Januari 2021                                                                                                                                                                                                                                                       Back to press page

PRESS RELEASE

Protolabs förvärvar 3D Hubs Skapar världens bredaste erbjudande för digital produktion av specialdelar

Överenskommelsens höjdpunkter:

  • Omfattande breddning av kunderbjudandet via ett nätverk förstklassiga leverantörer.
  • Transformativt förvärv som leder till ökat värde för kunden och gör att Protolabs kan serva sina kunder på ett mer holistiskt sätt.
  • Den totala köpesumman på 280 miljoner dollar finansieras med kassamedel och aktier vid avslut, samt upp till ytterligare 50 miljoner dollar i villkorad ersättning.
  • Förvärvet av 3D Hubs förväntas öka Protolabs tillväxttakt och vara något utspädande på icke GAAP-vinst per aktie under 2021.
  • Transaktionen förväntas vara genomförd i slutet av januari, med förbehåll för sedvanliga stängnings-villkor.

STOCKHOLM — 19 januari 2021 —Proto Labs, Inc. (NYSE: PRLB), globalt teknologiföretag och ledare inom digital tillverkning, har tecknat avtal om att förvärva 3D Hubs, Inc. (“3D Hubs”). 3D Hubs är en ledande nätbaserad plattform för tillverkning, som ger ingenjörer on-demandtillgång till ett globalt nätverk av 240 förstklassiga tillverkningspartners. Överenskommelsen skapar världens mest omfattande erbjudande inom digital tillverkning av specialdelar. Avtalet ger Protolabs tillgång till ett nätverk av tillverkningspartners, som innebär att företaget kan erbjuda kunder ökad funktionalitet, jämfört med vad som tidigare varit möjligt, liksom fler alternativ vad gäller prissättning och ledtider.

3D Hubs, med huvudkontor i Amsterdam, erbjuder additiv tillverkning (3D-printing), CNC-fräsning, tillverkning i metallplåt samt formsprutningstjänster, till kunder över hela världen.

“3D Hubs ger Protolabs en plattform att vidareutveckla vår tjänstemodell på så att vi kan ge våra kunder en tidigare aldrig sedd produktionsflexibilitet,” säger Rob Bodor, Protolabs nuvarande VP med ansvar för Nord- och Sydamerika och tillträdande styrelseordförande och Chief Executive Officer. “Våra kombinerade verksamheter kommer att ge branschen en ledande digital tillverkningslösning som kan hantera allt från idé och prototyp till fullskalig slutproduktion av delar. Tillsammans kan vi genomföra nästan vilket specialtillverkningsprojekt som helst, genom hela produktcykeln.”

3D Hubs grundades 2013 och har underlättat tillverkningen av mer än sex miljoner specialdelar via sin online-plattform. 3D Hubs ger kunderna omedelbara prisuppgifter och återkoppling vad gäller design för att sedan utföra kundernas order via noggrant kontrollerade förstklassiga tillverkningspartners i över 20 länder globalt. Det handlar om mycket stor tillverkningskapacitet, och ett brett utbud av tillverkningsfunktionalitet i varierande, konkurrenskraftiga prisnivåer.

“Hela 3D Hubs team ser fram emot att bli en del av Protolabs och fortsätta revolutionera tillverkningsindustrin genom innovation. Vårt mål på 3D Hubs är att hjälpa företag skapa nya innovativa produkter med hjälp av effektiva och tillförlitliga leverantörskedjor. Vi är övertygade om att vi genom vårt partnerskap med Protolabs tar oss närmare den missionen,” säger Bram de Zwart, medgrundare och CEO på 3D Hubs.

“3D Hubs företagskultur genomsyras av ingenjörskompetens och snabb innovation. Vårt team ser verkligen fram emot att jobba med Protolabs för att utveckla bästa möjliga on-demandlösning för tillverkning,” säger Brian Garret, 3D Hubs medgrundare och Chief People Officer.

Enligt avtalet finansieras den slutliga köpesumman på 280 miljoner dollar med 130 miljoner dollar i kontanter och 150 miljoner dollar i Protolabs stamaktier. Ytterligare 50 miljoner dollar i villkorad ersättning, kommer att betalas ut mot prestationsmål under två år efter avslutad affär, finansierat med 50% i kontanter och 50% i stamaktier. Protolabs har även etablerat en fond för 3D Hubs medarbetare, baserat på att finansiella målsättningar och personalomsättningsmål nås.

Protolabs räknar med att förvärvet av 3D Hubs kommer att öka tillväxttakten och ha en marginellt utspädande effekt på icke GAAP-vinst per aktie under 2021. 3D Hubs intäkter under 2020 beräknas till 25 miljoner dollar och företagets intäkter har en kumulerad årlig tillväxttakt på över 200% sedan 2017. Transaktionen väntas genomförd i slutet av januari, med förbehåll för sedvanliga stängningsvillkor.

“Förvärvet av 3D Hubs är en del av Protolabs utveckling som ledare inom digital tillverkning, genom att hela tiden kunna ta hand om allt fler av våra kunders behov,” säger Vicki Holt, Protolabs Chief Executive Officer. “Protolabs ledande in-house, teknologistödda produktionstjänster kombinerat med 3D Hubs globala nätverk av förstklassiga tillverkningspartners kommer att vara oerhört värdefullt för våra kunder under många år framöver.”

Protolabs anordnar ett konferenssamtal för att diskutera förvärvet av 3D Hubs, tisdagen den 19 januari klockan 8.30 EST. En webcast genomförs samtidigt som kan nås via Protolabs investor relations-sektion på Protolabs website: https://edge.media-server.com/mmc/p/jrtjbxmb. Konferenssamtalet nås på tel: +1 201-689-8354, eller för deltagare utanför USA på tel: +1 877-709-8150. Ring in minst fem minuter innan start-tiden klockan 8.30 EST. En audio-inspelning kommer att finnas tillgänglig på investor relations-delen av Protolabls website cirka två timmar efter att konferenssamtalet avslutats.

Om 3D Hubs

3D Hubs är en nätbaserad tillverkningsplattform som ger ingenjörer on-demandtillgång till ett globalt nätverk med tillverkningstjänster. Användare kan enkelt ladda upp sin design, omedelbart få en prisuppgift och starta tillverkning genom en enkel knapptryckning. 3D Hubs grundades i Amsterdam 2013 och har tillverkat mer än sex miljoner delar med flera olika tillverkningsmetoder inklusive CNC-svarvning, 3D-printing, formsprutning och tillverkning i metallplåt. Företaget har tagit in investeringar på närmare 30 miljoner dollar från Balderton Capital, EQT Ventures, Endeit Capital, Hearst Ventures, DOEN, Future Shape, Rockstart och andra investorer. Gå till 3dhubs.com för ytterligare information.

 

Om Protolabs

Protolabs är världens ledande leverantör av digitala tillverkningstjänster. Det teknologistödda företaget producerar specialkomponenter på så kort tid som en dag med hjälp av automatiserad 3D-printing, CNC-svarvning, metallplåtstillverkning och formsprutningsprocesser. Företagets digitalisering av tillverkningen innebär att produkter kan nå ut på marknaden snabbare. Det leder också till lägre tillverkningskostnader och agilitet i leverantörskedjan genom hela produktens livscykel. Gå till protolabs.com för ytterligare information.

 

Rådgivare

Navidar Group agerar finansiella rådgivare och Faegre Drinker Biddle & Reath LLP som juridiska rådgivare till Protolabs i samband med transaktionen. Stifel Global Technology Group agerar finansiella rådgivare till 3D Hubs och Cooley LLP som deras juridiska rådgivare.

 

Framåtblickande uttalande

Uttalanden i detta pressmeddelande om sådant som inte är baserat på historiska eller aktuella fakta är “forward-looking statements” enligt tolkningen i The Private Securities Litigation Reform Act från 1995. Dessa uttalanden består av kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att Protolabs framtida resultat blir avsevärt annorlunda än de som uttrycks eller antyds i dessa uttalanden.

Vissa av dessa riskfaktorer, och andra, finns beskrivna i sektionen “Risk Factors” i rapporter som inlämnats till SEC. Andra okända eller oförutsägbara faktorer kan också ha avsevärda negativa effekter på Protolabs framtida resultat. De framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande gäller endast för dagens datum. Protolabs kan inte garantera framtida resultat, aktivitetsnivåer, prestation eller insatser. Du bör därför inte lägga för stor vikt vid dessa framåtblickande uttalanden. Slutligen, Protolabs ifrågasätter å det starkaste intentioner eller krav på att uppdatera framåtblickande uttalanden för att spegla påföljande händelser eller omständigheter.

 

Investor Relations-kontakt
Protolabs
Dan Schumacher, +1 763-479-7240
Director of Investor Relations
[email protected]

 

Mediekontakt
Matthew Hatch, +44 (0)1952 683540
Communications Manager
[email protected]