Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

Zaktualizowano: maj 2018 r.

Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej "Polityką") opisuje, w jaki sposób my, Proto Labs GmbH z siedzibą w Niemczech, oraz każda z naszych lokalnych i międzynarodowych spółek zależnych, jednostek biznesowych i biur sprzedaży (jako grupa zwana dalej: "my", "nas", "nam", "nasz") mogą od czasu do czasu wykorzystywać dane osobowe osób (zwanych "użytkownikami" i "tobą" lub "twoimi"), które kontaktują się z nami lub korzystają z naszych stron internetowych, usług, programów, treści i związanych z nimi funkcji (łącznie zwanych "usługami") lub odwiedzają nas na targach, imprezach lub w naszych siedzibach.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Polityki, napisz do nas na adres: [email protected]. Informacje kontaktowe do naszych lokalnych biur można znaleźć na naszej stronie kontaktowej.

Niniejsza Polityka, wraz z naszymi Warunkami Użytkowania i wszelkimi innymi dokumentami, o których mowa w tych dokumentach, opisuje nasze zamiary i praktyki w odniesieniu do Państwa danych osobowych oraz sposób, w jaki będziemy je traktować. Prosimy o uważne przeczytanie tych dokumentów. Odwiedzając naszą stronę internetową lub korzystając z naszych usług, użytkownik potwierdza przetwarzanie opisane w niniejszej Polityce, naszych Warunkach Użytkowania i powiązanych dokumentach.

Jeśli od czasu do czasu wprowadzimy zmiany w niniejszej Polityce, powiadomimy Cię o tym na naszej stronie internetowej lub w inny sposób. Jeśli użytkownik nadal korzysta z naszych usług po powiadomieniu go o jakichkolwiek zmianach, uznaje się, że przeczytał zmienioną Politykę.

Nasze usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 13 roku życia. Świadomie nie gromadzimy, nie wykorzystujemy ani nie ujawniamy danych osobowych osób poniżej 13 roku życia. Jeśli nie ukończyłeś 18 roku życia, musisz uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna na korzystanie z naszych usług i przekazanie nam swoich danych osobowych.

Niniejsza wersja naszej Polityki Prywatności została wydana w maju 2018 roku.

 

Czym są dane osobowe?

"Dane osobowe" oznaczają informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą, której dane dotyczą", którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio. Może to obejmować nazwę, adres, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, dane dotyczące lokalizacji, pliki cookie, zapisy połączeń i podobne informacje. Może to obejmować "specjalne kategorie danych osobowych", takie jak rasa, pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, religia lub przekonania, przynależność do związków zawodowych, przetwarzanie danych genetycznych, dane biometryczne do celów jednoznacznej identyfikacji osoby, której dane dotyczą, dane dotyczące zdrowia lub życia seksualnego lub orientacji osoby fizycznej.

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Możemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • Informacje dostarczone przez Ciebie. Swoje dane osobowe przekazujesz nam wypełniając formularze, takie jak formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej, subskrybując nasze usługi, prosząc o wycenę, zamawiając produkt, biorąc udział w konkursie, odpowiadając na kampanię reklamową, uczestnicząc w ankiecie, odpowiadając na ogłoszenie o pracę, przesyłając informacje lub kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub innych środków. Informacje te mogą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, adres do faktury, adres wysyłki, numer telefonu, numer pracy i miejsca pracy, informacje o płatnościach, treść wysyłanych do nas e-maili i podobne informacje.
 • Informacje o innych. Możesz również przekazać nam dane osobowe osób trzecich, takich jak osoby z którymi pracujesz, osoba, która płaci za Twoje zamówienia, Twoi znajomi, gdy korzystasz z naszej usługi polecającej w celu informowania znajomych o naszych produktach, usługach lub promocjach, oraz inne osoby.
 • Informacje o urządzeniu. W związku z każdą Twoją wizytą na naszej stronie internetowej możemy gromadzić informacje techniczne dotyczące Twojego urządzenia, takie jak adres IP, system operacyjny, przeglądarka, ustawienia strefy czasowej, adres internetowy strony internetowej, z której bezpośrednio połączyłeś się z naszą stroną internetową, adres URL, dane o kliknięciu, informacje o Twojej interakcji ze stroną (np. przewijanie, klikanie, pozycje kursora) oraz metody wyjścia ze strony.
 • Informacje z trzeciego źródła. Mogą to być informacje z biur kredytowych, firm spedycyjnych, naszych dostawców usług i innych osób trzecich.

Nie mają Państwo ogólnego obowiązku przekazywania tych informacji, ale bez tych informacji możemy nie być w stanie zapewnić Państwu niektórych z naszych usług. Możemy zażądać informacji od biura kredytowego przed zawarciem z Państwem umowy o świadczenie usług. Niektóre dane osobowe są wymagane w celu wypełnienia przez nas obowiązku staranności w stosunku do klientów zanim zaczniemy świadczyć usługi.

Informacje o osobach trzecich mogą być ujawniane tylko wtedy, gdy posiadają Państwo dającą się zweryfikować zgodę na ujawnienie tych informacji lub gdy informacje te są publicznie dostępne.

Zakładamy, że podane przez Państwa informacje są dokładne, kompletne i aktualne i zobowiązują się Państwo troszczyć o to, by tak było.

 

Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem i w następujących celach

a. odpowiadanie na pytania, zapytania i inne formy komunikacji,
b. świadczenie usług, łącznie z naszą stroną internetową i powiązanymi funkcjami, sprzedaż produktów i usług, subskrypcje i inne usługi,
c. umożliwienie dostawcom i usługodawcom wykonywania pewnych funkcji w celu świadczenia usług w naszym imieniu, w tym hostingu internetowego, przechowywania danych, weryfikacji tożsamości, funkcji technicznych, logistycznych i innych, jeśli takie istnieją,
d. umożliwienie korzystania z funkcji naszej strony internetowej, jeśli zdecydują się Państwo z nich korzystać,
e. przekazywanie spersonalizowanej komunikacji marketingowej zgodnie z prawem lub na żądanie użytkownika. Mają Państwo prawo do rezygnacji z powiadomień, wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected]
f. Przesyłanie spersonalizowanego materiału promocyjnego na urządzenia użytkownika w oparciu o jego zainteresowania, zgodnie z naszym oświadczeniem dotyczącym plików cookie poniżej. Masz prawo do wyłączenia plików cookie w sposób opisany poniżej.
g. publikacja materiałów marketingowych, takich jak referencje użytkowników. Jeśli chcesz poprosić o usunięcie referencji, wyślij e-mail na adres: [email protected]
h. przeprowadzanie konkursów, takich jak Cool Idea Award. Członkowie naszego jury "Cool Idea" oraz upoważnieni pracownicy mają dostęp do Twoich zgłoszeń i danych osobowych.
i. Twoje połączenie z funkcjami osób trzecich, np. media społecznościowe. Nasze strony internetowe zawierają funkcje mediów społecznościowych, takie jak przycisk "Lubię to" portalu Facebook lub inne funkcje, takie jak przycisk "Share". Funkcje te mogą zbierać Twój adres IP lub stronę, którą odwiedzasz na naszej stronie i mogą ustawiać pliki cookie, aby umożliwić prawidłowe działanie funkcji. Interakcje użytkownika z tymi funkcjami podlegają polityce prywatności firmy dostarczającej.
j. kontaktowanie się z osobami trzecimi, na przykład wysyłanie jednorazowego zaproszenia do osoby, którą wyznaczysz
k. zapewnienie bezpieczeństwa naszej działalności oraz zapobieganie i wykrywanie oszustw.
l. zarządzanie naszą działalnością, w tym rozpatrywanie skarg, korygowanie błędów na naszej stronie internetowej, analiza danych, kontrola jakości, szkolenia pracowników, testowanie nowych funkcji, badania, cele statystyczne i ankiety.
m. dalszy rozwój i doskonalenie naszych usług, oraz
n. przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym poprzez odpowiadanie na zgodne z prawem żądanie sądu lub organu regulacyjnego.

 

Podstawa prawna przetwarzania przez nas danych osobowych do celów opisanych powyżej obejmuje zasadniczo następujące elementy

 • Przetwarzanie niezbędne do realizacji umowy, która istnieje między nami a Państwem lub innymi podmiotami danych. Obejmuje to na przykład przetwarzanie do celów określonych w punktach a), b), c), d) i j);
 • Państwa zgoda, na przykład, na przetwarzanie do celów określonych w punktach e), f), g), h) i j) powyżej,
 • Przetwarzanie, które jest niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów lub interesów osób trzecich, opisane w punktach a), b), c), d), g), i), j), k), l) i m) powyżej. Odbywa się to w oparciu o nasze uzasadnione interesy w celu zapewnienia właściwego świadczenia usług oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszej działalności i użytkownikom, a także w celu właściwego zarządzania i rozwoju naszej działalności;
 • przetwarzanie niezbędne do spełnienia wszelkich nałożonych na nas zobowiązań prawnych, takich jak przetwarzanie do celów opisanych w pkt. n); oraz
 • inne mające zastosowanie podstawy prawne.

 

Polityka plików Cookie

Czym są pliki cookie? Aby zebrać informacje opisane w tej Polityce, w tym dane osobowe, możemy korzystać z plików cookie i podobnych metod na naszej stronie internetowej. Plik cookie to niewielka część informacji, która jest wysyłana do przeglądarki i zapisywana na twardym dysku komputera, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu. Istnieją pliki cookie pierwszej kategorii umieszczane przez odwiedzaną stronę internetową na urządzeniu użytkownika oraz pliki cookie stron trzecich umieszczane przez strony trzecie, takie jak Google, za pośrednictwem strony internetowej na urządzeniu użytkownika. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org.

 

Przykładowe Cookies używane na naszej stronie internetowej:

 • Cookies, które są absolutnie niezbędne. Te pliki są wymagane, aby można było poruszać się po naszej stronie internetowej i korzystać z jej funkcji. Bez tych plików nie będziesz w stanie świadczyć zamówionych przez Ciebie usług. Są one usuwane po zamknięciu przeglądarki. Są to pliki cookie pierwszej kategorii.
 • Ciasteczka wydajnościowe. Te pliki cookie zbierają anonimowe informacje o tym, jak użytkownicy korzystają z naszej strony. Pozwalają nam rozpoznać i policzyć liczbę odwiedzających oraz zobaczyć, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po naszej stronie i z jakich przybliżonych regionów odwiedzają naszą stronę. Są to pliki cookie pierwszej kategorii. Na przykład, strona ta wykorzystuje Google Analytics do analizy sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (w tym jego adres IP) są przekazywane do Google. Informacje te są następnie wykorzystywane do oceny korzystania z witryny przez użytkowników oraz do tworzenia statystyk dotyczących aktywności witryny.
 • Funkcjonalne pliki cookie. Te pliki cookie pozwalają naszej stronie internetowej na przechowywanie wybranych przez użytkownika opcji (takich jak nazwa użytkownika, język lub region) i zapewniają rozszerzone, spersonalizowane funkcje. Informacje zbierane przez te pliki cookie mogą być anonimowe. Te pliki cookie nie są w stanie zarejestrować Twojej aktywności przeglądania na innych stronach internetowych. Są to pliki cookie pierwszej kategorii.
 • Pliki cookie przeznaczone dla odbiorców docelowych lub promocyjne. Te pliki cookie pozwalają nam i naszym reklamodawcom dostarczać Państwu informacji, które są szczególnie istotne dla Państwa zainteresowań. Ograniczają także częstotliwość wyświetlania reklam i pomagają w mierzeniu skuteczności kampanii reklamowych. Te pliki cookie zapisują, że odwiedziłeś naszą stronę internetową i mogą nam pomóc w stworzeniu Twojego profilu. Są to trwałe pliki cookie, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu osiągnięcia daty ważności lub są ręcznie usuwane przed upływem terminu ważności.
 • Pliki cookie dotyczące mediów społecznościowych. Te pliki cookie są używane do łączenia się z sieciami społecznościowymi, takimi jak Facebook, Twitter, LinkedIn i Google+. Są to trwałe pliki cookie, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu osiągnięcia daty ważności lub są ręcznie usuwane przed upływem terminu ważności.
 • Od czasu do czasu mogą być również używane inne pliki cookie i podobne techniki.

 

Możemy łączyć informacje pochodzące z plików cookie i technik z informacjami o użytkowniku z innych źródeł.

Zgoda na pliki cookie i ich odrzucenie. Korzystając z naszych usług, zakładamy, że użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie przez nas plików cookie na swoim urządzeniu. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Jeśli jednak użytkownik (lub inny użytkownik urządzenia) chce w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, może wybrać opcję akceptacji lub odrzucenia plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Tutaj możesz dowiedzieć się, jak dezaktywować pliki cookie w przeglądarce. Jeśli użytkownik zdecyduje się odrzucić pliki cookie, może nie być w stanie w pełni korzystać z wszystkich interaktywnych funkcji naszej strony internetowej, platform i usług.

Możesz zrezygnować z umieszczania plików cookie osób trzecich, wybierając odpowiednie opcje na stronie http://www.youronlinechoices.com/uk

 

Ujawnienie danych osobowych

Istnieją przypadki, w których możemy chcieć ujawnić lub być zmuszeni do ujawnienia danych osobowych osobom trzecim. Takie ujawnienie może być dokonane wobec następujących osób trzecich:

 • naszej grupy przedsiębiorstw na całym świecie, w tym w UE, USA, Japonii i innych krajach,
 • naszych dostawców i usługodawców, aby umożliwić świadczenie usług. Należą do nich na przykład hosting www, weryfikacja tożsamości (weryfikacja tożsamości za pomocą publicznych baz danych), obsługa klienta, portal pracy, platforma płatności, analizy, doradztwo. Może to nastąpić na przykład w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności naszej działalności, w tym naszych baz danych i systemów, lub z przyczyn związanych z ciągłością działania.
 • z zastrzeżeniem odpowiedniej podstawy prawnej, takiej jak zgoda - naszym partnerom reklamowym i marketingowym, którzy mogą umożliwić nam, na przykład, dostarczanie spersonalizowanych reklam do urządzeń użytkownika lub którzy mogą kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości SMS lub innych środków,
 • płatnikom, np. pracodawcom lub klientom, którzy płacą za nasze produkty i usługi,
 • następcom lub osobom prawnym będącym partnerami, tymczasowo lub na stałe, dla celów wspólnego przedsięwzięcia, współpracy, finansowania, sprzedaży, fuzji, restrukturyzacji, zmiany formy prawnej, rozwiązania lub podobnego zdarzenia dotyczącego naszej Spółki. W przypadku fuzji lub sprzedaży Państwa dane osobowe zostaną na stałe przekazane nowej firmie.
 • urzędów, jeżeli jest to wymagane przez prawo, oraz
 • innych osób trzecich, pod warunkiem, że wyrazili Państwo na to zgodę.

 

Przekazywanie danych osobowych do innych krajów

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe osobom trzecim w krajach poza krajem, w którym dane osobowe zostały pierwotnie zebrane w celu dalszego przetwarzania zgodnie z celami określonymi powyżej. W szczególności, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane w ramach naszej grupy spółek do Stanów Zjednoczonych i innych krajów. W takim przypadku zapewnimy odpowiednie mechanizmy przekazywania danych, takie jak standardowe klauzule umowne, w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych.

Przekazując dane osobowe prywatnym organizacjom zagranicznym, takim jak nasi dostawcy i usługodawcy, zapewniamy, zgodnie z obowiązującym prawem, że Państwa prawa do prywatności są odpowiednio chronione za pomocą odpowiednich środków technicznych, organizacyjnych, umownych lub innych zgodnych z prawem, takich jak standardowe klauzule umowne. Mogą Państwo zwrócić się do nas z prośbą o opis środków ostrożności, które należy podjąć w takich przypadkach.

 

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do celów opisanych powyżej, lub dłużej, jeśli będzie to wymagane przez prawo. Aby uzyskać więcej informacji na temat obowiązujących okresów przechowywania, prosimy o kontakt z nami.

Możemy przechowywać Państwa dane osobowe w formie anonimowej, w której nie odnoszą się już do Państwa, przez czas nieokreślony dla celów statystycznych, pod warunkiem, że mamy w tym uzasadniony interes.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Będziemy stosować odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do Państwa danych osobowych. Środki te obejmują oprogramowanie szyfrujące, zapory ogniowe oraz wykorzystanie protokołów Secure Socket Layer (SSL). Oferujemy dwuetapowy proces weryfikacji przy dostępie do konta online.

Należy jednak pamiętać, że przesyłanie danych przez Internet nigdy nie jest w 100% bezpieczne. Chociaż staramy się zabezpieczyć nasze własne systemy, nie mamy żadnej kontroli nad Internetem jako całością i dlatego nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich informacji, ponieważ są one przekazywane do i z naszej strony internetowej.

Jeśli stworzyłeś lub otrzymałeś hasło lub link weryfikacyjny umożliwiający dostęp do niektórych części naszej strony internetowej lub jej zawartości, jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności takich informacji. Prosimy nie udostępniać tych informacji nikomu.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, mogą mieć liczne prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych. Więcej informacji na temat prawa do prywatności można znaleźć na stronie internetowej ICO.

 • Prawo do informacji. Osoby, których dane dotyczą, mogą żądać kopii swoich danych osobowych na piśmie. Jednakże realizacja takich wniosków podlega pewnym ograniczeniom i wyjątkom oraz prawom innych osób fizycznych. Każdy wniosek musi wyraźnie wskazywać, że jest to wniosek o udzielenie informacji. Może być również wymagane przedstawienie dowodu tożsamości i dokonanie legalnej płatności, w stosownych przypadkach.
 • Prawo do sprostowania. Osoby fizyczne mogą poprosić nas o poprawienie niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych.
 • Prawo do odwołania zgody. Osoby, których dane dotyczą, mogą w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na podstawie wcześniejszej zgody. Takie cofnięcie nie ma wpływu na legalność przetwarzania, które opiera się na uprzedniej zgodzie.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, w tym przetwarzania automatycznego i profilowania. Profilowanie może być wykonywane w celach administracyjnych, na przykład w celu monitorowania trendów w odwiedzinach użytkowników na naszej stronie internetowej i dostarczania odpowiednich materiałów promocyjnych do urządzeń użytkowników. Dopuszczamy uzasadnione sprzeciwy, chyba że mamy przekonujący, nadrzędny i uzasadniony powód do kontynuowania przetwarzania danych lub uzasadniony powód do odrzucenia takiego sprzeciwu. Zastosujemy się do każdej uzasadnionej odmowy lub podobnego żądania w związku z komunikacją marketingową.
 • Prawo do usunięcia. Osoby, których dane dotyczą, mogą zażądać usunięcia przez nas swoich danych osobowych. Postąpimy zgodnie z wnioskiem, chyba że istnieje uzasadniony powód, aby tego nie robić. Na przykład, możliwe jest, że może istnieć główny uzasadniony powód do zachowania danych osobowych, taki jak nasz prawny obowiązek przechowywania dokumentacji biznesowej.
 • Ograniczenie. Ograniczamy przetwarzanie danych osobowych podczas przetwarzania zapytań od osób, których dane dotyczą, w różnych okolicznościach, chyba że istnieje uzasadniony powód, aby tego nie robić, na przykład prawne zobowiązanie do przetwarzania danych osobowych w określony sposób .
 • Prawo do przekazywania danych. W pewnych okolicznościach osoby, których dane dotyczą, mogą zwrócić się do administratora danych o dostarczenie kopii swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu komputerowego formacie oraz o przekazanie jej innemu dostawcy tych samych lub podobnych usług. Nie zakładamy, że prawo to należy do naszych usług. Jednakże w zakresie, w jakim ma to zastosowanie, zastosujemy się do takich wniosków o przekazanie danych. Należy pamiętać, że przeniesienie danych do innego usługodawcy nie oznacza usunięcia danych osobowych osoby, której dane dotyczą. Dane mogą być nadal zatrzymywane do celów zgodnych z prawem.
 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Sugerujemy, aby osoby, których dane dotyczą, kontaktowały się z nami w związku z pytaniami lub skargami dotyczącymi sposobu przetwarzania przez nas ich danych osobowych. Jednakże każda osoba, której dotyczą dane, jest uprawniona do bezpośredniego kontaktu z właściwym organem nadzorczym. Wykaz organów nadzoru można znaleźć tutaj.

 

Strony internetowe osób trzecich

Wytyczne dotyczące powiązanych usług i ofert osób trzecich (np. YouTube i Facebook), które są powiązane z naszymi usługami, mają swoją własną politykę ochrony prywatności, do której dostęp można uzyskać poprzez ich strony internetowe. Ponieważ nie mamy kontroli nad polityką lub procedurami uczestniczących handlowców i innych osób trzecich, nie ponosimy odpowiedzialności za ich praktyki lub zawartość ich stron. Zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi zasadami przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych na innych stronach internetowych lub przed zawarciem transakcji z osobami trzecimi.