Case Study Hero Image

Ascilion

Goda råd om tillverkning avgörande för Ascilion när deras lösning skulle produktifieras

Sverige kan skryta med många tekniska innovatörer. Kista i Stockholm är en av grogrunderna för dessa entreprenörer - flera av dem har ingenjörsbakgrund och med erfarenhet från de många teknikföretagen som håller till där. Medicinteknikföretaget Ascilion är ett av dessa nya spännande forskningsföretag som för den svenska tekniska forskningstraditionen vidare.

Deras spännande lösning handlar om smärtfri provtagning inom sjuk- och hälsovård. Idag dras blod som analyseras, men den vätska som finns mellan cellerna, så kallad interstitialvätska (Interstitial Fluid, ISF) innehåller flera av de  biomarkörer som krävs och kan därför också användas för analys. Ascilions lösning använder ett stort antal, extremt små, ihåliga mikronålar i kisel monterade på ett chip som sedan med hjälp av vakuum drar vätskan från patienten.

 

Mikronålar i kisel för provtagning

Mikronålarna är så extremt små att de endast tränger in i de yttersta hudlagren. Det känns ungefär som att ta på ett kardborreband och är alltså helt smärtfritt. Den patenterade lösningen är fortfarande under utveckling och finns ännu inte ute på marknaden, men potentialen, och intresset är mycket stort.

Marcus Renlund är en av Ascilions grundare. Sedan företaget startades 2012 har mycket fokus varit på att utveckla själva kiselchipet med mikronålarna, men sedan maj 2021 har produktifieringen intensifierats.

Start-ups, oavsett branch kan inte ha all kompetens in-house. När det handlar om lösningar som ska resultera i fysiska produkter, är det därför oerhört viktigt att välja rätt partner för att få en lösning som är tillverkningsbar. Det är också viktigt att göra det relativt tidigt i processen eftersom design och tillverkningsbarhet är sammankopplat.

“Det var en sak att utveckla själva produkten, men vi är inte mekaniska ingenjörer och det krävs unik kompetens för att skapa en produkt som går att producera på ett bra och effektivt sätt, säger Markus Renlund.” Vi använde 3D-print till chip-hållarna under de första utvecklingsfaserna, så vi förstod hur det fungerade och hade kanske en idé om att det var så vi skulle producera framöver, men vi behövde verkligen goda råd. Vi hittade Protolabs webbsida, kontaktade dem och fick mycket snabb återkoppling.”

 

Snabb och kompetent återkoppling

Som alla kunder som kommer till Protolabs börjar processen med att ladda upp sina CAD-modeller i Protolabs system.

“Protolabs konsulter kom snabbt tillbaka med rekommendationer, och så fortsatte det genom hela processen. Iterationen gick mycket fort och vi har helt klart fått en bättre produkt som är dessutom är tillverkningsbar som ett resultat,” fortsätter Markus.

 

EN SNABB ÖVERBLICK

Utmaning

Svenska medicininnovatörerna Ascilion vände sig till Protolabs för stöd i att övergå från produktutveckling till tillverkning av en revolutionär blodprovsprodukt.

Lösning

Efter att utvecklat blodprovsprodukten fick Ascilion ovärderlig vägledning från Protolabs team. Råd om materialval och iterationer till designen betydde att prototypen optimerades för formsprutning. Sparade tid och pengar.

Resultat

Ascilion är nu redo att trappa upp produktionen med en produkt designad enligt tillverkningsbarhet, med användning av Protolabs snabba formsprutningstjänst. Ascilion gick även vidare med att använda Protolabs 3D-utskriftstjänst för prototypframställning.

“Det som varit så remarkabelt är hur Protolabs personal tog sig tid och förklarade och i princip lärde upp oss på plast, ett område vi inte kunde så mycket om. Konsulter kommer ofta in, gör jobbet, och tar sedan med sig sin kunskap när de går. Så är det inte med Protolabs. De är generösa och delar med sig av sin kunskap och kompetens.”

Markus Renlund, Founder, Ascilion

Formsprutning bättre och billigare

Resultatet av konsultationsprocessen blev att använda formsprutning snarare än 3D-print för att tillverka alla plastdelar i lösningen. Produkten ritades om för att kunna formsprutas och sterilförpackas efter tillverkning på ett effektivt sätt.

I början av 2022 är Ascilion igång med att skala upp volymerna. De fortsätter använda Protolabs tjänster både inom formsprutning och nu även 3D-print för prototyper.

“Vi trodde nog, som så många andra, att det skulle bli för dyrt att tillverka verktyg för formsprutning, särskilt med så små volymer, säger Markus. Utan Protolabs hjälp hade vi inte fått den kunskap vi har idag och vi är verkligen extremt nöjda med vårt samarbete, avslutar Markus Renlund på Ascilion.”

Markus Renlund, Founder, Ascilion