atmosfär.

När det är klart töms ytagenten på ett uppsamlingsfat så att det inte finns några rester kvar på delarna.

Allmän info

  • Automatisk efterprocessteknologi för att släta ut ytor
  • Tillåter det bästa av två världar: utmärkta mekaniska egenskaper från pulverbaserade 3DP-teknologier och snygg estetik
  • Markant minskning av ojämna ytor
  • Förseglade ytor 
  • Förbättrade mekaniska egenskaper
  • Just nu tillgänglig för följande material: SLS PA 12 Vit och MJF Ultrasint™ TPU-01
  • Den kan kombineras med ytterligare efterprocessteg, t.ex. inlägg, montage, målning
  • Typiska användningsområden inom fordonsbranschen, mekanisk ingenjörskonst och konsumentprodukter och personliga medicinprodukter

 

Designriktlinjer och tekniska överväganden:

Maximal delstorlek: 500 mm x 300 mm x 300 mm

Minimal väggtjocklek: 1,5 mm

Minimal håldiameter: 8,0

Beroende på geometri, för PA 12 Vit materialsinterstrukturer kan vara synliga

 

Exempel på vanliga tillämpningar:

Bilbranschen

Genom att jämna ut och göra 3D-utskrivna delar vattentäta, blir de lämpliga för tankar, vätskebärande rör och ledningar, ventilskydd och oljetråg.

En av våra senaste tillämpningar var att producera en displayhållare genom att använda TPU för användning i verkstad eller garage för testning av utrustning under underhåll. Ångutjämning producerar en jämnare, mer taktil och estetisk lösning.

Industrimaskineri

När en kund behövde en mindre mängd lufttillförselstuber, lät 3D-utskrift av delen oss att producera en lösning i TPU som inkluderar detaljer som är svåra att få med formsprutningsbearbetning, så som underskärning.  Ångutjämning betydde även att finishen var jämförbar med IM och garanterade vattentätning för tillämpningen. 

Läkemedelsbranschen

3D-utskrift är en perfekt teknologi för läkemedelstillämpningar, där till exempel ortopeder behöver en matchning till en individuell patient.  Ångutjämning låter oss producera mer estetiska designer som är bekväma, lättare att rengöra och är svettåliga

Vapour smoothed 3d printed parts Vapour smoothed 3d printed parts Vapour smoothed 3d printed parts Vapour smoothed 3d printed parts

Request More Information about our Secondary Operations service

Thank you for requesting more information about our Complex Mould Tooling service. A member of our team will be in touch with you shortly.

Request more information Protolabs
800