02.11.2020

Zupełnie nowa platforma ofertowania firmy Protolabs zapewnia jeszcze większą szybkość i elastyczność prototypowania i produkcji na żądanie (ODM)

Według Matt Hatch
 

Nasz nowy system umożliwia szybkie dodanie linii produkcyjnej do zasobów wytwarzania w celu umożliwienia lepszego dostosowania produktu do wymagań klienta. Tradycyjna ekonomia skali produkcji nie dawała takich możliwości. Dziś wkraczamy w nową erę produkcji na żądanie (ODM), umożliwiającą zlecenie produkcji wyspecjalizowanym producentom cyfrowym, zajmującym się produkcją mniejszych ilości większej liczby wariantów elementów w krótszym czasie i jednocześnie taniej.

Nasza cyfrowa architektura została ulepszona i zintegrowana w nowej platformie ofertowej. Umożliwia ona zarządzanie wymaganiami dotyczącymi prototypów i produkcji na żądanie z poziomu biurka. Podobny efekt miałoby dodanie dodatkowej linii produkcyjnej bez konieczności ponoszenia nakładów finansowych.

Ponad 20 lat temu wprowadzany przez nas cyfrowy model produkcyjny był na rynku niezwykłą nowością. Od założenia firmy ciągle towarzyszy nam proces ustawicznego doskonalenia. Dzięki niemu rozszerzamy nasze usługi i zdolności wytwarzania poza typowy zakres produkcji prototypów. Wielu z obsługiwanych przez nas klientów towarzyszyło nam na drodze rozwoju. Ich oczekiwania stale rosły.

Zespoły rozwojowe ciągle dążą do skrócenia czasu tworzenia produktu i do szybszego reagowania na zmiany w trendach rynkowych. Oferujemy kompleksowe usługi produkcyjne, dostępne w dowolnym momencie. Dotyczy to zarówno prototypów, jak i technologii ODM.

Nasza nowa platforma ofertowania zapewnia jeszcze większą szybkość i elastyczność wytwarzania prototypów i produkcji na żądanie. To doskonałe narzędzie dla projektantów, inżynierów, programistów produktów i zespołów ds. zamówień, umożliwiające szybsze niż dotychczas wprowadzanie produktów na rynek.

Masowa produkcja i indywidualizacja

Dla pojedynczych elementów lub partii kilkuset elementów, obróbka CNC lub wydruk 3D mogą być idealną technologią wytwarzania. Realizacja produkcji przez poddostawcę zapewnia z reguły szybką dostępność elementów. Firma Protolabs wytwarza produkty przy użyciu tych technologii w ciągu zaledwie jednego dnia.

Typowym obszarem zastosowania usługi ODM jest szybkie wykonanie kilku tysięcy elementów. To częsta rzeczywistość w dzisiejszej erze masowej produkcji indywidualnych produktów. Prawdziwym wyzwaniem dla technologii wytwarzania na zamówienie jest spełnienie wszystkich wymagań klienta, terminowa dostawa i zapewnienie większej kontroli klienta nad całym procesem. Naszą misją jest pełne i harmonijne zintegrowanie naszych działań w procesie biznesowym naszych klientów.

Osiągnięcie tego celu wymaga wiele więcej, niż tylko szybkiej dostawy elementów. Konieczne jest sprawdzenie, czy dostarczane elementy spełniają wymagania jakościowe klientów oraz wymagane jest dostarczenie raportów potwierdzających spełnienie wymaganych standardów. W dzisiejszej erze cyfrowych łańcuchów dostaw, skuteczny przepływ informacji od wybranego dostawcy usług ODM jest warunkiem szybkiego zatwierdzenia oferty i uniknięcia wstrzymania produkcji.

Nasza nowa platforma ofertowania i oferty usług ODM są przystosowane do tej filozofii działania. W naszej działalności chodzi nie tylko o szybkość, ale także o dopasowanie oferty cyfrowej do zasobów produkcyjnych niezbędnych do zaspokojenia potrzeb klientów. Nasza oferta może kojarzyć się głównie z szybkim wytwarzaniem prototypów. Zawsze oferowaliśmy także usługi produkcji niskoseryjnej. W rzeczywistości ma to głębokie uzasadnienie. W ten sposób jesteśmy w stanie skrócić całkowity czas wprowadzenia produktu na rynek. Wystarczy produkt wytwarzany w naszej formie jako prototyp przekazać do produkcji w odpowiednio większych ilościach.

Naszą receptą na sukces było korzystanie z cyfrowych metod skracania czasu dostawy i zapewnieniu klientowi jak największej kontroli nad przebiegiem projektu. Oczywiście możliwość konsultacji z inżynierem to ciągle najskuteczniejsza metoda rozwiązywania problemów, lecz oprogramowanie to skuteczne narzędzie do przyspieszenia całego procesu. Nowa platforma ofertowania jeszcze bardziej przyspiesza cały proces, daje większą elastyczność i zapewnia pełną kontrolę klienta nad całym procesem.

Mała liczba elementów o dużej różnorodności

Naszym celem jest ugruntowanie pozycji wiodącego dostawcy przemysłowego w dziedzinie niskoseryjnej produkcji elementów o dużej różnorodności z zastosowaniem technologii wydruku 3D, obróbki skrawaniem CNC oraz formowania wtryskowego.

W celu osiągnięcia tego celu, w ramach nowej platformy ofertowania zapewniliśmy jeszcze większą kontrolę klienta nad procesem wytwarzania. Naszym celem jest zaangażowanie klienta w proces kierowania projektem wytwarzania zamówionego elementu lub komponentu. Jesteśmy przekonani, że rola zdalnego zasobu produkcyjnego klienta wymaga uwzględnienia specyfiki procesu zatwierdzania, kontroli jakości i łańcucha dostaw. Nowa platforma ofertowania rozszerza nasze możliwości i ułatwia zarządzanie procesem z perspektywy biurka.

Krótsze czasy realizacji

W przypadku elementów formowanych wtryskowo, narzędzie jest wykonywane z aluminium, nie ze stali. Standardowy czas wykonania formy z aluminium wynosi maksymalnie 15 dni. To znacznie krótszy czas w porównaniu z 10-12 tygodniami, koniecznymi do wykonania narzędzi stalowych.

Nowa platforma ofertowania ułatwia uwzględnienie innych parametrów narzędzia formowania wtryskowego. Aktualnie istnieje możliwość zastosowania wielu gniazd w jednej formie. Zapewnia to optymalizację kosztów wytwarzania i ceny danego elementu. Decyzje technologiczne i konstrukcyjne zależą od kilku czynników. Nasza nowa platforma ofertowania jest wyposażona w narzędzia wizualne, umożliwiające uzyskanie elementu o wymaganej funkcjonalności przy najniższych, koniecznych kosztach. Znacznie łatwiejsze jest także zapisywanie iteracji konstrukcji oraz ich późniejsze przywoływanie.

Dowiedz się więcej

Dalsze informacje o możliwościach naszej nowej platformy ofertowania uzyskać można po przejściu do strony (link do strony 2.0 hub). Zachęcamy także do zapoznania się z naszym webinarem ODM lub po prostu do skorzystania  z nowej platformy po zarejestrowaniu / zalogowaniu się i po przesłaniu modelu CAD. W porównaniu do naszego poprzedniego systemu, aktualny proces uległ uproszczeniu, zapewniając jednocześnie większą elastyczność i większą liczbę opcji.

To bardzo szczególny okres dla branży wytwarzania. Musimy zdawać sobie sprawę z konieczności zmian wymaganych przez klientów. Łańcuch dostaw musi być elementem uniwersalnego wytwarzania. Nasza nowa platforma ofertowa daje projektantom i inżynierom produktu możliwość zaprojektowania produktu końcowego w sposób zapewniający optymalną wydajność. W zależności od potrzeb klientów, konieczne jest także zapewnienie możliwości wyboru technologii wytwarzania, takich jak wydruk 3D, obróbka skrawaniem CNC i formowanie wtryskowe.