engineer holding manufactured mould

Prototyyppien ja piensarjaosien valmistus ruiskuvalumenetelmällä

Valitse kahdesta valmistustarpeidesi mukaan räätälöidystä ruiskuvaluvaihtoehdosta

Ruiskuvalumenetelmällä voidaan valmistaa elinkaaren aikana tarvittava määrä osia – vain muutamasta kymmenestä osasta yli 10 miljoonaan osaan. Me olemme piensarjaosien valmistaja, ja valmistamme yleensä 10–10 000 osaa alumiinimuoteista. Tarjoamme kahdenlaista ruiskuvalupalvelua. Prototyyppien valmistus sopii parhaiten asiakkaille, jotka tarvitsevat pienemmän määrän osia, ja piensarjatuotanto on hyvä vaihtoehto asiakkaille, jotka tarvitsevat suurempia osamääriä.

injection moulding icon

25–10 000+ osaa

Toimitus 1–15 arkipäivän kuluessa

Prototyyppien valmistus vai tilauksiin perustuva valmistus?

Muotit itsessään ovat samanlaisia, mutta osamäärät, elinkaaren aikana tarvittava kunnossapito, laatudokumentaatio ja hinnoittelu vaihtelevat valitun palvelun mukaan. Oikea vaihtoehto riippuu projektin tarpeista.

  PROTOTYYPPIEN VALMISTUS TILAUKSIIN PERUSTUVA VALMISTUS
TAVOITE Haluan validoida mallin Tarvitsen loppukäyttöosien tilauksiin perustuvan valmistuksen joustavuutta

PARAS VAIHTOEHTO, KUN

 • Elinkaaren aikana tarvittava määrä on todennäköisesti alle 2 000 osaa
 • Työstön edulliset aloituskustannukset ovat tärkeät
 • Elinkaaren aikana tarvittava määrä on yli 2 000 osaa
 • Osan edullisempi hinta on tärkeä
 • Osien valmistusta tarvitaan useiden vuosien ajan

MUOTIN HINTA

Edullisempi Kalliimpi
OSAN HINTA Kalliimpi Edullisempi
MMUOTTIPESÄT Yksipesäinen Yksi- ja monipesäinen
MUOTIN TAATTU KÄYTTÖIKÄ Rajoitettu (kestää vähintään 2 000 ruiskutusta) Rajoittamaton
MUOTIN SÄILYVYYS Säilyy käyttämättömänä 18 kuukautta Säilyy käyttämättömänä kolme vuotta

MUOTIN OMISTUS

Pyynnöstä Kyllä
LAATUDOKUMENTAATIO Perustarkastusraportit saatavana pyynnöstä Sisältää perustarkastusraportit, tarkemmat raportit saatavana pyynnöstä
YHTEISET OMINAISUUDET Alumiinimuotit
Vakiotoimitusaika enintään 15 päivää
Toleranssit +/-0,076 mm ja hartsin toleranssi (mm/mm)
Aloituskustannukset koskevat jokaista ajoa
Tilauksiin perustuva valmistus

Miksi nopea prototyyppien valmistus?

 • Pienennä suunnitteluun liittyviä riskejä
 • Testaa useita malleja samanaikaisesti
 • Nopeuta tuotteiden pääsyä markkinoille

 

Miksi kysynnän mukaan tapahtuva valmistus?

 • Hallitse kysynnän vaihteluita
 • Vähennä omistamisesta aiheutuvia kokonaiskustannuksia
 • Hyödynnä kustannustehokkaita siltatyökaluja


 

Etkö ole varma projektiisi parhaiten sopivasta palvelusta? Tarkastele palveluvaihtoehtoja tarkemmin tai pyydä tarjousta molemmista vertailua varten. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä asiakkuusedustajaan numerossa +46 (0) 8408 391 86.

 


Kysynnän mukaan -ruiskuvalu – laadun kannalta kriittinen tekijä (CTQ)

CTQ

Kysynnän mukaan -ruiskuvalumme sisältää laadun kannalta kriittisten (Critical to Quality – CTQ) tekijöiden tarkastuksen ja mittaamisen jo tutuksi tulleista lyhyistä toimitusajoistamme tinkimättä.

Tämä tarkoittaa sitä, että voimme toimittaa jopa yhdessä päivässä laadultaan varmistettuja, valmiita osia, joiden mukana tulee ensimmäisen tuotteen tarkastusraportti (First Article Inspection – FAI) sekä raportti kelpoisuudesta laadun kannalta kriittisten (CTQ) tekijöiden osalta.  Muilta toimittajilta tähän kuluu normaalisti päiviä tai jopa viikkoja.

Tämä antaa yrityksellesi etumatkaa tuotteiden markkinoille tuomiseen liittyvässä kilpailussa.

 

Toimintatapa

Yrityksesi tarvitsee vain lähettää meille 3D CAD -mallinsa ja ilmoittaa, minkä ominaisuuksien varmistaminen alla eritellyllä tavalla on laadun ja mittaamisen kannalta kriittisen tärkeää:

 1. Lähettäkää meille tulostettu mallikappale.
 2. Korostakaa punaisilla ympyröillä enintään viisi kriittistä ominaisuutta.
 3. Merkitkää sinisillä ympyröillä ominaisuudet, joita käytetään vain viitteinä.

 

Työtä koskevan tarkastuslausunnon tarkistaminen

Insinööritiimimme tarkistaa mallin ja lähettää yrityksellesi työtä koskevan tarkastuslausunnon (Inspection Statement of Work – ISOW), josta selviää, liittyykö punaisella ympyröityihin ominaisuuksiin toleransseja tai valettavuutta koskevia ongelmia.

Jos pystymme täyttämään nämä määritykset punaisilla ympyröillä merkittyjen ominaisuuksien osalta, valmistusprosessi jatkuu normaalisti ja yrityksesi voi odottaa toimituksen tapahtuvan määritellyn aikataulun mukaisesti.  Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että määriteltyjen toleranssien noudattamisessa olisi ongelmia, otamme teihin yhteyttä ja kerromme käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

Mittaamme ja kirjaamme myös sinisellä ympyrällä korostetut ominaisuudet, mutta toimitamme silti osat vaatimatta hyväksyntää, vaikka näitä toleransseja ei voitaisikaan noudattaa.

 

Valmiita osia koskeva raportti

Heti valuprosessin kehittämisen jälkeen tarkastamme kolme ensimmäistä työkalulla tehtyä valosta koordinaattimittauskoneella (CMM) ja lähetämme yrityksellesi FAI-raportin.

Tarkastamme seuraavaksi 30 tuotannosta tasavälein otettua osaa ja laadimme CTQ-kelpoisuusraportin.

 

CTQ-palvelumme avainedut

CTQ-palvelun käytön edut

 • Prosessin laatua koskevan julkaistun palautteen mukaan palvelu ei pidennä läpimenoaikaa.
 • Kustannusten- ja ajansäästö erilaisten mittaustekniikoiden tarpeettomuuden ansiosta.
 • Yrityksesi saa mittaraportin näytteiden hyväksymistä varten.
 • Suunnittelun ja materiaalien tuomaa suorituskykyä koskevat tiedot prosessin nykyisiä ja tulevia toistoja varten.
 • Entistä parempi osien mittatarkkuus ja yrityksesi määrittelemien kriittisten mittojen noudattaminen.

Jos haluat laadultaan varmistettuja ruiskuvaluosia tavallista nopeammin, testaa meidät heti. 

 

Ruiskupuristettujen osien geometrinen mitoitus ja toleranssi (GD&T)

Mikä on geometrinen mitoitus ja toleranssi (GD&T)?

GD&T on teollisuusstandardin mukainen symbolikieli, jota käytetään sallittuihin geometrisiin muotoihin liittyvässä viestinnässä ja joka vastaa CTQ (Critical to Quality) -laaduntarkastusprosessin kehitystä. Kun meille toimitetaan 3D CAD -malli, se kertoo meille selkeästi osia koskevista vaatimuksista. GD&T vie tämän vielä pidemmälle mahdollistaen tietyt piirteet, kuten sijainnin tai tasaisuuden, jotka meidän halutaan mittaavan. Täsmällisemmin sanottuna meille voidaan antaa alla luetellut GD&T-piirteet.

 

Sijainti

Mitä akseliin, pisteeseen tai tasoon tulee, niiden paikka määrittelee, miten paljon piirteen sijainti voi vaihdella määritetystä tarkasta todellisesta sijaintipaikasta. Toleranssi on 2- tai 3-ulotteinen toleranssialue, joka ympäröi sitä todellista paikkaa, missä piirteen on sijaittava. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjä saa tarkan pisteen, jossa sijainnin tulisi olla, ja toleranssi määrää, miten kaukana alueella piirre voi olla. Yleensä tätä kutsutaan halkaisijaksi, joka vastaa pyöreää tai sylinterimäistä toleranssialuetta.


Sijainti
Tasaisuus

Tasaisuus

Tämä on suoraviivainen piirre, jolla mitataan pinnan tasaisuutta. On tärkeää huomata, että kyseinen symboli viittaa pinnan tasaisuuteen riippumatta muista osassa mahdollisesti olevista piirteistä tai perusarvoista. Tämä kahden yhdensuuntaisen tason määrittelemä piirre on hyödyllinen sellaisten piirteiden arvioimisessa, joiden on oltava yhtä tasaisia ​niin, ettei piirustuksen muita mittoja säädellä.


Suoruus

Suoruus voidaan määritellä joko pinnan suoruutena tai johdetun mediaanisuoran (DML) suoruutena. Pinnan suoruus on vakiomuoto, ja sitä käytetään yhtäläisen suoruuden tarkistamiseen ympäri piirrettä tai pintaa. Tätä käytetään usein litteiden piirteiden yhteydessä, mutta sitä voidaan soveltaa myös sylinterimäisiin piirteisiin. Molemmissa tapauksissa tämä piirre määritellään pinnan varianssin perusteella ja tietyn linjan rajoissa.

Johdetun mediaanisuoran (DML) suoruus eroaa pinnan suoruudesta siinä, että se koskee osan, yleensä sylinterin, keskiakselin taipumista. Tässä tapauksessa DML:stä tulee kolmiulotteinen toleranssi, joka määrittelee, miten pitkälle osan keskiakseli voi taipua tai kiertyä.


Suoruus
Ympyrämäisyys

Ympyrämäisyys

Ympyrämäisyys eli pyöreys määrittelee ympyräpiirteen ja todellisen ympyrän välisen sallitun vaihtelun. Tämä 2-ulotteinen toleranssi määrittelee ympyrän muodon, minkä tarkoituksena on varmistaa, ettei ympyrä ole pitkänomainen, neliö tai muuten epäpyöreä. Tasaisuuden tavoin ympyrämäisyys mitataan muista piirteistä tai perusarvoista riippumatta.


Samankeskisyys

Samakeskeisyys tai koaksiaalisuus määrittelee vertailupiirteen johdetut keskimediaanipisteet perusakseliin. Tämä piirre on monimutkainen, koska se perustuu matemaattisesti johdettuihin mediaanipisteisiin pinnan tai piirteen fyysisen akselin sijaan.


Samankeskisyys
Sylinterimäisyys

Sylinterimäisyys

Sylinterimäisyys määrittelee, miten hyvin kappale vastaa todellista sylinteriä. Tämä 3-ulotteinen toleranssi määrittelee sylinterimäisen piirteen kokonaismuodon pyöreyden ja suoruuden. Jälleen kerran tämä mitataan muista perusarvoista riippumatta, ja se muodostaa kappaleen ympärille sylinterimäisen rajan, jossa 3-ulotteisen piirteen on sijaittava.


Yhdensuuntaisuus

Yhdensuuntaisuus

Yhdensuuntaisuus kertoo yhden vertailupiirteen suuntautumisen suhteessa peruspisteen pintaan tai viivaan. Tämä liittyy yleisesti yhden pintatason suuntaan, joka on yhdensuuntainen toisen perustason kanssa 3-ulotteisella toleranssialueella. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että toleranssi säätelee kahden piirteen välistä kulmaa säätelemällä sitä, missä pinta voi sijaita.

Kohtisuoruus

Kohtisuoruus

Kohtisuoruutta on kahdentyyppistä: pinnan ja akselin. Se määritellään sen mukaan, miten lähellä 90 asteen pinta tai viiva on peruspistepinnasta tai -viivasta. Yleensä pinnan kohtisuoruutta käytetään varmistamaan yhden perustasoon nähden kohtisuoran pintatason suuntaa. Akselin kohtisuoruutta voidaan käyttää pyöreän piirteen vertailukohtana, ja se määrittelee sylinterimäisen rajan, jossa vertailtavan piirteen akselin on sijaittava.

Pinnan profiili

Pinnan profiili määrittelee 3-ulotteisen toleranssialueen, yleensä pitkälle kehitetyn käyrän tai muodon muodossa. Näin ollen, kun profiilimittaus kohdistuu kaarevalle pinnalle, kuten viistelistaan, koko säteen pinnan tulee olla toleranssialueella. Tässä tapauksessa toleranssin sisä- tai ulkopuolisen poikkeaman on asetuttava pintaprofiilin toleranssin rajoihin.

Kuten tämän blogin alussa mainittiin, näiden GD&T-piirteiden lisääminen automaattisiin tarkastusominaisuuksiin lisää uuden tason laadunvalvontaprosessin läpinäkyvyyteen. Jos haluat meidän tarkastavan jonkin aiemmin mainituista piirteistä seuraavassa projektissasi, voit katsoa helposti neuvoa tarkastusyhteenvedosta, ottaa yhteyttä sovellusinsinööreihimme tai keskustella tilivastaavan kanssa.


Parempi laatu digitaalisilla tarkastuksilla

Valettuja osia koskevat digitaaliset tarkastusraportit ovat saatavilla jokaisen ODM-tilauksen yhteydessä. Metrologialaboratorioissamme käytetään 360 asteen 12 pisteestä skannaavia 3D-skannereita, jotka keräävät tietoja, tunnistavat mittapoikkeamia ja luovat visuaalisia apukeinoja ja värikartan suoraa CAD-tiedostosta skannattuun versioon -vertailua varten.

Tarkastus- ja mittauspalvelu