Branscher

Se hur större branscher använder digital tillverkning för att förkorta utvecklingstiden, minska produktionskostnaderna och komma ut på marknaden snabbare, och med bättre produkter, än någonsin förr.


MEDICIN

Digital tillverkning påskyndar utvecklingen inom medicinbranschen för allt från uppkopplade enheter till masspersonanpassning av hälsovårdsprodukter, genom snabb prototyptillverkning, utveckling av utvecklingsverktyg och produktion i liten skala.

RYMDFART

Våra automatiserade tillverkningstjänster används regelbundet för fullt fungerande rymdfartskomponenter, allt från tidig prototyptillverkning och designvalidering till lansering.

BILBRANSCHEN

I och med att trender som autonom körning, uppkopplingsmöjligheter ombord och elbilar driver på innovationen, använder bilföretagen digital tillverkning för att påskynda utvecklingen av nya produkter.

KONSUMENTELEKTRONIK

Stöd fler lagerhållningsenheter och produktanpassning som konsumenterna numera förväntar sig genom att tillverka anpassade prototyper och produktionsdelar för slutanvändning på begäran.