technik badający formę wtryskową

Produkcja niskoseryjna z zastosowaniem formowania wtryskowego

Zmniejszenie kosztów elementu i zapewnienie elastyczności łańcucha dostaw dzięki wykorzystaniu technologii produkcji na żądanie

Oferujemy dwie usługi bazujące na technologii formowania wtryskowego - wytwarzanie prototypów i produkcji na żądanie. Każda z nich zapewnia określone korzyści, zależne od szczegółów danego projektu. W przypadku większej ilości wytwarzanych elementów, istotne jest zapewnienie ich niższego kosztu. Jeżeli dodatkową zaletą jest wysoka wydajność i szybkość procesu produkcyjnego w cyklu życia produktu, nasza usługa produkcji na żądanie jest idealnym rozwiązaniem.

 

Produkcja na żądanie w przypadku formowania wtryskowego

 

Porównanie z usługą wytwarzania prototypów

 


Cena formy wtryskowej Wyższa niż narzędzia do wytwarzania prototypów
Cena elementu Niższa niż narzędzia do wytwarzania prototypów
Gniazda formy Jedno- i wielogniazdowe
Gwarantowana żywotność formy wtryskowej Nieograniczona
Magazynowanie formy wtryskowej Przez 3 lata bez wykorzystania
Dokumentacja jakościowa Standardowy raport z ustalania procesu technologicznego i podstawowa dokumentacja jakościowa. Raport poszerzony dostępny na żądanie.
Dodatkowe cechy
 • Formy aluminiowe
 • Standardowy czas realizacji nie więcej niż 15 dni
 • Tolerancje +/- 0,076 mm plus tolerancja żywicy (mm/mm)
 • Opłaty podstawowe są naliczane dla każdego cyklu

Dlaczego warto skorzystać z usługi produkcji na żądanie?

Usługa produkcji na żądanie firmy Protolabs zapewnia uproszczenie łańcucha dostaw, co ułatwia i przyspiesza wytwarzanie elementów o wysokiej jakości. Wykorzystując najlepsze, stosowane w branży praktyki, takie jak stosowanie standardów technologicznych w formowaniu wtryskowym, przyspieszamy cykl produkcyjny w celu skrócenia czasu wprowadzenia produktu na rynek. Spełniamy potrzeby klientów dotyczące stanów zapasowych bez wymagania minimalnej ilości zamówienia i zapewniamy elastyczność łańcucha dostaw, począwszy od oprzyrządowania pomostowego i produkcji natychmiastowej "just-in-time" (JIT), a skończywszy na uzupełnieniu braków wydajności produkcyjnej w przypadku wystąpienia awarii.

Produkcja niskoseryjna

 • Skorzystaj z możliwości walidacji konstrukcji, procesu montażowego oraz dostosowania do zapotrzebowania rynkowego z zastosowaniem serii pilotażowej przed rozpoczęciem masowej produkcji.
 • Skorzystaj z możliwości zarządzania nadmiarem zdolności produkcyjnych i z możliwości wytwarzania elementów tylko wtedy, gdy jest to wymagane.
 • Zastosowanie jako główna technologia produkcyjna w przypadku detali o wielkości produkcji wynoszącej kilka tysięcy lub nawet kilkaset sztuk w ciągu roku.

Narzędzia mostowe

 • Zastosuj narzędzia aluminiowe przed dokonaniem inwestycji w drogie narzędzie stalowe.
 • Zmniejsz „koszty oczekiwania” na narzędzie stalowe i skróć czas przygotowania produktu do sprzedaży.

injection molding warehouse storing multiple mold blocks


silicone rubber housed in injection mold blocks


Optymalizacja łańcucha dostaw

 • Skróć czas przestoju i zmniejsz zagrożenie wyczerpania zapasów w trakcie naprawy wielkoseryjnych narzędzi produkcyjnych.
 • Zredukuj lokalne i globalne ryzyka logistyczne korzystając z niezawodnych dostawców krótkich serii produkcji na zamówienie.
 • Zarządzaj zmiennością zamówień bez konieczności ich korekty

Zmniejsz koszty produkcji

 • Uzyskaj dostęp do nowych obszarów rynku dzięki wykorzystaniu atrakcyjnej kosztowo produkcji małych serii elementów gotowych do eksploatacji
 • Produkuj elementy na żądanie, bez wymagań dotyczących minimalnej ilości zamówienia (MOQ)
 • Zredukuj koszty zapasów i koszty magazynowe dzięki możliwości uzyskania dostaw na żądanie.CERTYFIKATY


Bezpłatna analiza formowalności w ciągu kilku godzin