Specjaliści ds. produkcji cyfrowej

Vicki Holt

President and Chief Executive Officer, Protolabs
[email protected]

Vicki Holt jest prezesem i dyrektorem generalnym Protolabs od lutego 2014 roku. Wcześniej Holt pełniła funkcję Prezesa i Dyrektora Generalnego Spartech Corporation, wiodącego producenta folii ochronnych i opakowań (od września 2010 roku do momentu zakupu Spartech przez PolyOne Corporation w marcu 2013 roku). Od maja 2005 do wrzesnia 2010 Holt pracowała w PPG Industries, firmie produkującej farby i materiały specjalne, pełniąc funkcję starszego wiceprezesa ds. szkła i włókna szklanego. Holt jest również członkiem zarządu spółki Waste Management, Inc.

Przywództwo Holt, planowanie strategiczne, doświadczenie operacyjne i międzynarodowe stanowią cenny zasób dla naszej Rady Dyrektorów. Jako dyrektor generalny jest również odpowiedzialna za określanie naszej strategii, formułowanie priorytetów i zapewnianie ciągłego wzrostu.

Godne uwagi przemówienia i prelekcje:

  • współautorka Huffington Post and Tech Crunch; 
  • Wskazówki i porady Forbesa od najlepszych dyrektorów generalnych;
  • główny prelegent na Frost & Sullivan Manufacturing Leadership Summit.

Tu pobierzesz biografię i zdjęcie Vicky Holt