Juridiset asiat

Tässä sivustossa olevat tiedot ja materiaalit ovat Yhdysvaltain ja kansainvälisten tekijänoikeuslakien alaisia ja ne ovat Proto Labs, Inc. -yhtiön tekijänoikeuksien alaisia. Näiden tietojen tai materiaalien luvaton käyttö, kopiointi, uudelleenjakelu, monistaminen, julkaiseminen tai muokkaaminen saattaa rikkoa liittovaltiollisia, osavaltiollisia tai kansainvälisiä tavaramerkkilakeja, tapaoikeutta, patenttilakeja ja/tai Yhdysvaltain tekijänoikeuslakeja tai kansainvälisiä tekijänoikeuslakeja ja saattaa johtaa oikeustoimiin rikkojaa vastaan.

Proto Labs®, ProtoQuote®, Protomold®, FirstQuote®, Firstcut® ja Fineline® ovat Proto Labs, Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tällä sivustolla olevat Proto Labs -brändi- tai tuotenimet tai -logot, mukaan lukien Real Parts. Really Fast™ ovat Proto Labs, Inc. -yhtiön tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Brändi- tai tuotenimen tai -logon puuttuminen tästä luettelosta ei kumoa mitään kyseiseen nimeen tai logoon liittyviä Proto Labs -yhtiön tavaramerkkioikeuksia eikä muita immateriaalioikeuksia.

Tämän sivuston sisältöä ei saa tulkita epäsuoraksi lisenssiksi tai oikeudeksi käyttää mitään sivustolla näkyvää Tavaramerkkiä ilman Proto Labs, Inc. -yhtiön kirjallista lupaa.

Olet tervetullut käyttämään Proto Labs -sivustoja, mukaan lukien protolabs.fi, protolabs.com, protomold.com, firstcut.com ja muita sivustoja, joissa nämä Käyttöehdot ovat näkyvissä (yhteisnimitys ”Sivusto”). Sivuston operaattorina on Proto Labs, Inc. -yhtiö (”Proto Labs”, ”me”), jonka sijainti on 5540 Pioneer Creek Drive, Maple Plain, Minnesota 55359, USA. 

PALVELUT
Sivustosta saa tietoa palveluistamme ja sivustossa voit lisäksi pyytää tarjousta Proto Quote®- tai First Quote® -verkkotarjoustyökaluilla, tilata tuotteita ja saada muitakin palveluita, joita saatamme tarjota aika ajoin (yhteisnimitys ”Palvelut”). Sivuston ja Palveluiden käyttö tapahtuu seuraavien ehtojen (”Ehdot”) ja kaikkien sovellettavien lakien alaisena.

OMA SUOSTUMUKSESI
Lue nämä Ehdot läpi ennen Sivuston käyttöä. Sivuston käytön ehtona on, että hyväksyt ja sitoudut noudattamaan näitä Ehtoja, Verkon tietosuojakäytäntöä, ProtoQuotea ja Tilausten myyntiehtoja (sovellettavalla tavalla) sekä muita ilmoituksia ja ”napsautettavia” sopimuksia, joita saatamme luoda ja julkaista aika ajoin, jotka kaikki sisällytetään tämän lausekkeen piiriin tällä viittauksella. Vierailemalla Sivustossa tai selaamalla sitä tai käyttämällä Palveluita hyväksyt nämä Käyttöehdot rajoituksetta ja varauksitta. Jos et hyväksy näitä Ehtoja, et saa käyttää Sivustoa etkä Palveluita.

MUOKKAUKSET
Pidätämme itsellämme oikeuden päivittää tai muokata näitä Ehtoja koska tahansa ilman ennakkovaroitusta julkaisemalla näistä Ehdoista päivitetyn version, jonka saa näkyviin Sivuston kunkin sivun alareunassa olevasta ”Käyttöehdot”-linkistä. Jos jatkat Sivuston käyttöä, kun olemme julkaisseet päivitetyt Ehdot, sitoudut päivitettyihin Ehtoihin.

OMISTAJUUS
Sisältö
Ellei toisin ilmaista, Sivusto ja Palvelut sekä niiden design, teksti, sisältö ja muut Sivustoon ja Palveluihin liittyvät asiat (”Sisältö”) ovat sovellettavien tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muiden lakien (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen immateriaaliomaisuuteen liittyvät lait) suojan alaisia, ja kaikki Sisältöön liittyvät oikeudet ovat Proto Labs -yhtiön omaisuutta tai niiden kolmannen osapuolien omaisuutta, jotka ovat antaneet meille luvan käyttää heille kuuluvaa Sisältöä. Ellei näissä Ehdoissa toisin mainita, Sisältöä tai mitään sen osaa ei saa käyttää, kopioida, jäljentää, jakaa, uudelleenjulkaista, ladata, muokata, käänteissuunnitella, näyttää, postittaa tai lähettää missään muodossa millään menetelmällä ilman meiltä saatua etukäteistä kirjallista lupaa. Annamme sinulle luvan käyttää Sivustoa laillisella tavalla mallien lataamiseen sivustoon sekä sivuston osien näyttämiseen, lataamiseen sekä arkistointiin ja tulostukseen väliaikaisesti yksityistä käyttöäsi varten sillä ehdolla, että et muokkaa materiaaleja ja jätät niihin kaikki niissä olevat tekijänoikeuksia ja muita oikeuksia koskevat ilmoitukset.

Tavaramerkit ja palvelumerkit
Ellei toisin mainita, kaikki Sivustolla näkyvät Proto Labs -yhtiön logot, tuotenimet, sivujen ylätunnisteet, mukautetut grafiikat, painikekuvakkeet, tavaramerkit, palvelumerkit ja logot ovat Proto Labs -yhtiön palvelumerkkejä, tavaramerkkejä (rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä ) ja/tai visuaalista ilmettä (”Merkit”). Kaikki muut Sivustolla mainitut, näytetyt, siteeratut tai muuten ilmaistut tavaramerkit, tuotenimet, yritysten nimet, logot, palvelumerkit ja/tai visuaalinen ilme ovat omistajiensa omaisuutta. Et saa näyttää tai käyttää Merkkejä millään tavalla ilman meiltä saatua etukäteistä kirjallista lupaa. Merkkien tai muiden tavaramerkkien, tuotenimien, yritysten nimien, logojen, palvelumerkkien ja/tai visuaalisen ilmeen tai minkään muun tähän sisältyvän materiaalin käyttö tai väärinkäyttö on nimenomaisesti kielletty, paitsi jos se on sallittu tässä. Tuotetut tarjoukset ja tavarat tai palvelut voivat olla seuraavien Yhdysvaltain patenttien alaisia, joko yhden tai usean: 6,701,200; 6,836,699; 7,590,466; 7,496,528; 7,123,986; 7,089,082; 7,630,783; 7,299,101; 7,574,339; 7,836,573; 7,840,443; 7,957,830; 8,140,401; 8,295,971; 8,239,284; 8,745,517.

Omat mallisi
Esität ja takaat, että omistat suunnitelman, piirustuksen, mallin tai prototyypin (”Malli”), jonka lähetät Sivuston kautta Palveluiden saamiseksi, tai että sinulla on oikeus lähettää Malli Sivuston kautta Palveluiden saamiseksi. Annat täten Proto Labs -yhtiölle ei-yksinomaisen, siirrettävän lisenssin kopioida, muokata ja käyttää kutakin Sivuston kautta lähettämääsi mallia pelkästään pyytämisesi Palveluiden tarjoamista varten.

Mikäli muokkaat Malliin liittyviä yhteystietoja, sitoudut lisäksi seuraaviin ehtoihin: a) takaat, että sinulla on oikeus muokata yhteystietoja tai olet valtuuttanut jonkin toisen henkilön muokkaamaan niitä; b) kaikki tällaiset yhteystiedot on annettu oikein; c) olet yksinomaisessa vastuussa yhteystietojen antamisessa mahdollisesti syntyneiden virheiden seurauksista; ja d) olet yksinomaisessa vastuussa siitä, miten tätä sivustoa käyttää henkilö, jolle olet antanut pääsyn kyseisiin Malleihin, mukaan lukien Malleihin tehdyt muutokset.

MAKSAMINEN JA MAKSUT
Sitoudut maksamaan kaikki aiheuttamasi maksut ja veloitukset (mukaan lukien mahdolliset verot), jotka aiheutuvat Sivuston kautta pyytämistäsi palveluista ProtoQuoten ja Tilauksen myyntiehtojen mukaisesti (sovellettavalla tavalla).


HYPERLINKKEIHIN LIITTYVÄ VASTUUVAPAUSLAUSEKE
Sivustossa saattaa olla linkkejä muihin Proto Labs -yhtiön ylläpitämiin sivustoihin tai asiaan liittymättömien kolmansien osapuolten sivustoihin. Linkki kolmannen osapuolen sivustoon ei tarkoita, että hyväksyisimme mitään vastuuta kyseisestä sivustosta tai kyseisen sivuston kautta saatavilla olevien tuotteiden tai palveluiden käyttämisestä. Emme anna mitään esityksiä emmekä myönnä minkäänlaisia takuita, suoria tai epäsuoria taikka muunlaisia takuita kolmansien osapuolien sivustoista.

VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET
EMME ANNA MITÄÄN TÄHÄN SIVUSTOON TAI SEN SISÄLTÖÖN LIITTYVIÄ ESITYKSIÄ TAI TAKUITA, MUKAAN LUKIEN SIVUSTOSTA VASTAANOTTAMASI TARJOUKSET, TUOTTEET TAI PALVELUT, JOTKA TARJOTAAN ”SELLAISENAAN” JA ”SAATAVILLA OLON” PERUSTEELLA. SANOUDUMME TÄTEN IRTI KAIKISTA TÄMÄN SIVUSTON KÄYTTÖÖN LIITTYVISTÄ TAKUISTA, SUORISTA TAI EPÄSUORISTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA EPÄSUORAT TAKUUT OMISTAJUUDESTA, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, KAUPATTAVUUDESTA, LAADUSTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, MUKAAN LUKIEN SIVUSTON KAUTTA TARJOTUT TUOTTEET JA PALVELUT. EMME ESITÄ, ETTÄ TÄMÄ SIVUSTO, SEN PALVELIMET TAI LÄHETTÄMÄMME SÄHKÖPOSTIVIESTIT OVAT ILMAN HAITALLISIA OSIA (MUKAAN LUKIEN VIRUKSET). EMME ANNA MITÄÄN ESITYKSIÄ TAI TAKUITA VIESTILIIKENTEEN, HENKILÖKOHTAISTEN ASETUSTEN TAI MUIDEN TIETOJEN KATOAMISTA, VIRHEELLISTÄ TOIMITUSTA TAI TALLENNUKSEN EPÄONNISTUMISTA VASTAAN, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TARJOUSPYYNNÖN YHTEYDESSÄ LÄHETTÄMÄSI MALLIT.


Tällä Sivustolla olevat tiedot ja kaikki muut materiaalit on annettu vain yleisessä tiedottamistarkoituksessa, eivätkä ne ole ammattilaisen neuvoja. Sinun vastuullasi on arvioida Sivustolla ja sen linkittämillä sivustoilla olevien tietojen tarkkuus ja täydellisyys.

VAHINGONKORVAUSVASTUUN POISSULKEMINEN
Proto Labs JA SEN EMOYHTIÖ, TYTÄRYHTIÖT, TYÖNTEKIJÄT, EDUSTAJAT, TOIMITTAJAT, ALINAHKKIJAT, OIKEUDELLISET SEURAAJAT JA HALTIJAT SULKEVAT TÄTEN POIS JA IRTISANOUTUVAT SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN ENIMMÄISLAAJUUDESSA VAHINGONKORVAUSVASTUUSTA KAIKISTA TÄMÄN VERKKOSIVUSTON TAI SEN PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVISTA TAI NIIHIN LIITTYVISTÄ MENETYKSISTÄ TAI KULUISTA, OLIPA NIIDEN LUONNE JA SYNTYTAPA MIKÄ TAHANSA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KAIKKI SUORAT, EPÄSUORAT, ERITYISET, RANGAISTUKSELLISET TAI VÄLILLISET VAHINGOT, KÄYTÖN MENETYS, TIETOJEN MENETYS, VIRUKSEN AIHEUTTAMAT MENETYKSET, TULOJEN TAI VOITTOJEN MENETYS, OMAISUUDELLE KOITUNEET MENETYKSET TAI VAHINGOT, KOLMANSIEN OSAPUOLTEN VAATEET TAI MUUT MENETYKSET NIIDEN LUONTEESTA RIIPPUMATTA, VAIKKA KYSEISTEN VAHINKOJEN TAI MENETYSTEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI KERROTTU. SINUN VASTUULLASI ON TEHDÄ TARPEELLISEKSI KATSOMASI VARMUUSKOPIOINTI- JA VIRUSSUOJAUSMENETTELYT. TÄMÄ VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUS ON VOIMASSA, PERUSTUIPA VÄITETTY VAHINGONKORVAUSVASTUU SOPIMUKSEEN, LAIMINLYÖNTIIN, OIKEUDENVASTAISEEN MENETTELYYN, ANKARAAN VAHINGONKORVAUSVASTUUSEEN TAI MUUHUN PERUSTEESEEN. JOS JOKIN TÄMÄN VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUKSEN OSA HAVAITAAN JOSTAKIN SYYSTÄ PÄTEMÄTTÖMÄKSI TAI TÄYTÄNTÖÖNPANOKELVOTTOMAKSI, VAHINGONKORVAUSVASTUUMME, JOKA MUUTOIN OLISI RAJOITETTU, KOKONAISMÄÄRÄ (JA KENEN TAHANSA SELLAISEN HENKILÖN TAI YHTEISÖN VAHINGONKORVAUSVASTUU, JOKA MUUTOIN OLISI RAJOITETTU) VAHINGOISTA EI YLITÄ VIITTÄ DOLLARIA (5,00 $).

Jotkin lainkäyttöalueet eivät salli epäsuorien takuiden poissulkemista tai tietynlaisia vahingonkorvausvastuun rajoituksia tai poissulkemisia, joten näissä Ehdoissa määritetyt rajoitukset ja poissulkemiset eivät ehkä koske sinua. 


SINUN VELVOLLISUUTESI
Vahvistat, että olet vähintään 18-vuotias. Sitoudut antamaan tosia, tarkkoja, ajantasaisia ja täydellisiä tietoja itsestäsi.

Sitoudut käyttämään Sivustoa sovellettavan lainsäädännön, sääntöjen, säädösten ja näiden Ehtojen mukaisesti. Sitoudut olemaan lataamatta Sivustoon tai lähettämättä sen kautta mitään tietokoneviruksia, troijalaisia, matoja tai mitään muuta sellaista, joka on suunniteltu häiritsemään tietokoneen normaalia toimintaa tai keskeyttämään sen. 

Sinun tilisi, mukaan lukien käyttäjänimesi ja salasanasi, ovat henkilökohtaisia, eikä kukaan muu saa käyttää niitä. Vastuu käyttäjänimesi ja salasanasi salassapidosta on yksinomaisesti sinun, ja olet myös täysin vastuussa kaikista sinun käyttäjänimesi ja salasanasi alaisuudessa tehdyistä toiminnoista, mukaan lukien tapaukset, joissa joku toinen käyttää käyttäjänimeäsi ja salasanaasi sinun luvallasi tai luvatta. Sinun on ilmoitettava meille välittömästi kaikista tietomurroista, kuten käyttäjänimesi tai salasanasi katoamisesta, varkaudesta, luvattomasta paljastumisesta tai käytöstä (ottamalla meihin yhteys osoitteessa [email protected]); olet vahingonkorvausvastuussa tilisi luvattomasta käytöstä, kunnes meille on ilmoitettu asiasta edellä kuvatulla tavalla.

Tämän Sivuston tietojen luvaton muokkaaminen, vilpillinen käsittely tai muuttaminen, tai tämän Sivuston saavutettavuuden tai Sivustoon pääsyn haittaaminen on ankarasti kielletty. Proto Labs pidättää itsellään kaikki saatavana olevat oikeudet ja oikeussuojakeinot. Mikäli mitään vaateita, vahingonkorvausvelvollisuuksia, menetyksiä, kuluja tai vaatimuksia, mukaan lukien oikeudelliset kustannukset, aiheutuu meille tai toimihenkilöillemme, johtajillemme, asiamiehillemme tai työntekijöillemme sen seurauksena, että olet rikkonut näitä Ehtoja tai päässyt Sivustolle tai käyttänyt Sivustoa, sitoudut turvaamaan meidät tappioilta sekä vapauttamaan ja suojaamaan meidät tällaisissa asioissa.

MUKAUTUKSET JA LOPETTAMINEN
Pidätämme itsellämme oikeuden tämän Sivuston (tai jokin sen osan) väliaikaiseen tai pysyvään mukauttamiseen, muokkaamiseen, poistamiseen, keskeyttämiseen tai lopettamiseen ilman erillistä ilmoitusta tai erillisellä ilmoituksella. Emme ole vahingonkorvausvastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle mistään tällaisesta Sivuston mukauttamisesta, muokkaamisesta, poistosta, keskeyttämisestä tai lopettamisesta.

YLEISTÄ
Nämä Ehdot yhdessä Verkon tietosuojakäytännön, ProtoQuoten ja Tilausten myyntiehtojen (sovellettavalla tavalla) sekä kaikkien muiden mahdollisesti solmimiesi napsautettavien sopimusten kanssa, jotka on nimenomaisesti sisällytetty tähän, muodostavat sinun ja meidän välisen kokonaisymmärryksen Sivuston käyttöön liittyen. Vaikka emme voisikaan panna täytäntöön jotakin näiden Ehtojen määräystä, sitä ei pidä tulkita kyseisen määräyksen mitätöinniksi tai kyseisen määräyksen täytäntöönpano-oikeuden mitätöinniksi. Mikäli jokin näiden Ehtojen määräys katsotaan pätemättömäksi, tällainen pätemättömyys ei vaikuta jäljellä olevien osien voimassaoloon, ja osapuolet korvaavat pätemättömän määräyksen määräyksellä, jonka tarkoitus ja taloudellinen vaikutus on mahdollisimman paljon pätemättömän määräyksen kaltainen. Nämä Ehdot ovat Yhdysvalloissa sijaitsevan Minnesotan osavaltion lakien alaisia ja niitä tulkitaan näiden lakien mukaan, jättäen lainvalintaperiaatteet huomiotta. Sivusto on tarkoitettu vain Yhdysvalloissa ja Kanadassa olevien henkilöiden käyttöön. Tiettyjen maiden tai lainkäyttöalueiden lainsäädäntö saattaa kieltää tämän sivuston käyttämisen. Sinun vastuullasi on noudattaa sen maan lainsäädäntöä, josta käytät Sivustoa. Suostut täten siihen ja luovut kaikista vastaväitteistä sen suhteen, että kaikki Sivuston käyttöön liittyvät tai käytöstä johtuvat riidat tai vaateet ratkaistaan yksinomaan Minnesotan osavaltion liittovaltiollisten ja osavaltiollisissa oikeusistuimissa. Jos sinulla on jotakin kysyttävää, voit ottaa meihin yhteyden sähköpostitse osoitteessa [email protected], puhelimitse numeroon +358 2900 91001, faksitse numeroon +358 2900 91009 tai lähettämällä postia osoitteeseen Aholantie 17,21290 Rusko, Finland. 

Näitä Ehtoja päivitettiin viimeksi 17.3.2014.

Päivitetty toukokuussa, 2018 

YKSITYISYYSILMOITUS

Tämä yksityisyysilmoitus (“Ilmoitus”) määrittää, miten me, Proto Labs, Limited (Halesfield 8, Telford, Shropshire, UK), ja meidän paikalliset ja kansainväliset tytäryhtiömme, liiketoimintayksikkömme ja myyntitoimistomme (”Ryhmä,me”) käsittelemme ajoittain meihin yhteyttä ottavien henkilöiden tai verkkosivustojamme, palvelujamme, ohjelmiamme, sisältöämme ja niihin liittyviä ominaisuuksia (yhdessä ”Palvelut”) käyttävien henkilöiden tai messuosastoillamme, tapahtumissa tai toimitiloissamme vierailevien henkilöiden (“Käyttäjä”, “sinä”) henkilötietoja.

Jos sinulla on tähän Ilmoitukseen liittyviä kysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Jos haluat ottaa yhteyttä paikallisiin toimistoihimme, katso tarkemmat yhteystiedot yhteystietosivultamme.

Tämä Ilmoitus sekä käyttöehtomme ja muut asiakirjat, joihin viitataan näissä asiakirjoissa, muodostavat henkilötietojasi ja niiden käsittelyä koskevan näkemyksemme ja käytäntömme. Lue nämä asiakirjat huolellisesti. Vierailemalla verkkosivustollamme tai käyttämällä Palvelujamme hyväksyt tässä Ilmoituksessa kuvatun käsittelyn, käyttöehtomme ja niihin liittyvät asiakirjat.

Ilmoitamme verkkosivustollamme tai muutoin mahdollisista tähän Ilmoitukseen ajoittain tekemistämme muutoksista. Katsomme sinun hyväksyneen muutetun Ilmoituksen, jos jatkat Palvelujen käyttöä tällaisista muutoksista ilmoittamisen jälkeen.

Palvelujamme ei ole suunnattu alle 13-vuotiaille lapsille. Emme tietoisesti kerää, käytä tai luovuta alle 13-vuotiaita käyttäjiä koskevia tai heiltä saamiamme henkilötietoja. Jos olet alle 18-vuotias, sinulla on oltava vanhemman tai huoltajan lupa Palvelujemme käyttämiseen ja henkilötietojesi antamiseen.

Tämä yksityisyysilmoituksemme versio julkaistiin toukokuussa 2018.

Mitä ovat henkilötiedot?

Henkilötiedoilla” tarkoitetaan mitä tahansa nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, IP-osoitteen, sijaintitietojen, evästeiden tai puhelutallenteiden kaltaisia tietoja, jotka liittyvät suoraan tai välillisesti tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, jota kutsutaan ”rekisteröidyksi”. Ne voivat sisältää myös “henkilötietojen erikoisluokkia”, kuten rotu tai etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnolliset tai filosofiset vakaumukset tai ammattiyhdistysten jäsenyydet, geneettisten tietojen käsittely, biometristen tietojen käsittely rekisteröidyn yksilöimistä varten tai yksilön terveyttä, sukupuolielämää tai sukupuolista suuntautumista koskevat tiedot.

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Voimme käsitellä seuraavia henkilötietoja:

 • Käyttäjän antamat tiedot. Voit antaa meille itseäsi koskevia tietoja täyttämällä lomakkeita, kuten verkkosivustollamme olevan yhteystietolomakkeen, tilaamalla Palveluja, pyytämällä tarjousta, tilaamalla tuotteen, osallistumalla kilpailuun, reagoimalla mainoskampanjaan, vastaamalla kyselyyn, vastaamalla työpaikkailmoitukseen, lataamalla tietoja tai olemalla meihin yhteydessä sähköpostitse, puhelimitse tai muutoin. Tällaiset tiedot voivat olla nimen, sähköpostiosoitteen, laskutusosoitteen, toimitusosoitteen, puhelinnumeron, työnimikkeen ja -paikan, maksutietojen ja meille lähettämiesi sähköpostiviestien sisällön kaltaisia tietoja.
 • Tietoja muista. Lisäksi voit antaa meille henkilötietoja, jotka koskevat kolmansia osapuolia, kuten työtovereita, tilauksen maksajaa, ystävää, jolle olet välittänyt tiedon tuotteistamme, palveluistamme tai kampanjoistamme suosituspalvelumme kautta, tai muita henkilöitä.
 • Tietoja laitteestasi.Jokaisen verkkosivustollamme vierailusi yhteydessä voimme kerätä laitteestasi teknisiä tietoja, kuten IP-osoite, käyttöjärjestelmä, selain, aikavyöhykeasetus, verkkosivusto, jolta siirryit suoraan sivustollemme, URL-sivustolinkit, toiminta verkkosivustolla (vieritykset ja klikkaukset) ja verkkosivustolta poistuminen.
 • Kolmansilta osapuolilta saadut tiedot. Tällaisia tietoja voivat olla luottotietolaitoksilta, kuljetusyhtiöiltä, palveluntarjoajiltamme ja muilta kolmansilta osapuolilta saadut tiedot.

Yleisesti ottaen et ole velvollinen antamaan näitä tietoja, mutta ilman niitä emme välttämättä voi tarjota sinulle joitain Palvelujamme. Saatamme edellyttää luottotietolaitoksen tietoja ennen palvelusopimuksen solmimista kanssasi. Osa henkilötiedoista on välttämättömiä, jotta voimme noudattaa pakollisia asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia menetelmiä ennen Palvelujen tarjoamista.

Käyttäjä saa antaa kolmansia osapuolia koskevia tietoja vain, jos tällaisten tietojen antamiseen on todennettavissa oleva lupa tai tiedot ovat julkisia.

Luotamme siihen, että käyttäjän antamat tiedot ovat täsmällisiä, täydellisiä ja ajantasaisia, ja käyttäjän on varmistettava, että näin on.

Miten käytämme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietoja sovellettavan lain mukaisesti vain seuraaviin tarkoituksiin:

 1. käyttäjän kyselyihin, pyyntöihin ja muuhun yhteydenpitoon vastaaminen
 2. Palvelujen tarjoaminen, mukaan lukien verkkosivustomme ja siihen liittyvät ominaisuudet, tuotteiden ja palvelujen myynti, tilaukset ja muut Palvelut
 3. toimittajien ja palveluntarjoajien puolestamme suorittamat tietyt toiminnot Palvelujen tarjoamista varten, mukaan lukien verkkosivuston isännöinti, tietojen säilytys, henkilöllisyyden todentaminen sekä tekniset, logistiset ja muut toiminnot, jos sovellettavissa
 4. verkkosivustomme ominaisuuksien tarjoaminen käyttöösi
 5. kohdennetun mainonnan lähettäminen käyttäjälle lain sallimissa rajoissa tai käyttäjän pyytäessä. Voit perua mainosten lähettämisen ilmoittamalla asiasta sähköpostitse osoitteeseen [email protected]
 6. kohdennetun mainonnan lähettäminen laitteisiisi omien mielenkiinnonkohteittesi perusteella alla olevan evästelausuntomme mukaisesti. Voit halutessasi poistaa evästeet käytöstä alla määritetyllä tavalla
 7. mainosmateriaalien julkaiseminen, kuten käyttäjäkokemukset. Jos haluat, että poistamme käyttäjäkokemuksesi, ota meihin yhteyttä osoitteeseen [email protected]
 8. kilpailujen järjestäminen, kuten Cool Idea -palkintomme jakaminen. Cool Idea -kilpailumme tuomarit ja valtuutettu henkilöstömme saa käyttöönsä ehdotuksesi ja henkilötietosi
 9. käyttäjän yhdistäminen kolmannen osapuolen toiminnallisuuksiin, kuten sosiaaliseen mediaan. Verkkosivustomme voivat sisältää sosiaalisen median toiminnallisuuksia, kuten Facebookin Tykkää-painike tai muita toiminnallisuuksia, kuten Jaa-painike. Tällaiset toiminnallisuudet voivat kerätä IP-osoitteen tai sivustollamme vierailemasi sivun kaltaisia tietoja ja asettaa evästeen, joka varmistaa ominaisuuden moitteettoman toiminnan. Käyttäjän vuorovaikutusta näiden toiminnallisuuksien kanssa hallitaan niitä tarjoavan yrityksen yksityisyyslausunnon mukaisesti
 10. yhteydenpito kolmansien osapuolten kanssa, kuten kertaluonteisen kutsun lähettäminen ystävälle, jolle olet suositellut Palvelujamme
 11. liiketoimintamme turvaaminen sekä petosten ehkäiseminen ja havaitseminen
 12. liiketoimintamme hallinnoiminen, mukaan lukien valitusten ratkaiseminen, verkkosivustomme vianmääritys, tietojen analysointi, laadunvalvonta, henkilöstön kouluttaminen, uusien toiminnallisuuksien testaaminen, tutkimukset, tilasto- ja kyselytarkoitukset
 13. Palvelujemme kehittäminen ja parantaminen
 14. sovellettavan lain noudattaminen, mukaan lukien tuomioistuimen tai sääntelyelimen antamaan lailliseen pyyntöön vastaaminen.

Oikeudellinen perusta henkilötietojen käsittelyyn yllä mainituissa tarkoituksissa sisältää yleensä seuraavat: 

 • tietojen käsitteleminen, jota edellytetään sinun tai muiden rekisteröityjen kanssa solmimamme sopimuksen velvoitteiden täyttämiseen, kuten käsitteleminen kappaleissa a), b), c), d) ja j) määritettyjä tarkoituksia varten
 • suostumuksesi, kuten käsitteleminen kappaleissa e), f), g), h) ja j) määritettyjä tarkoituksia varten
 • meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen edellyttämä tietojen käsitteleminen, kuten käsitteleminen kappaleissa a), b), c), d), g), i), j),k), l) ja m) määritettyjä tarkoituksia varten. Tällaisen tietojenkäsittelyn tarkoituksena on varmistaa, että voimme tarjota oikeanlaisia Palveluja, taata liiketoimintamme ja käyttäjiemme turvallisuuden sekä hallita ja kehittää liiketoimintaamme oikealla tavalla
 • tietojen käsitteleminen, jota meitä koskevan oikeudellisen velvoitteen noudattaminen edellyttää, kuten käsitteleminen kappaleessa n) määritettyjä tarkoituksia varten
 • muut sovellettavat oikeudelliset perusteet.

Evästelausunto

Mitä ovat evästeet? Saatamme käyttää verkkosivustollamme evästeitä ja muuta vastaavaa teknologiaa tietojen, mukaan lukien henkilötietojen, keräämiseen tässä Ilmoituksessa kuvatulla tavalla. Eväste on pieni tiedosto, joka lähetetään selaimeesi ja tallennetaan tietokoneesi kiintolevylle, mobiililaitteeseen tai muuhun laitteeseen. Evästeet voivat olla ensimmäisen osapuolen evästeitä, jotka vierailemasi verkkosivusto asettaa laitteeseesi, tai kolmannen osapuolen evästeitä, jotka kolmannet osapuolet, kuten Google, asettavat laitteeseesi verkkosivuston kautta. Lisätietoja saat osoitteesta www.allaboutcookies.org.

Evästeet verkkosivustollamme. Voimme käyttää verkkosivustollamme esimerkiksi seuraavia evästeitä:

 • Välttämättömät evästeet. Nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivustomme selaamisen ja sen ominaisuuksien käyttämisen kannalta. Ilman näitä evästeitä, emme voi tarjota tiettyjä Palveluja. Tällaiset evästeet poistetaan, kun suljet selaimen. Nämä ovat ensimmäisen osapuolen evästeitä.
 • Suorituskykyevästeet. Nämä evästeet keräävät nimettömiä tietoja verkkosivustollamme vierailevista käyttäjistä. Niiden avulla voimme tunnistaa vierailijat ja laskea vierailijoiden määrän. Ne antavat tietoa vierailijoiden käyttäytymisestä verkkosivustollamme sekä vierailijoiden summittaisen maantieteellisen sijainnin. Nämä ovat ensimmäisen osapuolen evästeitä. Esimerkiksi tämä verkkosivusto analysoi Google Analyticsin avulla, miten Käyttäjät käyttävät verkkosivustoa. Evästeen verkkosivuston käytöstä luomat tiedot (mukaan lukien IP-osoite) lähetetään Googlelle. Näiden tietojen avulla arvioidaan verkkosivuston käyttöä ja laaditaan tilastollisia raportteja verkkosivuston käytöstä Ryhmälle.
 • Toiminnalliset evästeet. Näiden evästeiden avulla verkkosivustomme voi muistaa käyttäjän tekemät valinnat (kuten käyttäjänimi, kieli tai alue, jos sovellettavissa) ja tarjota sitä kautta parempia, henkilökohtaisempia toiminnallisuuksia. Sinua ei voida tunnistaa näiden evästeiden keräämistä tiedoista eivätkä nämä evästeet voi seurata toimintaasi muilla verkkosivustoilla. Nämä ovat ensimmäisen osapuolen evästeitä.
 • Kohdistus- tai mainosevästeet. Näiden evästeiden avulla me ja mainostajamme pystymme tarjoamaan sinulle mielenkiinnonkohteitasi vastaavia tietoja. Niitä voidaan käyttää mainoksen näyttökertojen rajoittamiseen ja mainoskampanjan tehokkuuden mittaamiseen. Ne muistavat, että olet vieraillut verkkosivustollamme ja auttavat meitä profiilisi koostamisessa. Nämä ovat pysyviä evästeitä, jotka säilytetään laitteessasi, kunnes niiden voimassaolo päättyy tai ne poistetaan manuaalisesti.
 • Sosiaalisen median evästeet. Näiden evästeiden avulla voit olla yhteydessä sosiaalisen median verkostoihin, kuten Facebookiin, Twitteriin, LinkedIniin ja Google+:aan. Nämä ovat pysyviä evästeitä, jotka säilytetään laitteessasi, kunnes niiden voimassaolo päättyy tai ne poistetaan manuaalisesti.
 • Ajoittain muut evästeet ja vastaavat teknologiat.

Voimme yhdistää tämäntyyppisten evästeiden ja teknologioiden kautta saamiamme tietoja tietoihin, jotka olemme saaneet käyttäjästä muista lähteistä.

Evästesuostumus ja -kielto. Käyttäessäsi Palvelujamme oletamme, että annat meille suostumuksen sijoittaa evästeitä laitteeseesi. Useimmat internetselaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti. Voit (tai laitteesi toinen käyttäjä voi) kuitenkin koska tahansa perua suostumuksen ja hyväksyä tai hylätä evästeet muokkaamalla selainasetuksia. Lisätietoja evästeiden poistamisesta käytöstä selaimessasi saat tästä. Jos päätät kieltäytyä evästeistä, et välttämättä pysty käyttämään kaikkia verkkosivustomme, alustojemme ja Palvelujemme vuorovaikutusmahdollisuuksia täysipainoisesti.

Lisäksi voit kieltäytyä kolmannen osapuolen evästeistä valitsemalla soveltuvat asetukset osoitteessa http://www.youronlinechoices.com/uk.

Henkilötietojen luovuttaminen

Joissain tilanteissa haluamme tai olemme velvollisia luovuttamaan sinua koskevia henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tällaiset tilanteet sisältävät tietojen luovuttamisen:

 • Ryhmämme yrityksille maailmanlaajuisesti, mukaan lukien EU:ssa, Yhdysvalloissa, Japanissa ja muualla
 • toimittajillemme ja palveluntarjoajillemme helpottamaan Palvelujen, kuten verkkosivustojen isännöinnin, henkilöllisyyden todentamisen (henkilöllisyyden varmentaminen julkisia tietokantoja vastaan), asiakaspalvelun, työnhakuportaalin, maksualustan, analytiikkapalvelujen ja konsulttien, tarjoamista. Palvelut edistävät liiketoimintamme, mukaan lukien tietokantojemme ja järjestelmiemme, turvallisuutta ja eheyttä sekä liiketoiminnan jatkuvuutta
 • asianmukaisen oikeudellisen perustan, kuten suostumuksen, perusteella mainonta- ja markkinointikumppaneillemme, jotka auttavat meitä lähettämään laitteisiisi kohdennettuja mainoksia tai jotka voivat olla sinuun yhteydessä postitse, sähköpostitse, puhelimitse, tekstiviestillä tai muulla tavalla
 • maksajalle, kuten työnantajalle tai esimiehelle, joka maksaa palvelumme tai tuotteemme
 • seuraajille tai kumppanina toimiville oikeussubjekteille väliaikaisesti tai pysyvästi liiketoimintaamme liittyvän yhteisyrityksen, rahoituksen, myynnin, sulautumisen, uudelleenjärjestelyn, oikeudellisen muodon muuttamisen, purkamisen tai vastaavan tapahtuman takia. Jos kyse on sulautumisesta tai myynnistä, henkilötiedot siirretään pysyvästi seuraajayritykselle
 • viranomaisille lain niin edellyttäessä
 • muille kolmansille osapuolille, jos olet antanut tähän suostumuksen.

Henkilötietojen kansainvälinen siirtäminen

Voimme siirtää henkilötietosi kolmannelle osapuolelle toiseen maahan sen maan ulkopuolella, jossa henkilötiedot alun perin kerättiin, yllä mainittujen tarkoitusten mukaista lisäkäsittelyä varten. Henkilötietoja voidaan siirtää erityisesti yritysryhmämme sisällä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Tällaisessa tilanteessa varmistamme tietojen riittävän suojaamisen käyttämällä asianmukaisia siirtomekanismeja (kuten mallisopimuslausekkeet).

Jos siirrämme henkilötietoja ulkomailla sijaitseville yksityisille organisaatioille, kuten toimittajillemme tai palveluntarjoajillemme, varmistamme sovellettavan lain edellyttämällä tavalla, että käyttäjän yksityisyysoikeudet suojataan riittävästi asianmukaisilla teknisillä, organisatorisilla, sopimuksellisilla tai muilla lainmukaisilla keinoilla (kuten mallisopimuslausekkeet). Näissä tilanteissa voit pyytää meiltä kopiota tällaisista varokeinoista.

Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietoja yllä mainittujen tarkoitusten edellyttämän ajan tai pidempään lain niin vaatiessa. Saat lisätietoja sovellettavista säilytysajoista ottamalla meihin yhteyttä.

Voimme säilyttää henkilötietojasi nimettömässä muodossa tilastollisiin tarkoituksiin ilman aikarajaa siinä määrin, jossa meillä on perusteltu ja lainmukainen syy tietojen säilyttämiseen.

Henkilötietojen tietoturva

Pyrimme estämään henkilötietojesi valtuuttamattoman käytön käyttämällä asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia turvatoimenpiteitä. Osa näistä toimenpiteistä sisältää salausohjelmiston, palomuurien ja Secure Socket Layers (SSL) -protokollien käyttöä. Verkkotilisi käytön yhteydessä käytetään kaksivaiheista todentamisprosessia.

Käyttäjän on kuitenkin oltava tietoinen siitä, että tietojen siirtäminen internetin kautta ei koskaan ole täysin turvallista. Vaikka voimme tehdä parhaamme pitääksemme omat järjestelmämme turvallisina, emme voi hallita koko internetiä emmekä siten taata tietojesi turvallisuutta siirrettäessä tietoja verkkosivustoltamme ja verkkosivustollemme.

Jos olet luonut tai vastaanottanut salasanan tai tarkistuslinkin, jolla pääset verkkosivustomme tai sisältömme tiettyihin osiin, olet vastuussa tällaisten tietojen pitämisestä luottamuksellisena. Pyydämme, että et jaa tällaisia tietoja kenellekään.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä voi olla monia henkilötietoihinsa liittyviä oikeuksia. Lisätietoja tietojen suojaamiseen liittyvistä oikeuksistasi saat ICO-verkkosivustolta.

 • Oikeus tiedonkäyttöpyynnön (SAR) tekemiseen. Rekisteröidyt voivat pyytää kirjallisesti kopioita henkilötiedoistaan. Tällaisissa pyynnöissä on kuitenkin huomioitava tietyt rajoitukset ja poikkeukset sekä muiden yksilöiden oikeudet. Jokaisessa pyynnössä on ilmoitettava selkeästi, että kyseessä on tiedonkäyttöpyyntö. Lisäksi pyynnön yhteydessä voidaan edellyttää henkilöllisyystodistusta ja lainmukaista maksua, jos sovellettavissa.
 • Oikeus tietojen korjaamiseen. Rekisteröidyt voivat pyytää meitä korjaamaan mahdolliset virheelliset tai epätäydelliset henkilötiedot.
 • Oikeus suostumuksen perumiseen. Rekisteröidyt voivat koska tahansa perua suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn, jota suoritamme heidän aikaisemman suostumuksensa perusteella. Tällainen peruminen ei vaikuta aikaisemman suostumuksen perusteella suoritettavan käsittelyn laillisuuteen.
 • Oikeus vastustaa käsittelyä, mukaan lukien automaattista käsittelyä ja profilointia. Saatamme suorittaa profilointia liiketoiminnan hallinnointitarkoituksissa, kuten käyttäjien verkkosivustollamme vierailuun liittyvien trendien tarkkaileminen ja kohdennettujen mainosten tarjoaminen käyttäjän laitteisiin. Noudatamme hyväksyttäviä vastustuspyyntöjä, ellei jokin lainmukainen syy edellytä jatkamaan tietojenkäsittelyä tai ellei meillä ole muuta lainmukaista syytä kieltäytyä tällaisesta pyynnöstä. Mainonnan suhteen noudatamme jokaista hyväksyttävää kieltoa tai vastaavaa pyyntöä.
 • Oikeus tietojen poistamiseen. Rekisteröidyt voivat pyytää meitä poistamaan heidän henkilötietonsa. Noudatamme pyyntöä, ellei jokin lainmukainen syy estä meitä poistamasta tietoja. Henkilötietojen säilyttämiseen saattaa esimerkiksi olla jokin oikeutettu peruste, kuten liiketoimintaa koskevien asiakirjojen säilyttämisvelvoitteet, joita meidän on lain mukaan noudatettava.
 • Rajoitamme rekisteröidyn pyynnöstä henkilötietojen käsittelyä erilaisissa tilanteissa, ellei ole olemassa laillista syytä olla rajoittamatta tietojenkäsittelyä, kuten oikeudellinen velvoite jatkaa henkilötietojen käsittelyä tietyllä tavalla.
 • Oikeus tietojen siirrettävyyteen. Joissain tilanteissa rekisteröidyt voivat pyytää rekisterinpitäjää toimittamaan kopion henkilötiedoistaan jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja konelukuisessa muodossa ja siirtää henkilötiedot toiselle samanlaisia tai vastaavia palveluja tarjoavalle rekisterinpitäjälle. Emme katso tämän oikeuden koskevan Palvelujamme. Noudatamme kuitenkin tällaista siirtopyyntöä siinä määrin, jossa oikeus koskee Palvelujamme. Huomaa, että tietojen siirtäminen toiselle palveluntarjoajalle ei tarkoita rekisteröidyn henkilötietojen poistamista, vaan niitä voidaan edelleen säilyttää perusteltuihin ja lainmukaisiin tarkoituksiin.
 • Oikeus valituksen tekemiseen valvontaviranomaisille. Suosittelemme, että rekisteröidyt ottavat yhteyttä meihin, jos heillä on henkilötietojen käsittelytapaamme koskevia kysymyksiä tai valituksia. Jokaisella rekisteröidyllä on kuitenkin oikeus ottaa suoraan yhteyttä asianmukaiseen valvontaviranomaiseen. Luettelo valvontaviranomaisista on saatavana tästä.

Kolmannen osapuolen sivustot

Palveluihimme tai Palveluistamme linkitetyillä kolmannen osapuolen palveluilla ja tarjouksilla (kuten YouTube ja Facebook) on omat yksityisyyskäytäntönsä, joita voidaan tarkastella napsauttamalla kyseisen verkkosivuston vastaavaa linkkiä. Emme voi hallita osallistuvien kauppiaiden ja muiden kolmansien osapuolten käytäntöjä, joten emme ole vastuussa tällaisten sivustojen yksityisyyskäytännöistä tai sisällöstä. Suosittelemme, että tutustut heidän käytäntöihinsä, ennen kuin annat heille henkilötietojasi tai solmit heidän kanssaan sopimuksia.

 

Participation in the “Cool Idea Award” competition by Proto Labs Ltd. (hereafter Protolabs), as well as its conditions and execution shall be governed by these General Terms and Conditions only. By participating in the competition the participant hereby accepts the Rules and Terms herein as binding and submits to them without any reservation.

§ 1 Generally

(1) Purpose of the competition shall be the advancement of start-up enterprises and craftsmen in realisation of ideas concerning product design, in particular the development and layout of prototypes.

(2) Thus the competition is directed to traders who are interested in realising and developing their product ideas for the market.

(3) Aim of the competition is together with the winner to produce a prototype of the winners design. Thus any payments in cash of the prizes value (full or in part) are specifically excluded and therefore do not take place.

§ 2 Terms of Application

(1) Eligible are only tradesmen with their seat within Europe, the European Economic Area (EEA, including Croatia) or Switzerland. In case the tradesman is an individual, a minimum age of 18 years is required for participation.

(2) Not eligible are employees of Protolabs, her managing directors, members of the competition Jury, as well as their close relatives. Furthermore not eligible are all entities, in which any of the aforementioned persons is directly or indirectly a shareholder or suppliers and repeat customers of Protolabs. A prohibition on participation does also exist for entities, managing directors or employees of companies of Protolabs Group as well as their close relatives. Protolabs shall be entitled to disqualify any participant from the competition in accordance with § 8 of these terms and conditions, claim back any benefits already granted and/or deny any prizes or winnings at their own discretion without naming any reasons, for any violations of these regulations.

§ 3 Application Period

(1) The competition comprises four quarterly award periods within the time frame from January 1st 2019 until December 31st 2019. The winner or winners will be decided by a competition jury (jury) with a minimum of 3 judges including a lead judge making the final overall decision in case an equality of vote might occur. For each awarding only the designs will be admitted, which are submitted in full and in the form required within the respective quarterly award period, Refer to the website for actual dates.. The date of receipt by Protolabs is imperative.

(2) Each design may only be awarded once with a prize over the one-year overall duration of the competition. Each participant is allowed to file four different designs, which have to significantly differ from the other designs filed by the participant in both, type and layout. If a design is significantly different from any other design already filed will be determined by Protolabs in its own discretion. The decision is definite and does not require reasons. The participant shall not have any legal claim concerning admittance or a further determination by a third party.

(3) It is in Protolabs sole discretion to exclude designs from the competition if they were not submitted duly, in time or were sent in repeatedly being already awarded. Protolabs shall not be required to give any reasons, neither for an admission nor for a rejection of a design to participate. Protolabs may in particular admit designs to the first award period in case they were submitted before the official beginning of the competition and therefore ahead of the time frame. Nevertheless, also in this case a legal claim for admission to the competition is not given.

§ 4 Participation

(1) Registration is only possible online via the submission platform (https://protolabs.submittable.com/submit). In order to participate in the program the participant has to submit all documents electronically in the format and procedure requested there, as well as accept and entirely and in good time fulfil the conditions set out in these General Terms and Conditions. Applications sent to Protolabs in any other way, in particular via E-Mail or mail, may be excluded from the competition without giving reasons or any notice to the sender.

(2) Protolabs shall not be liable for any flawed submission, either for failures during the electronic transmission or malfunctioning end-devices. The proof of sending of an application shall not be deemed any proof of receipt by Proto Labs.

(3) Other than individual applications, in particular mass sendings, automated sendings via software, macros or other automated technique are not permissible and will in any case result in disqualification of the participant for the whole term of the competition. § 8 shall apply.

(4) In case the participant is a legal entity, the sender guarantees his duly authorisation to act on behalf of the company. Protolabs shall not be obliged to verify the power of attorney. The sender obtains full, direct and unlimited liability for the accuracy of his statement. He will reimburse Protolabs for any costs and expenditures resulting from any lack of authorisation. Any violation of this § 4 sec. 4 entitles Protolabs to disqualify the sender in accordance with § 8. The submission by an unlawful representative does not result in a participation of the represented, even if authorisation is given retroactively.

§ 5 Requirements for the designs

(1) The design must be so that it is suitable for additive manufacturing, CNC machining or injection moulding.

(2) The design needs to consist of a 3D-CAD-model and fulfil the upload requirements as stated on the Application website.

(3) Any specifications of the design have to be either in German, French, Italian or in English language.

(4) All dimensions of the design must comply with the metric system.

(5) The design must be entirely original to the applicant. Generally this is the case if design represents a product of one’s own mind created solely by the applicant, and does not consist in a copy or imitation; modifying, enhancing or altering a third party’s pre-existing work.

(6) By submitting his design the participant confirms that the design does not infringe restrict or violate third person’s rights, in particular no copyrights, designs, trademark or other intellectual property rights. The design must not require for its implementation, production, manufacture or otherwise use the consent of third parties, provided that consent for participation in this competition and the realisation of the prize would be required.

(7) The design must not, not even in parts, be subject or expected subject of any court action.

(8) Designs, which have already won prizes in other competitions or have been published in other ways, are excluded from participation. The same applies for designs, which were developed in the course of a government program or under governmental aid.

(9) Designs must not be suitable to pose a risk to physiologic or psychological health of the employees of Protolabs or third persons, or are not compliant to the moral standards of Protolabs. This is particularly the case with weapons, any devices dedicated to or suitable for the killing or wounding of lifeforms, as well as potentially offending designs or such with a sexual content or purpose. This applies to designs as whole as well as mere parts, even if they are only subordinate in their importance to the overall design.

(10) It is in the sole discretion of Protolabs to decide, whether the conditions above are met.

(11) The participant holds Protolabs and all companies of Protolabs Group harmless for any demands, costs or claims of third parties, to the extent they stem from any violation of the prerequisites set out in § 5. To the extent Protolabs or any Protolabs Group companies incurs any costs or expenditures proven necessary for fighting off any claims by third parties, the participant will reimburse for this also.

§ 6 Selection/ Obligations of the Award Recipient

(1) Any design, which fulfils the conditions for participation, will be evaluated by the Jury. There is no right of access to or appeal against the evaluation by the Jury. The selection criteria, which lead to the awarding of the winners, are at the sole discretion of Protolabs.

(2) Any costs incurred to the participant in connection with the creation and submission of the design, are to be borne by participant. A refund by Protolabs will not take place, irrespective the success of the participation in the competition.

(3) Protolabs is entitled to pose questions to the participants, concerning the specifications and details of the design, to the extent this is necessary for the evaluation or manufacture of the participants design. The participant accepts his obligation of answering these questions comprehensively and to the best of his knowledge. In case the information given by the participants remains incomplete, flawed or making evaluation or manufacture of a prototype in any other way impossible or essentially more difficult for Protolabs, Protolabs shall be entitled to disqualify the design from the competition, also retroactively, in accordance with § 8. Protolabs shall be not obliged to correct or complete the design, in order to enable evaluation or production.

(4) Awarding and receipt of the prizes will only be granted if all of these Terms and Conditions are met by the participant. The awarding by Protolabs shall not be deemed a precedent for the duly fulfilment of the Terms and Conditions. In particular even after receipt of the prizes a retroactive disqualification is permissible in case of a violation of the participation terms.

(5) In case the prizes are subject to taxation or any other public charges with the participant, these are to be borne by the participant to the extent legally permissible. There is no reimbursement by Protolabs.

§ 7 Notification of the winners

(1) The winners will be notified about his award personally, via phone, mail or e-Mail. The choice of the method of notification is at the sole discretion of Protolabs.

(2) Protolabs will not accept any liability for the receipt of the notification by the winner. There is no obligation for Protolabs to repeat the notification, whether via the same method or any other, if not Protolabs is responsible for the failure of notification.

(3) Failed notifications are deemed notifications according to § 9 sec. 2, if not Protolabs is responsible for the failure.

§ 8 Disqualification

(1) In case the participant violates one or several terms stated by in these Terms and Conditions, he may be disqualified by Protolabs from one award period or the entire competition (disqualification).

(2) In the case of a disqualification the participant is obliged to make a full restitution of any prizes awarded or, in case this is not possible, compensate Protolabs. Protolabs is also entitled to refrain from handing over any prizes already promised. Claims of compensation for further damages by Protolabs are reserved.

(3) The disqualified participant is not entitled to reimbursement for any costs incurred due to the participation in the competition.

§ 9 Awards

(1) Over the on-year term of the competition prizes in an overall value of up to £50,000.00 or EUR 58,000.00 will be awarded in the quarterly award periods. The amount of winners as well as the value of the prizes awarded will be determined by a jury, whose members will be solely selected by Protolabs at its own discretion. Protolabs is entitled to award all, no, individual, or a multitude of designs in each award period, depending on quantity and quality of the designs submitted.

(2) A prize consists of Protolabs producing one free prototype of the awarded competition design submitted by the participant. The prize can be claimed within a term of ninety days starting with the notification to the winner. Extent and nature of the prize are exclusively as stated in the notification sent to the winning participant. Any claim by the participant, deviating from extent and nature as described in the notification, especially any partial claim, is not permissible.

(3) Once handed over the completed prototype becomes the property of the participant. Any tools used in manufacturing of the prototype its single components, in particular the moulds specifically made for this purpose, remain property of Protolabs and may be rebuilt, stored and, to the extent necessary for the process of the competition or possible follow-up orders, used by Protolabs without any consideration becoming due to the participant. For this purpose, Protolabs will store and save the documents and specifications submitted by the participant in the course of this competition. The participant explicitly confirms his consent with manufacturing, storing and usage of his designs and the tools and moulds responding to his drafts. Apart from this all rights in connection with the design remain with the participant. The participant shall be entitled to revoke his consent concerning storing of the drafts, as well as reproduction and usage of the moulds produced for the manufacturing of the prototypes in writing towards Protolabs anytime after completion of the competition.

(4) The manufacturing of the prototype will be done exclusively by additive manufacturing technique, CNC machining technique and/or injection moulding technique. The actual techniques to be used are subject to the sole determination of Protolabs. The participant is not entitled to demand any specific technique for manufacturing the prototype, especially any technique apart from the ones named above.

(5) The prototype is only manufactured for usage by the participant. As a prototype it is not intended for sale or passing on to any third persons. If and to the extent any corresponding claims are being brought forward against Protolabs stemming from the product liability code or any other basis for claim, the participant will fully reimburse Protolabs. To the extent Protolabs incurs any costs or expenditures proven necessary for fighting off any claims in this context, the participant will reimburse Protolabs for this also.

(6) The manufactured prototype is subject to warranty in commercial transactions according to law. Protolabs does not accept any liability concerning technical functionality, usability or marketability of the prototype or any follow-up product based thereon. Additionally, Protolabs does not accept any liability for the legal usability or marketability of the prototype or any follow-up products. The liability is with the participant only. In particular selection by the Jury does not represent any examination of the design concerning any of such qualities.

(7) The price is not transferable to other persons or designs. Payment of the prize in cash does not occur, neither in part or in full.

§ 10 Release

(1) The participant entitles Protolabs by submitting a design free of charge and irrevocably:

a) To save and process the specifications for purposes and at least the term of this competition. After the conclusion of this competition a revoke is permissible under the terms of § 9 sec. 3.
b) In case of an award to produce tools and moulds for the purpose of manufacturing of a prototype. Moulds and tools become the sole property of Protolabs.
c) To publish pictures, drafts and descriptions of the prototypes in all media Protolabs deems suitable and on the website of Protolabs as well as all websites of Protolabs affiliates.

d) To publish the participants name in the case of an award win or Honorable mention, including seat and image of the company logo, to the extent existing. This entitlement does also include later corrections or amendments of the data by Protolabs.

(2) For the rest all copyright and usage rights of the design shall be with the participant.

§ 11 VAT and invoicing procedure

(1) Taking into consideration VAT law as well as applicable European legal standards a win at the “Cool Idea Award” has to be classified as a so called “exchange deal” or as an “act similar to an exchange deal” between entrepreneurs. As performance/service and return-service we have on the one hand side the manufacturing of a prototype and on the other side the submitted idea/design.

(2) Taking into consideration these requirements, Protolabs will determine the applicable basis of assessment for VAT purposes in each individual case and on basis of this determination will file an invoice as service-provider to the Winner for the manufacturing of the prototype. In addition Protolabs will file also on basis of this determination a so called “credit note”, which can exceptionally be issued by the service-recipient (Protolabs) to the service-provider of the idea/design (Participant/Winner).

(3) The Participant is obliged, to provide Protolabs with any necessary invoice-information, in particular whether the Participant is a so called small-scale-entrepreneur, who does not invoice including VAT.

§ 12 Miscellaneous

(1) Should one or several provisions of these Terms and Conditions be or become partly or entirely invalid or unfeasible, or should the Agreement contain a gap, this shall not affect the validity of the other provisions.

(2) The competition and all claims arising thereof shall be governed by the law of England and Wales only.

(3) The place of jurisdiction is the United Kingdom.