Case Study Hero Image

Ascilion

Hyvät valmistusta koskevat neuvot olivat ratkaisevia Ascilionille

Ruotsi voi olla ylpeä monista tekniikan innovaattoreistaan. Aivan Tukholman keskustan tuntumassa oleva Kista on yksi tärkeimmistä näiden yrittäjien kasvuympäristöistä, sillä monella heistä on tekniikkatausta ja kokemusta monista teknologiayhtiöistä, joiden toimipaikka on täällä. Lääketieteellisen teknologian yhtiö Ascilion on yksi näistä uusista ja kiehtovista tutkimusyhtiöistä, jotka jatkavat Ruotsin teknistä tutkimusperinnettä.

Heidän kiehtova ratkaisunsa koskee kivutonta näytteenottoa terveydenhuollossa. Nykyään on tavallisinta ottaa verinäytteitä analysoitaviksi, mutta solujen välissä oleva neste, niin sanottu kudosneste (interstitial fluid – ISF), sisältää useita tarvittavista biomarkkereista, ja siksi myös sitä voi käyttää analyysiin. Ascilionin ratkaisussa käytetään suurta määrää erittäin pieniä, onttoja, sirulla olevia silikonimikroneuloja, jotka sitten ottavat nestettä potilaasta alipaineen avulla.

 

Näytteenotto silikonimikroneuloilla

Mikroneulat ovat niin äärimmäisen pieniä, että ne tunkeutuvat vain ihon uloimpiin kerroksiin. Se tuntuu hieman samalta kuin Velcro-hihnan kosketus eli on täysin kivutonta. Patentoitu ratkaisu on vielä kehitysvaiheessa eikä vielä markkinoilla, mutta monet voivat jo nyt nähdä sen mahdollisuudet, kiinnostusta on paljon, ja monia tutkimuksia on käynnissä ja suunnitteilla.

Markus Renlund on yksi Ascilionin perustajista. Yhtiön toiminnan alettua 2012 on paljolti keskitytty käytettävän mikroneulat sisältävän piisirun kehittämiseen, mutta toukokuusta 2021 alkaen painopiste on siirtynyt valmistusprosessin lähempään tarkasteluun.

Toimialasta riippumatta start-up-yrityksillä itsellään ei ehkä ole tarvittavaa osaamista. Kun on kyse fyysisiin tuotteisiin johtavista ratkaisuista, on äärimmäisen tärkeää valita oikea liikekumppani varmistamaan, että tuotteesta tulee valmistuskelpoinen. On myös tärkeää tehdä se prosessin suhteellisen varhaisessa vaiheessa, koska suunnittelu ja valmistus kytkeytyvät toisiinsa.

”Itse tuotteen kehittäminen on oma asiansa, mutta me emme ole koneinsinöörejä, ja ainutlaatuista asiantuntemusta tarvitaan sellaisen tuotteen luomiseen, jota voi valmistaa hyvällä ja tehokkaalla tavalla”, Markus Renlund sanoi. ”Käytimme ensimmäisessä kehitysvaiheessa 3D-tulostusta sirunpitimien valmistamiseen ymmärtääksemme menetelmän toiminnan. Ajattelimme tämän ehkä voivan olla tapa, jolla tuotetta valmistetaan tulevaisuudessa, mutta todella tarvitsimme hyviä neuvoja. Löysimme Protolabsin verkkosivuston, otimme heihin yhteyttä ja saimme palautetta hyvin nopeasti.”

 

Nopea ja pätevä palaute

Kaikkien Protolabsille tulevien asiakkaiden tavoin Ascilionia koskeva prosessi alkoi lataamalla CAD-mallit Protolabsin järjestelmiin.

”Protolabsin konsultit lähettivät suosituksia nopeasti, ja kaksisuuntainen yhteys jatkui koko prosessin ajan. Iteraatio sujui hyvin nopeasti, ja olemme jo selvästi saaneet sen tuloksena paremman ja myös valmistuskelpoisen tuotteen”, Markus lisää.

 

YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

Haaste

Ruotsalainen lääkealan innovaattori, Ascilion, otti yhteyttä Protolabsiin saadakseen tukea siirtymävaiheeseen vallankumouksellisen verinäytteenottotuotteen tuotekehityksestä sen valmistukseen.

Ratkaisu

Kun verinäytteenottotuotetta kehitettiin Ascilionissa, Protolabsin tiimin ohjaus todettiin arvokkaaksi. Materiaaleja koskevien neuvojen ja suunnitelmaan tehtyjen iteraatioiden ansiosta prototyyppi optimoitiin ruiskuvalua varten. Ajan- ja kustannustensäästö.

Lopputulos

Ascilion on nyt valmis lisäämään valmistettavuutta ajatellen suunnitellun tuotteen tuotantoa käyttämällä Protolabsin nopeaa ruiskuvalupalvelua. Ascilion on myös alkanut käyttää Protolabsin 3D-tulostuspavelua prototyypinvalmistuksessa.

“Erityisen merkittävää on ollut se, miten Protolabsin henkilökunta käytti aikaa ja muovia koskevien perusasioiden selittämiseen ja opettamiseen, aiheeseen, josta emme tiennet paljoakaan. Usein konsultit tulevat ja tekevät työn ja vievät lähtiessään tietämyksensä mukanaan. Protolabsin kanssa ei käy näin. He jakavat tietämystään ja taitojaan anteliaasti.”

Markus Renlund, Founder, Ascilion

Ruiskuvalun paremmuus ja edullisuus

Konsultointiprosessi johti valmistusmenetelmän vaihtamiseen ja ruiskuvalun käyttöön 3D-tulostuksen sijasta kaikkien ratkaisusuun sisältyvien muoviosien valmistuksessa. Tuote suunniteltiin tämän mukaisesti uudelleen ottaen huomioon myös tarve sen pakata se valmistuksen jälkeen steriilisti ja tehokkaalla tavalla.

Vuoden 2022 alussa Ascilion alkaa suurentaa tuotantomääriä. He jatkavat Protolabsin palvelujen käyttöä sekä ruiskuvalussa että nyt myös prototyyppien 3D-tulostuksessa.

”Me ajattelimme todennäköisesti monen muun tavoin, että erityisesti näin pienten määrien valmistaminen ruiskuvalumenetelmällä olisi liian kallista. Ilman Protolabsin apua emme olisi saaneet nykyistä tietämystämme ja olemme todella äärimmäisen tyytyväisiä yhteistyöhömme,”

Markus Renlund, Founder, Ascilion