Nebulem

Produktdesignföretaget Nebulem tillhandahåller en mycket lyhörd tjänst, som stöds av Proto Labs snabba prototypframtagning. Kunder från en mängd olika branscher drar nytta av designbyråns kreativitet och CAD-färdigheter, i kombination med möjligheten att finjustera och testa koncept under utveckling - snabbt och noggrant.

Nebulem, som är baserat i Birmingham och Somerset, grundades 2011 för att erbjuda specialiserade designtjänster till företag som vill överbrygga klyftan mellan bra idéer och framgångsrika produkter. En utmärkande styrka hos konsultföretaget är att skapa produkter som kan tillverkas på lämpligt sätt och produceras enligt budget. Teamet utvecklar alla sina kunders produkter med tillverkningen i åtanke, och designar dem för en rad processer inklusive formsprutning, pressgjutning, CNC-bearbetning och precisionsgjutning.

En viktig aspekt i deras tillvägagångssätt är prototypframtagning, där Proto Labs support är avgörande. För många av Nebulems kunder är detta den mest spännande delen av projektet, där de kan se en högkvalitativ, fullskalig modell av sin produkt. Konsultföretaget använder prototyper för att kontrollera en produkts utseende, känsla, storlek och stil, och ännu viktigare, ger det en möjlighet att testa delens användbarhet och funktion. Nebulem använder viktig information från prototypframtagningsprocessen i implementeringsstadiet, vilket bidrar till att minimera ändringar när produkten börjar tillverkas.

Ett produktivt partnerskap

Nebulem arbetar i partnerskap med Proto Labs. Konsultföretagets visualiseringssystem tar koncept till ett visst stadium, därefter ansluter sig Proto Labs till processen för att levandegöra konstruktionerna i tre dimensioner.

Proto Labs programvara ger omedelbar feedback till Nebulems kunder, vilket bidrar till att identifiera saker som kan orsaka problem under tillverkning eller användning. Det ger även Nebulem möjligheten att granska använda material. Den snabba feedbacken sparar mycket tid under produktutveckling: om ett koncept pressar användbarhetens gränser, vet Nebulem detta inom några timmar och kan snabbt ta fram en reviderad design. I de flesta fall är slutresultatet en mycket kortare utvecklingscykel.

 

Dela business för ömsesidig nytta

Då Nebulems och Proto Labs tjänster kompletterar varandra så effektivt, finns det många möjligheter att hänvisa kunder mellan de två företagen. Företag kontaktar ofta Proto Labs när de behöver 3D-utskrift, CNC-bearbetning eller formsprutning, varvid de upptäcker att de behöver hjälp med sin produkt eller deldesign och i dessa fall kan Proto Labs rekommendera att använda Nebulem. På samma sätt involverar Nebulem-teamet Proto Labs när det är dags att förfina sina konstruktioner. Båda företagen har ofta samma kunder och arbetar med samma produkter, men erbjuder en annan typ av stöd.

Gemensamma kunder kommer att dra nytta av Nebulems förståelse av hur Proto Labs snabba prototypframtagning öppnar upp för fler designmöjligheter. Nebulem vet att Proto Labs resurser möjliggör ytterligare utforskning av koncept, då de kan testas och finjusteras snabbt och grundligt.

 

Främja spetsvetenskap

Ett bra exempel på partnerskapet mellan Nebulem och Proto Labs är ett projekt man nyligen gjorde för Puridify, experter på reningslösningar för produktion med bioterapi. Inom detta mycket specialiserade område, strävar Puridify efter att utveckla bioprocesstekniker för att främja biomolekylär tillverkning, och kräver då extremt sofistikerad produkt- och deldesign. Puridify kontaktade Proto Labs för att få hjälp med produkttester, vilket visade ett behov för ytterligare design. Nebulem rekommenderades då att hjälpa till och utvecklade deras design som svar på testfeedbacken, innan projektet lämnades tillbaka till Proto Labs. I detta skede, vände sig Puridify direkt till Proto Labs, och visste att Nebulems design skulle fungera perfekt med Proto Labs ProtoQuote-offertsystem, i förberedelse för tillverkning.

 

Föra erfarenheter vidare

Med så mycket erfarenhet av samarbete, har Nebulem och Proto Labs lärt sig mycket om förhållandet mellan CAD-design, snabb feedback vid prototypframtagning och behovsstyrd produktion.  Ett sådant samarbete är, i denna viktiga aspekt av vår tillverkningsindustri, verkligen en stor fördel för alla inblandande.