inżynier trzymający wyprodukowaną formę

Formowanie wtryskowe w wytwarzaniu prototypów i elementów niskoseryjnych

Wybierz jedną z dwóch opcji formowania wtryskowego, idealnie dostosowanego do własnych potrzeb produkcyjnych

Formowanie wtryskowe może zapewnić szeroki zakres wydajności produkcji w całym okresie eksploatacji - od 10 do ponad 10 milionów wytwarzanych elementów. Nasza oferta bazuje na produkcji niskoseryjnej, obejmującej zazwyczaj od 10 do ponad 10 000 elementów wytwarzanych za pomocą form aluminiowych. Oferujemy dwie opcje usług formowania wtryskowego. Jedna z nich jest przeznaczona do wytwarzania mniejszych ilości elementów stosowanych często jako prototypy. Druga, nazywana wytwarzaniem na zamówienie (ODM) umożliwia uzyskanie większych ilości elementów w produkcji niskoseryjnej.

ikona formowania wtryskowego

25 do 10.000+ częsci

Gotowe do wyslania za 1 do 15 dni roboczch

 

 

 

Wytwarzanie prototypów czy produkcja na żądanie?

Same narzędzia produkcyjne są podobne. Ilość produkowanych elementów, konserwacja narzędzi przez okres użytkowania, dokumentacja jakościowa i ceny różnią się w zależności od wybranej opcji usługi. Właściwy wybór zależy od potrzeb danego projektu.

 

Wytwarzanie

prototypów

Produkcja na żądanie
Cel

Muszę skontrolować i zatwierdzić moją konstrukcję

Konieczne zapewnienie elastyczności w produkcji na żądanie elementów przydatnych do zastosowań końcowych

Optymalne zastosowanie
 • Całkowita liczba produkowanych elementów prawdopodobnie nie przekroczy 2 000 sztuk
 • Niska cena narzędzia jest istotnym czynnikiem
 • Elementy będą wytwarzane tylko przez 1 rok lub krócej
 • Całkowita liczba produkowanych elementów przekracza 2 000 sztuk
 • Niska cena wytwarzanego elementu jest krytycznym czynnikiem
 • Wytwarzanie elementu jest planowane na okres kilku lat
Cena formy wtryskowej Mniej Więcej
Cena elementu Więcej Mniej
Gniazda formy Pojedyncze Jedno- i wielogniazdowe
Gwarantowana żywotność formy wtryskowej Ograniczona (nie mniej niż 2 000 elementów) Nieograniczona
Magazynowanie formy wtryskowej

Przechowywany przez okres 18 miesięcy

bez wykorzystania

Przechowywany przez 3 lata bez wykorzystania

WŁASNOŚĆ FORMY

Na żądanie

tak
Dokumentacja jakościowa

Podstawowe dokumentacja jakościowa

dostępna na żądanie

Oferta obejmuje podstawową dokumentację jakościową; rozszerzona dokumentacja jakościowa dostępna na żądanie
Cechy wspólne Formy aluminiowe
Standardowy czas realizacji wynoszący nie więcej niż 15 dni
Tolerancje +/- 0,076mm plus tolerancja żywicy (mm/mm)
Opłaty podstawowe są naliczane dla każdego cyklu

Dlaczego szybkie prototypowanie?

 • Zmniejsz ryzyko projektowe
 • Testuj wiele projektów jednocześnie
 • Przyspiesz wejście na rynek

 

Dlaczego produkcja na żądanie?

 • Zarządzaj zmiennością popytu
 • Zmniejsz całkowity koszt posiadania
 • Wykorzystaj opłacalne oprzyrządowanie do mostów


 


Nie potrafisz wybrać optymalnej usługi? Przyjrzyj się dokładnie opcjom usługi lub poproś o wycenę obu w celu porównania. Skorzystaj także z możliwości konsultacji telefonicznych z opiekunem technicznym pod numerem +49 (0) 89 905002-0 w celu uzyskania dalszych informacji.

 


Formowanie wtryskowe na żądanie – inspekcja CTQ (Critical to Quality)

Nasze formowanie wtryskowe na żądanie obejmuje inspekcję krytyczną dla jakości (CTQ) i pomiar bez wpływu na oczekiwaną szybkość wysyłki.

Oznacza to, że mogą Państwo otrzymać części o gwarantowanej jakości, wraz z raportem kontrolnym pierwszego elementu (FAI) oraz raportem CTQ dostarczone w ciągu zaledwie jednego dnia.  U innych dostawców zajmuje to czasem kila dni lub nawet tygodni.

Pomoże to wyprzedzić konkurencję w wyścigu o wprowadzenie produktu na rynek.

Jak to działa

Wszystko, co należy zrobić, to wysłać nam swój model 3D CAD i określić, które cechy są krytyczne dla jakości i pomiaru w celu weryfikacji, jak wyszczególniono poniżej:

 1. Wysłać wydruk modelu
 2. Oznaczyć 5 okręgami krytyczne cechy
 3. Użyć niebieskich okręgów, aby zaznaczyć cechy wyłącznie w celach referencyjnych

Przejrzeć oświadczenie o przeprowadzeniu kontroli (ISOW)

Nasz zespół inżynierów przejrzy model i wyśle Państwu przez e-mail oświadczenie o przeprowadzeniu kontroli (ISOW), które pozwoli dowiedzieć się, czy istnieją jakieś problemy związane z tolerancją i formowaniem odnośnie do cech oznaczonych czerwonym okręgiem.

Jeśli uda nam się spełnić specyfikacje dla cech zaznaczonych na czerwono, proces produkcji będzie kontynuowany normalnie i mogą Państwo oczekiwać dostawy zgodnie z żądanym harmonogramem.  W przeciwnym razie, tzn. gdy wystąpią problemy ze spełnieniem żądanej tolerancji, skontaktujemy się z Państwem, aby przedyskutować dostępne opcje.

Zmierzymy i zapiszemy również te cechy, które zaznaczono niebieskim okręgiem, ale mimo to dostarczymy elementy bez konieczności uzyskania zatwierdzenia, jeśli te tolerancje nie mogą być spełnione.

Końcowy raport dotyczący elementów

Natychmiast po zakończeniu projektowania procesu formowania, sprawdzimy za pomocą maszyny pomiarowej współrzędnych (CMM) pierwsze trzy wykonane przy użyciu tego narzędzia produkty i prześlemy Państwu raport FAI.

Następnie sprawdzimy 30 innych wybranych w równych odstępach czasu elementów z wykonywanej produkcji i prześlemy Państwu raport możliwości CTQ.

Najważniejsze zalety korzystania z naszej usługi CTQ

Korzyści z usługi CTQ

 • Informacje dotyczące jakości produkcji na prasie bez wpływu na czas przetwarzania
 • Oszczędność czasu i kosztów poprzez wyeliminowanie metrologii wewnątrzzakładowej
 • Raport wymiarowy do zatwierdzenia próbek
 • Wnioski dotyczące konstrukcji i efektywności materiałów dla obecnych i przyszłych iteracji
 • Większa dokładność elementów i przestrzeganie określonych wymiarów krytycznych.

Jeśli chcą mieć Państwo szybciej elementy formowane wtryskowo z gwarancją jakości, poddajcie nas próbie.  

Pomiar wielkości geometrycznych i tolerancji (Geometric Dimensioning and Tolerancing, GD&T) w elementach formowanych wtryskowo

Czym jest pomiar wielkości geometrycznych i tolerancji (Geometric Dimensioning and Tolerancing, GD&T)?

GD&T to standardowy język symboliczny, stosowany w branży do informowania o dozwolonych parametrach geometrycznych. Stanowi on wyraz ewolucji procesu kontroli jakości CTQ (Critical to Quality). Gdy klient przekazuje nam model 3D CAD, otrzymujemy precyzyjne wskazówki dotyczące specyfikacji danego elementu. GD&T idzie jeszcze dalej, udostępniając nam konkretne cechy, takie jak pozycję lub płaskość, które mamy zmierzyć. W szczególności klient może nam przekazać wymienione poniżej cechy GD&T.

Pozycja

W odniesieniu do osi, punktu lub płaszczyzny, pozycja określa, jak duże odchylenia może mieć element od określonego dokładnego położenia. Tolerancja to 2- lub 3-wymiarowa strefa tolerancji otaczająca rzeczywistą lokalizację, w której musi się znaleźć dany element. Oznacza to, że znany będzie dokładny punkt, w którym powinien być spozycjonowany element, a podana tolerancja określa, o ile oddalony od tego punktu może być dany element. Wielkość ta jest zazwyczaj określana mianem średnicy, co reprezentuje kolisty lub cylindryczny kształt strefy tolerancji.


Płaskość

Jest to prosta cecha określająca, na ile płaska jest dana powierzchnia. Należy zauważyć, że cecha ta odnosi się do płaskości powierzchni niezależnie od innych cech lub układów odniesienia dotyczących danego elementu. Jest ona definiowana przez dwie równoległe płaszczyzny i przydaje się do określania elementów, które muszą być jednolicie płaskie bez dostosowywania innych wymiarów na rysunku.


Prostość

Prostość można zdefiniować jako prostość powierzchni lub prostość DML (derived median line). Prostość powierzchni jest formą standardową i jest używana do weryfikacji prostości w całym elemencie lub powierzchni. Jest często stosowana przy elementach płaskich, ale można ją również stosować przy elementach cylindrycznych. W obu przypadkach cecha ta jest definiowana jako odchylenie powierzchni od określonej linii.

 

Prostość DML różni się od prostości powierzchni tym, że odnosi się do wygięcia centralnej osi elementu, zazwyczaj cylindra. W tym przypadku DML przyjmuje postać 3-wymiarowej tolerancji, która definiuje, jak daleko centralna oś elementu może się wygiąć lub skręcić.


Okrągłość

Okrągłość, lub kolistość, definiuje dozwolone odchylenie kształtu elementu kolistego od rzeczywistego koła. 2-wymiarowa tolerancja definiuje kształt koła, z zamiarem weryfikacji, czy dane koło nie jest owalne, graniaste lub w inny sposób odbiegające od okrągłości. Podobnie jak płaskość, okrągłość jest mierzona niezależnie od innych cech lub układów odniesienia.


Współśrodkowość

Współśrodkowość, lub współosiowość, definiuje położenie centralnych, obliczonych punktów środkowych danego elementu względem osi bazowej (stanowiącej układ odniesienia). Ta cecha jest złożona, gdyż bazuje na matematycznie obliczonych punktach środkowych, a nie na fizycznej osi powierzchni lub elementu.


Walcowość

Walcowość określa, na ile kształt danego obiektu jest zbliżony do rzeczywistego cylindra. Ta 3-wymiarowa tolerancja definiuje okrągłość i równość ogólnego kształtu elementu cylindrycznego. I ponownie, cechę tę mierzy się niezależnie od jakiegokolwiek innego układu odniesienia. Tworzy ona wokół obiektu cylindryczną granicę, wewnątrz której musi się mieścić 3-wymiarowy element.


Równoległość

Równoległość oznacza orientację danego elementu względem powierzchni lub linii bazowej (stanowiącej układ odniesienia). Odnosi się to zazwyczaj do orientacji jednej powierzchni/płaszczyzny równoległej względem innej płaszczyzny bazowej w 3-wymiarowej strefie tolerancji. Oznacza to tak naprawdę, że tolerancja kontroluje kąt pomiędzy 2 elementami poprzez kontrolowanie, gdzie może leżeć dana powierzchnia..

Prostopadłość

Istnieją dwa typy prostopadłości: względem powierzchni i osi. Definiuje się ją poprzez określenie, na ile bliski 90 stopniom jest kąt nachylenia powierzchni lub linii względem powierzchni lub linii bazowej (stanowiącej układ odniesienia). Zazwyczaj prostopadłość powierzchni służy do weryfikowania orientacji jednej powierzchni/płaszczyzny prostopadłej względem innej płaszczyzny bazowej. Prostopadłość osi jest wykorzystywana w przypadku elementów cylindrycznych i definiuje cylindryczną granicę, wewnątrz której musi się mieścić oś danego elementu.

Profil powierzchni

Profil powierzchni definiuje 3-wymiarową strefę tolerancji, zwykle w formie zaawansowanej krzywej lub skomplikowanego kształtu. Tak więc jeśli trzeba dokonać pomiaru profilu na zakrzywionej powierzchni, takiej jak zaokrąglenie przejścia między dwiema powierzchniami, cała powierzchnia promienia musi się zmieścić w strefie tolerancji. W takim przypadku wszelkie odchylenia w obrębie tolerancji lub poza nią muszą się zmieścić w granicach tolerancji profilu powierzchni.

Jak wspomniano na początku tego bloga, dodanie tych cech GD&T do naszych zautomatyzowanych możliwości kontroli zapewnia dodatkową warstwę przejrzystości w procesie kontroli jakości. Jeśli chcieliby Państwo, abyśmy przeprowadzili kontrolę którejkolwiek ze wspomnianych wcześniej cech w Państwa kolejnym projekcie, wystarczy powołać się na nasz raport z kontroli, skontaktować się z naszymi inżynierami ds. aplikacji lub porozmawiać z opiekunem klienta.


Wyższa jakość dzięki inspekcji cyfrowej

Cyfrowe raporty z inspekcji wyprasek są dostępne dla każdego zamówienia produkcyjnego na żądanie. Nasze laboratorium metrologiczne wykorzystuje 360-stopniowy, 12-pozycyjny skaner 3D, który zbiera dane, identyfikuje odchylenia wymiarowe i tworzy pomoc wizualną oraz mapę kolorów do bezpośredniego porównania CAD do skanów.

CZYTAJ WIĘCEJ