21.05.2024

Wzrost popularności materiałów z recyklingu

Formowanie wtryskowe z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu w porównaniu z tradycyjnymi odpowiednikami.

Według Protolabs

W dzisiejszym świecie, w którym zrównoważony rozwój jest pilną kwestią globalną, potrzeba bardziej ekologicznych praktyk produkcyjnych nigdy nie była tak istotna. Temat ten jest jednak często błędnie postrzegany. Na tym blogu zagłębimy się w sferę materiałów pochodzących z recyklingu do formowania wtryskowego, badając ich potencjał zastąpienia tradycyjnych odpowiedników w różnych zastosowaniach, a tym samym przyczyniając się do bardziej przyjaznego dla środowiska procesu produkcyjnego.

W przeszłości istniały obawy dotyczące stosowania materiałów pochodzących z recyklingu w branży formowania wtryskowego, głównie w oparciu o jakość i niezawodność materiału. Podczas gdy materiały z recyklingu zwykle nie są tak estetyczne jak ich tradycyjne odpowiedniki, na poziomie technicznym nie odbiegają one od standardowych materiałów, a w niektórych przypadkach materiały z recyklingu mogą nawet je przewyższać. Dość często producenci wytwarzają części, które nie wykorzystują pełnych właściwości mechanicznych materiału. Oznacza to, że wielu z nich może płynnie przejść na materiał z recyklingu, ponieważ mają tak wiele możliwości do wykorzystania. W Protolabs oferujemy obecnie 3 materiały z recyklingu w ramach naszych usług formowania wtryskowego, teraz zbadamy te materiały i porównamy je z bardziej tradycyjną, ale podobną alternatywą.

Pierwszym na liście jest Gebablend 85 Black, materiał ABS/PC wykorzystywany w takich zastosowaniach jak motoryzacja, elektronika użytkowa, budowa maszyn i sport. Oferując ugięcie cieplne 128°C i moduł rozciągania 2400 MPa, jest on prawie na równi ze swoim standardowym odpowiednikiem, Bayblend T65 XF Black, który oferuje nieco niższe ugięcie cieplne 122°C i dorównuje wytrzymałości na rozciąganie 2400 MPa.
Jeśli przyjrzeć się szczegółom, Gebablend 85 nieco traci na szybkości kurczenia się, która wynosi 0,45-0,8% w porównaniu do Bayblend 0,5-0,7%. Jednak przewyższa Bayblend pod względem szybkości przepływu.

Recycled and moulded PC and PA6

Następny na liście jest Gebalon PC Ultimate G0 FR Black, materiał PC, którego powszechne zastosowania obejmują techniczne części formowane, szczególnie w przemyśle elektronicznym i elektrycznym do części takich jak złącza, skrzynki i przełączniki. Gebalon oferuje ugięcie cieplne 136°C i wytrzymałość na rozciąganie 2200 MPa, w porównaniu do standardowego materiału PC, takiego jak Iupilon S3001R, który ma wyższe ugięcie cieplne 140°C i wyższy moduł rozciągania 2400 MPa.  Gebalon przewyższa swoje odpowiedniki pod względem palności. Gebalon ma klasę palności V0 przy 1,5 mm, podczas gdy Iupilon ma klasę V2 przy 1,5 mm.


Ostatnim materiałem z recyklingu na liście jest Gebamid PA6 B GF 30% Black, wypełniony szkłem materiał nylonowy stosowany w przemyśle motoryzacyjnym, elektrycznym i mechanicznym. Gebamid charakteryzuje się ugięciem cieplnym wynoszącym 191°C i modułem rozciągania wynoszącym 7500 MPa. Jest to spora różnica w porównaniu do jego standardowego odpowiednika, Nylonu 6 Radilon S RV300 30% GF Black, który ma ugięcie cieplne 215°C i moduł rozciągania 9 600 MPa. Chociaż ma niższy moduł rozciągania i większy współczynnik skurczu, jego absorpcja wody jest prawie taka sama, więc jeśli pozostawili Państwo szeroki bufor w swoich wymaganiach technicznych, Gebamid może być dla Państwa opcją.

recycled moulded pa6

Formowanie wtryskowe Protolabs - materiały pochodzące z recyklingu a materiały niepochodzące z recyklingu.

  ABS/PC PC PA6 GF 30%
  Gebablend 85 Black Bayblend T65 XF Black Gebablon PC Ultimate G0 FR Iupilon S300IR Clear Gebamid PA6 B GF 30% Black Nylon 6 Radilon S RV3OO 30%
Heat Deflection (0.45 MPa) 128°C 122°C 135°C 140°C 191°C 215°C
Heat Deflection (1.8 MPa) 109°C 102°C 124°C 128°C Not Found Not Found
Tensile Modulus  2,400 MPa 2,400 MPa 2,200 MPa 2,400 MPa 7,500 MPa 9,600 MPa
Yield Stress/ Strength 55 MPa 54 MPa 60 MPa 60.3 MPa 150 MPa 175 MPa
Shrinkage 0.45-0.8% 0.5-0.7% 0.4-1% 0.60% 0.25-1% 0.30%
Density 1.15g/cm3 1.13/cm3 1.2g/cm3 1.2g/cm3 1.36g/cm3 1.35g/cm3
Melt Volume-Flow Rate (260°C / 5.0 kg) 23cm3 / 10 min 18cm3 / 10 min N/A N/A Not Found Not Found
Flammability UL94 Not Found Not Found v0 at 1.5mm v2 at 1.5mm Not Found HB at 0.8mm
Water Absorption 23°C 50% RH Not Found Not Found Not Found Not Found 2.10% 2%
Recycled Content > 90% 0% > 90% 0% 100% 0

Teraz, gdy materiały z recyklingu wykazują możliwości techniczne zbliżone do swoich tradycyjnych odpowiedników, są one realną alternatywą dla bardziej świadomych ekologicznie producentów. Nie każde zastosowanie będzie odpowiednie dla materiałów pochodzących z recyklingu ze względu na wymagania dotyczące wyglądu, dotyku i wydajności. Jednak w miarę dalszego odkrywania metod zrównoważonej produkcji, wybór między materiałami pochodzącymi z recyklingu a materiałami niepochodzącymi z recyklingu staje się praktyczną decyzją i pozwala producentom na podjęcie pierwszych kroków w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości.

Czy istnieje inny materiał pochodzący z recyklingu, którego chcieliby Państwo użyć do formowanej części? W Protolabs akceptujemy materiały dostarczone przez klienta, w tym wszelkie materiały pochodzące z recyklingu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów dostarczanych przez Protolabs i ich możliwości, proszę przeczytać więcej tutaj, zadzwonić pod numer +49 (0) 89 90 5002 22 lub wysłać e-mail na adres [email protected]