Nu har vi öppnat vårt toppmoderna 3D-printcenter i Putzbrunn

Postat den den 22 november 2021 Av Matt Hatch

Vårt toppmoderna 3D-printcenter i Putzbrunn utanför München i Tyskland har nu öppnat dörrarna för business. I den totalt 6 500 kvadratmeter stora anläggningen har vi över 60 3D-printmaskiner som kan genomföra många olika processer som DMLS, Multi Jet Fusion, stereolitografi och selektiv lasersintring. Intresset för 3D-printing har ökat radikalt de senaste åren och vår anläggning kommer att serva kunder inom flera olika branscher som fordonsindustri, medicinteknik, flyg- och rymdteknik samt maskin- och anläggningsteknik.

samt maskin- och anläggningsteknik.

Totalt har vi investerat närmare cirka 135 miljoner kronor (13,5 miljoner euro) i anläggningen, inklusive det senaste inom ventilations- och energiförsörjningsteknik. Ytterligare cirka 25 miljoner kronor (2,5 miljoner euro) investeras dessutom i mer maskinutrustning och nya tjänster. Sammantaget ökar vi 3D-printkapaciteten med upp till 60 procent och vi förväntar oss en genomsnittlig tillväxttakt på 20 procent per år.

"Vi är mycket glada över att nu ha öppnat vårt nya europeiska 3D-printcenter, förklarar Daniel Cohn, VD för Protolabs i Tyskland. "Den nya produktionsanläggningen utökar avsevärt Protolabs kapacitet och möjliggör ytterligare tillväxt för banbrytande 3D-printteknologier i framtiden. Vi kan därmed erbjuda våra kunder ett ännu bättre utbud av tjänster och fortsätta hålla vårt löfte att leverera kvalitetsbearbetade prototyper och små serier på bara några dagar.”

Grönt 3D-printcenter - certifierat enligt ISO14001-standarden

Hållbar utveckling är avgörande för oss och fokus vid planering och uppförande av byggnaden har legat på hållbara koncept och teknologier. Anläggningen har lett vägen för banbrytande energistandarder och verksamheten i Putzbrunn har även en detaljerad miljöstrategi med framtidsorienterade produktionsalternativ för att spara resurser och minska koldioxidavtrycket. ISO14001-certifieringen är ett bevis på vårt fokus på hållbarhet inom alla områden.

Dels har energiförbrukningen reducerats markant tack vare tekniker för värmeåtervinning och spillvärmeutnyttjande, liksom intelligent sammankoppling av andra viktiga processtekniska medel för att spara energi och resursförbrukning. Vid anläggningen finns även laddningsmöjligheter för el- och hybridfordon i vårt eget parkeringshus, där elen kommer från en mix av grön el. Ett annat fokus har varit på ljudnivån i byggnaden. Med moderna filter och ljuddämpare kan Protolabs hålla ljudemissionerna under 26 decibel, inte mer än en viskning.