Wytyczne dotyczące gwintów

Nasza usługa frezowania CNC oferuje możliwość łatwego dodawania gwintowanych otworów do frezowanych i toczonych części. Gwinty najpierw wyszczególniania klient w naszej zautomatyzowanej ofercie interaktywnej. W odpowiedzi przesyłamy prezentację 3D, która pokazuje, jakie typy gwintów są możliwe dla którego otworu, ewentualnie proponujemy alternatywne rozwiązania. Zapoznaj się z ofertą demonstracyjną i przyjrzyj się bliżej modelowi 3D z gwintami. W razie problemów z wyświetleniem, dostępne opcje gwintowania znajdziesz w pliku PDF 3D w ofercie demo.

Po złożeniu zamówienia otrzymasz na e-mail potwierdzenie zamówienia z wybranymi rozmiarami gwintu. Proszę sprawdzić jego poprawność.

Frezowane vs. toczone części

 Oferujemy ograniczony wybór gwintów UNF i UNC oraz wkładek gwintowych (ale nie dostarczamy i nie montujemy tych ostatnich). W poniższej tabeli znajdziesz wszystkie dostępne opcje wyboru.

Części frezowane
Otwory gwintowane na częściach frezowanych i toczonych muszą być oznaczone w modelu odpowiednią średnicą i ułożone wzdłuż jednej z trzech głównych osi. Automatyczne gwinty zewnętrzne nie są obecnie dostępne dla frezowanych części. Należy pamiętać, że możliwe (ale nie zalecane) jest wykonanie gwintów zewnętrznych. W tym przypadku gwinty muszą być jednak oznaczone w modelu. Zewnętrzne gwinty są obrabiane maszynowo przy użyciu naszych standardowych frezów kulowych i trzpieniowych. Najmniejszy gwint zewnętrzny powinien mieć wielkość około 1/2-13 (M12).

Części toczone
Otwory gwintowane na toczonych częściach muszą być oznaczone w modelu odpowiednią średnicą i ustawione osiowo lub promieniowo. Dla średnic osiowych toczonych części dostępne są gwinty zewnętrzne. Należy oznaczyć średnicę nominalną - nie należy oznaczać gwintów.

Wszystkie dostępne opcje są wymienione poniżej. W razie dodatowych pytań, prosimy o kontakt [email protected] lub +49 (0) 6261 6436 947.

 

UWAGA
  • Możemy gwintować otwór przelotowy lub przelotową średnicę zewnętrzną z obu stron części. Jeśli głębokość otworu lub długość średnicy zewnętrznej jest większa niż zasięg naszych narzędzi, oferujemy gwintowanie obu końców elementu. Trzeba założyć, że te gwinty mogą nie być ciągłe. Zwróć uwagę na zakładkę "maksymalny zakres" w tabeli poniżej.
  • Wszystkie gwinty są gwintami prawoskrętnymi. Gwintów lewoskrętnych, jak również średnic i skoków innych niż w tabeli obecnie nie wytwarzamy.
  • Gwintowane otwory zablokowane przez inne elementy części lub przez nasze mocowanie nie mogą być wiercone. Jeżeli danej części nie można ogwintować , nie pojawią się dla niej żadne opcje gwintów.
  • Opcje gwintowania nie są dostępne dla projektów przesłanych w formacie STL.

 

Wkładki gwintowe

threaded holes image illustration for key inserts

* tylko dla części frezowanych

Gwint zewnętrzny

illustration of cnc machining OD threaded holes

* tylko dla części toczonych


Gwinty: Maksymalny zasięg

Przykład 1:

Jest to przekrój poprzeczny otworu przelotowego, który jest gwintowany z jednej strony. W tym przypadku głębokość otworu przekracza zasięg narzędzia. Wynikiem tego jest przekrój pozbawiony gwintowania na pozostałej części otworu.

Przykład 2:

Jest to przekrój poprzeczny otworu przelotowego gwintowanego z jednej strony. W tym przypadku głębokość otworu nie przekracza zasięgu narzędzia. W wyniku tego powstają gwinty na całej długości otworu.

Przykład 3:

Jest to przekrój poprzeczny otworu przelotowego gwintowanego z dwóch stron. W tym przypadku głębokość otworu jest zbyt duża, aby narzędzia sięgnęły z jednej strony. Jeżeli gwintujemy z obu stron, środek otworu będzie nieciągły. Oznacza to, że śruba może być gwintowana tylko do połowy głębokości otworu.

Przykład 4:

Jest to przekrój poprzeczny otworu przelotowego gwintowanego z obu stron, podobnie jak w przykładzie 3. Tutaj otwór jest jednak dłuższy i narzędzie nie sięga do środka. W tym przypadku otwór będzie gwintowany z obu stron do maksymalnego zasięgu narzędzia, pozostawiając niegwintowaną część na środku otworu.

Przykład 5:

Jest to widok przekroju poprzecznego ślepego otworu (otworu, który ma dno). W tym przypadku otwór jest mniejszy niż pełny zasięg narzędzia i gwintowanie zakończy się na wysokości około 0,010 cala od dołu. Jeśli otwór jest głębszy niż zasięg narzędzia, gwinty zostaną zrobione na maksymalną możliwa głębokość.

Przykład 6:

Można dodać stożek u dołu ślepego otworu. W większości przypadków jest umiejscowiony po lewej stronie. Punkt może stanowić cechę Twojej części. Tam też spadną wióry powstałe podczas procesu gwintowania. Jeśli stożek zostanie dodany do modelu, gwintowanie zatrzyma się około 0,010 cala powyżej wierzchołka stożka.