Case Study Hero Image

Mectronik

Protolabs hjälper till att vinna racet om utveckling av nyckelkomponenter för motorsport

Att utveckla delar för motorcykelracing kräver starka, pålitliga komponenter som tillverkas i små mängder, så när Mectronik behövde utveckla och sedan tillverka en hållare för motorns elektroniska styrenhet (ECU) som dämpar vibrationer under ett race, vände de sig till Protolabs för hjälp.

"Motorsportvärlden", förklarar Claudio Gonella, ordförande för Mectronik srl, "har en tendens att söka efter den bästa tekniken på marknaden på grund av den hårda konkurrensen. Att hitta en lösning i teknikens framkant kan vara avgörande i ett race".

Samarbetet mellan Protolabs och Mectronik var ingen tillfällighet.  Protolabs är en ledande leverantör av delar och komponenter i medelstora och låga volymer med en leveranstid på bara några dagar tack vara den helt digitala orderhanteringen och de tre teknologierna som används, och Mectronik är ett företag som tillgodoser efterfrågan på högkvalitativa komponenter som tillverkas i små serier för en nischmarknad.

På tal om projektet säger Claudio: "Det fanns ett behov av att bygga ett lätt, värmebeständigt och högkvalitativt antivibrationsfäste utan att öka storleken på ECU:n. Något med en komplex konstruktion som tillverkas i små volymer."

På begäran av Mectronik skapade Protolabs en första prototyp av ECU-hållaren i falsk silikon med hjälp av PolyJet 3D-utskriftsteknik på bara några dagar. Den första prototypen skulle validera konstruktionen och de mekaniska egenskaperna hos delen.

Stefano Mosca, Protolabs Senior Account Manager sade: "Det kontinuerliga informationsflödet mellan oss och Mectronik säkerställde att vi kunde optimera designen av delen och starta produktionen av formen som var redo att producera delarna inom några dagar. Att ha det material som behövdes för att möta kundens prestandakrav spelade också en stor roll eftersom det vid den tidpunkten inte var lättillgängligt".

Efter prototypframställning och testning använde Protolabs formsprutning för att tillverka delarna av flytande silikon som är en mjuk elastomer vilket dämpar vibrationer och är temperatursbeständigt. Formen tillverkades av aluminium med hjälp av CNC-bearbetning så att den tillverkades snabbt och var redo för produktion av de 250 delar som kunden begärde. 

Claudio förklarar: "Våra kunder saknade den interna kapaciteten att utveckla ett fäste som skulle vara robust och beständigt mot överdrivna vibrationer. Men tack vare Protolabs kunde vi gå från konceptdesign till slutproduktion på mindre än 60 dagar.

"Protolabs samarbetade med oss från designoptimering till prototypframställning och produktion av små serier tack vare att de har material, teknisk expertis, 3D-utskrift och formsprutning från en enda kontaktpunkt."

Claudio Gonella, President of Mectronik srl

Med Protolabs hjälp uppnådde projektet sin tidsfrist på två månader och delen levererades redo för tävlingssäsongen.

 

En snabb överblick

Utmaningen

Mectronik ville bygga ett fäste för en tävlingsmotorcykels elektroniska styrenhet som både skulle vara robust och kapabel att dämpa överdrivna vibrationer.  Och de behövde göra allt detta på mindre än två månader.

Lösningen

Den ursprungliga designen effektiviserades genom den 3D-printade prototypen. Efter att ha slutfört den mekaniska testningen och valideringen av konstruktionen började Protolabs tillverka den aluminiumsform som användes för att tillverka de 250 formsprutade delarna i silikon.

Resultatet

Det tog Mectronik mindre än 60 dagar att förse motorsportlagen med lösningen att installera sin egen motorstyrenhet och starta tävlingssäsongen 2022.