Case study

Protolabs stöder utvecklingen av kritisk säkerhetsutrustning


Canute Rail arbetade med Protolabs för att designa och CNC-bearbeta en högprecisionsdel för kritiskt spårinspektionsarbete.

Inspektion av nya och reparerade järnvägsspår är ett säkerhetskritiskt arbete som kräver både specialkunskaper och -utrustning. Det är ett arbete där du inte får göra fel.

Då varje spårlängd kan vara upp till 120 meter lång förstoras även den minsta feljusteringen eller felaktiga svetsningen längs längden och kan utgöra en risk för de som använder järnvägen.  Det finns helt enkelt inte utrymme för fel när du lägger nytt eller byter ut gammalt spår.

Knut Holen har arbetat inom järnvägsbranschen i över 20 år. Han grundade Canute Rail för att tillhandahålla spårunderhåll och inspektionsarbete för norska järnvägar. Han arbetar för närvarande ensam, men vill utöka sin verksamhet.

När Canute Rail behövde utveckla en mycket exakt del för att uppfylla de norska järnvägarnas strikta kriterier avseende svetsinspektion och utrustning för spårjustering, vände sig Holen till Protolabs för hjälp.

”Jag kunde inte hitta någon annan leverantör som kunde tillverka delen vi behövde med den exakthet och kvalitet som krävdes. Protolabs gjorde hela utvecklingsprocessen enkel och snabb”

”Järnvägsmyndigheten tillhandahöll mig en schematisk ritning av delen som jag sedan använde för att skapa en CAD-modell.  Jag laddade upp den direkt till Protolabs programvara som automatiskt kontrollerade designen för tillverkningsbarhet och gav mig en offert inom bara några timmar.  Fastän jag inte behövde ändra något i designen är det ändå bra för en liten verksamhet att få en bekräftelse på att delens design och dess parametrar är möjliga med CNC-bearbetning.”

cnc machined part for critical track inspection work

Canute Rail behövde bara en del till sin utrustning för svetsinspektion, men den här delen krävde precisionstillverkning i mikrometer för att uppnå rätt exakthet. Själva delen monteras på svetsen och Holen använder den och skjutmått för att kontrollera den geometriska toleransen mellan de två skenorna eftersom minsta avvikelse är allvarlig när den förstoras längs spårets längd.

Tack vare att Protolabs offert, designgodkännande och produktionsprocess var digital kunde Holen sköta hela processen själv från sin dator, från offert och att kontrollera CAD-modellens tillverkningsbarhet direkt till att göra beställningen.  Även om det fanns en kontoansvarig från Protolabs som kunde hjälpa till, var hela processen synlig från början till slut från hans eget kontor.

Genom att automatisera processen kunde Protolabs dessutom tillverka delen snabbt och leverera den till lägsta möjliga kostnad.

cnc machined part for critical track inspection work

Själva delen är en del av en större utrustning för inspektion av svetsning och spårjustering.  Den tillverkas i aluminium eftersom Holen måste bära utrustningen själv och ofta behöver gå till arbetsplatsen.

”Järnvägsspår ligger dessvärre inte alltid nära en väg, så ibland får du gå några kilometer för att komma till sektionen som behöver underhållsarbete och inspektion.  Det innebär att inspektionsutrustningens vikt är avgörande. Av den anledningen valde vi att använda aluminium till delen eftersom det är lätt, kan bearbetas till exakta toleranser och är ganska slitstarkt”, sade Holen.

Företaget planerar att utveckla fler verktyg för inspektion i framtiden och kommer att vända sig till Protolabs för hjälp.

Holen fortsätter: ”När du är en liten verksamhet som får i uppdrag att utveckla mycket speciella delar för säkerhetskritiska tillämpningar är det viktigt att hitta rätt tillverkningspartner.  Det som är bra med att samarbeta med Protolabs är att du kontrollerar processen.  Du kan ladda upp din CAD-modell och deras programvara analyserar designen och markerar om några ändringar antingen rekommenderas eller krävs.

”Dessutom finns det ingen miniminivå för mängder som måste beställas, så det var perfekt för mig eftersom jag bara ville ha en högprecisionsdel.  Det är en fantastisk tjänst för små verksamheter när du behöver utkontraktera tillverkningen och för att kontrollera och förstå processen.”

Protolabs digitala plattform för offerter, designanalys och för att beställa delar passar för både snabb prototypframställning och tillverkning på begäran.  I tillverkningstjänsterna ingår formsprutning, CNC-bearbetning och 3D-utskrift. Det är perfekt för små verksamheter, nystartade företag och för större tillverkare som letar efter snabb prototypframställning eller utkontrakterad tillverkning för små till medelstora produktionskörningar.

Det ger större insikt i produktutvecklingen och tillverkningen med fullständig kontroll över processen från din egen arbetsplats.