Med vår tillverkning på begäran (ODM) via den nya offertplattformen får du fler möjligheter och mer flexibilitet

Postat den den 2 november 2020 Av Matt Hatch

Vår splitternya offertplattform är långt ifrån den enda spännande nyheten från Protolabs på senare tid. Nu erbjuder vi även tillverkning på begäran (ODM) och prototyptillverkning. Det innebär att vi nu kan hjälpa dig mer genom hela produktens livscykel.

Vad beträffar produktion är det knappt med alternativ för tillverkning i liten skala. Traditionella tillverkare brukar använda sig av minimiantal för beställningar och kan kräva att du köper stora mängder. De kan också använda sig av flera olika leverantörer. Det bidrar sannolikt till både kostnaderna och tiden det tar att skaffa dina delar.

Nu har Protolabs Europe skräddarsytt sitt erbjudande så att det motsvarar behoven både för prototyptillverkning och ODM. Den nya ODM-tjänsten ger kunderna mer konkurrenskraftiga priser för delarna samt garanterat underhåll och äganderätt till formen under hela dess livstid.

Varför välja ODM?

 • Tillverkning av utvecklingsverktyg
  • Använd kostnadseffektiva aluminiumverktyg innan du anvisar kapital för stålverktyg
  • Minimera ”väntekostnaderna” för stålverktyg och få ut produkterna på marknaden snabbare (få ditt aluminiumverktyg på bara några dagar)
 • Hantera kriser i leveranskedjan
  • Minimera tiden och minska risken för brist i lagret medan ditt produktionsverktyg för stora volymer håller på att repareras
  • Minska risken med försenade leveranser hemma eller utomlands, genom att ha någon som tillförlitligt kan leverera delar i små volymer på begäran
  • Hantera ökad volatilitet på efterfrågan, utan att behöva göra restordrar
 • Överväg planering för slutet av produktens livstid
  • Hantera att delar föråldras genom att bara beställa de delar du behöver
  • Minska risken med avskrivningar av lagret genom att beställa färre delar

Vilken tjänst ska jag använda? Prototyptillverkning? Eller tillverkning på begäran?

Så här väljer du ODM på den nya offertplattformen online

När du begär offerten för formsprutning får du välja mellan tre olika alternativ i fråga om hur länge formen ska hålla – begränsad, obegränsad eller jag bestämmer mig senare. Om du väljer det sistnämnda hjälper vår intuitiva plattform dig att identifiera det bästa verktygsalternativet.
Om du väljer ”obegränsat” som verktygsalternativ följer du produktionsrutten för ODM. Härifrågn väljer du antalet exemplar och identifierar om du behöver en form med en eller flera kaviteter (för närvarande kan du ha upp till 8 kaviteter).

För att du ska kunna välja bland alternativen för våra prototyp- och ODM-tjänster har vi skapat den splitternya priskurvan som jämför alternativen med varandra. Det innebär att du har fullständig insyn och helhetsansvar för kostnaderna för formsprutade delar under hela produktens livscykel. Du ser i realtid hur justeringarna i mängden påverkar kostnaderna. På grund av kostnadsbesparingarna för större volymer passar ODM dessutom för upptrappning innan du går vidare till full volym för produktionen (utanför Protolabs). Förutom detta har vi flera sekundära tjänster som bidrar till en mer helhetsbetonad ODM-tjänst, inklusive digitala och vanliga inspektionsrapporter.

Oavsett om du behöver en prototyp eller produktion i mindre volymer kan vi hjälpa dig för att säkerställa att du får precis det resultat du vill ha. Om du vill diskutera dina behov får du gärna ringa oss på +46 (0) 8408 391 86 eller skicka e-post till [email protected]. Vi ser fram emot att höra mer om ditt projekt.