Case Study Hero Image

PolarCool

Viktig produkt som lindrar huvudskador får hjälp av protolabs in i premier league

Tillverkningen av ett hjälpmedel utvecklat i samarbete med Protolabs för snabbare återhämtning från huvudskador i samband med idrott har ökat takten efter att det har tagit sig in i engelska Premier League.

Kort efter lanseringen av PolarCools innovativa PolarCap® System inskaffade Premier League-fotbollsklubben Leeds United produkten för användning på hemmaarenan Elland Road.

Idrottshändelser som lett till hjärnskakning och hjärnskador har uppmärksammats på senare år, och då särskilt inom fotbollen. Uppmärksamheten för hjärnskakning inom fotbollen har också ökat tack vare UEFA:s informationskampanj om hjärnskakning, och frågan belystes ytterligare förra året under fotbolls-EM 2020.

I linje med detta har PolarCool utvecklat PolarCap System, med målet att snabbt sänka hjärnans temperatur under kontrollerade former efter huvudtrauma i samband med idrott.

Det svenska företaget PolarCool bildades 2017 som dotterbolag till BrainCool, ett innovativt och högteknologiskt medicintekniskt företag. PolarCools fokus är medicinsk nedkylning inom idrotten, med produkter utformade för användning direkt på plats där skadan uppstått.

PolarCools vd Erik Andersson är en före detta ishockeyspelare på elitnivå som tvingades hänga upp skridskorna efter upprepade hjärnskakningar. Han är inte ensam om det. Varje år råkar ett stort antal idrottare ut för huvudtrauma, i synnerhet inom kontaktsporter som fotboll, rugby, kampsporter och ishockey.

 

Tacklar ett återkommande problem

En naturlig följd av idrottarens fysiska aktivitet är att temperaturen i kroppen och hjärnan stiger, och vid en huvudskada kan denna förhöjda temperatur förvärra en eventuell hjärnskada. I sådana situationer kan återhämtningen påskyndas av att snabbt få ned hjärnans temperatur.

Till skillnad mot när man använder is på en muskelskada är det dock mycket viktigt att temperaturen sänks under kontrollerade former. En sänkning som sker för snabbt, t.ex. genom isbad, kan orsaka skakningar som riskerar att förvärra skadan.

PolarCap System utvecklades i ett samarbete mellan produktdesignstudion OIM och Protolabs och består av ett huvudlag och en bärbar kylenhet, vilket innebär att det enkelt och utan medicinsk utbildning kan användas direkt på planen eller platsen där skadan uppstod.

Fördelen med PolarCap System är att det kan användas snabbt i förebyggande syfte, där enbart misstanke om hjärnskakning föreligger, tills idrottaren har undersökts av en läkare.

Kylning som behandlingsmetod för hjärnskakning har visat sig ha ett antal positiva effekter. PolarCap System utvärderades i en stor klinisk idrottsstudie där resultaten visade att återhämtningstiden för behandlade spelare var betydligt kortare. Än viktigare visade resultaten en väsentlig minskning – över 80 procent – av andelen spelare med lång frånvaro efter att ha fått kylbehandling.

PolarCool

 

En Snabb Överblick

Utmaning

Utveckla ett hjälpmedel som snabbt kan sänka hjärnans temperatur under kontrollerade former efter huvudtrauma i samband med idrott.

Lösning

Nystartade företaget PolarCool och produktdesignagenturen OIM vände sig till Protolabs för stöd i produktutvecklingen av PolarCap® System genom världsledande digital tillverkningsteknik.

Resultat

I samarbete med och under vägledning från Protolabs expertteam tillverkades skåp och invändiga delar med användning av Protolabs tjänst för snabbformsprutning, vilket påskyndade utvecklingen av en produkt som kan förebygga långvariga skador och till och med rädda liv.

OIM fick i uppdrag att hjälpa till med att förverkliga den lysande idén om en hjärnkylare. OIM-teamet gjorde förstudier, ledde utvecklingen av designen, genomförde certifikatstestning och övervakade tillverkningen. Teamet från OIM, som redan tidigare samarbetat med Protolabs, var måna om att Protolabs skulle delta i projektet.

”Protolabs service till stöd för utvecklingen av PolarCap System var snabb. Inte bara slutförandet, utan även deras respons under hela projektet. De återkom alltid snabbt med svar på mina frågor. Jag skulle rekommendera Protolabs, inte bara på grund av lättheten och snabbheten, utan också för att jag känner att jag har bra kontroll över vad som görs och att deras tjänster hjälper mig att komma vidare i designen.”

Claes Gustafsson, Senior Mechanical Engineer, OIM

OIM var redan från samarbetets början nöjda med att kunna utnyttja Protolabs e-handelssystem: en lätthanterlig offertplattform som också bidrar till att fastställa tillverkningsbarheten under den iterativa processen. Detta gjorde det möjligt för dem att utveckla en effektiv och säljbar produkt åt PolarCool. Dessutom har senare utveckling av produktens design samt av tillverkningen via Protolabs på begäran-teknik bidragit till stora framsteg med hjälpmedlet för PolarCool vad gäller marknader.

I en kommentar till antagandet av PolarCap System sa PolarCools vd Erik Andersson följande: ”Provkontraktet med engelska Premier League säkrades efter ett möte mellan vår brittiska representant Jamie Bache – en f.d. elitrugbyspelare och tidigare kundansvarig inom sportmarknadsföring på Umbro – och Leeds Uniteds medicinska beslutsfattare där den vetenskapliga bakgrunden och klinisk evidens kring PolarCap System presenterades.”

”Vårt företags första samarbete i Premier League med Leeds United är onekligen ytterligare en viktig milstolpe för PolarCool. Engelska Premier League är nog världens mest kända sportliga, och detta innebär spännande möjligheter för PolarCool att expandera till nya marknader.”

 

Intresse från stora ligor

Eftersom PolarCap System är CE-märkt har PolarCool sett intresse från andra toppklubbar och -ligor i Europa, och partnersamarbete har etablerats med grupper som Stade Français Top14 Rugby, tyska mästarklubben Adler Mannheim, svenska hockeyligan och HC Davos i Schweiz.

I en kommentar till utvecklingen av PolarCap System, och angående partnersamarbetet med Protolabs, sa OIM:s senior maskiningenjör Claes Gustafsson följande: ”Det som är verkligen bra med Protolabs e-handelssystem är den snabba återkopplingen så att du vet att du är på väg åt rätt håll, särskilt för relativt enkla bitar. I det här fallet var en del särskilda komponenter ganska komplicerade, så de behövde undersökas extra av Protolabs ingenjörer. Så först jobbade jag genom det automatiska systemet, sedan pratade jag med Protolabs applikationsingenjörer.”

”Deras råd angående tillverkningsbarhet var mycket bra. Maskinens industridesign gjordes innan vi påbörjade arbetet med den. När vi tog den till Protolabs insåg vi snabbt att vi behövde anpassa våra planer eftersom offerten för ett polyuretanskåp till en enda maskin låg på över 1 000 euro, vilket var galet. Protolabs applikationsingenjörer hjälpte oss med att komma på en realistisk lösning, som var att göra nio separata delar till skåpet som sedan enkelt kunde sättas ihop.”

”Eftersom vi verkligen nådde gränsen och pressade den vad gällde delens storlek, volym, komplexitet och totala yta behövde vi särskild hjälp av Protolabs konstruktionsingenjörer.”

”Protolabs bidrag var enormt värdefullt, särskilt med råd kring problemen med hur plaster reagerar under kylningsprocessen efter pressning, vilket var avgörande för vissa faktorer i vår design. Utifrån deras formflödesanalys kunde jag optimera designen och placeringen av förstärkningar för att kompensera för krympning, och få delarna att passa ihop väl och vara så starka som nödvändigt. Protolabs var ett utmärkt stöd på det området.”

Claes Gustafsson, Senior Mechanical Engineer, OIM

I andra delar av produktionen var Claes imponerad av Protolabs hjälp med att skaffa material som uppfyllde de nödvändiga kraven gällande antändlighet, och deras råd om delars släthet. ”Vi förde också diskussioner om ytbehandling. Vissa ytor måste beaktas mer än andra, beroende på faktorer som synlighet. Protolabs var till stor hjälp med detta, och våra diskussioner om alternativ för ytor bidrog verkligen till att minska våra kostnader.”

”Protolabs service till stöd för utvecklingen av PolarCap System var snabb. Inte bara slutförandet, utan även deras respons under hela projektet var snabb. De återkom alltid snabbt med svar på mina frågor. Jag skulle rekommendera Protolabs, inte bara på grund av lättheten och snabbheten, utan också för att jag känner att jag har bra kontroll över vad som görs och att deras tjänster hjälper mig att komma vidare i designen.”

Till följd av framgången med PolarCap System i Premier League och europeiska idrottsklubbar på toppnivå ökar volymen av delar, och därför jobbar Protolabs för närvarande med Claes på OIM och PolarCool på att överföra produktionen av delar som tidigare tillverkades med 3D-utskrift till formsprutade delar. Det är ett viktigt steg mot effektivare tillverkning i stor skala och ökning av produktionen för att kunna möta framtida efterfrågan på produkten.

Framtiden ser spännande ut för PolarCool. De fortsätter att utveckla sitt framgångsrika PolarCap System, och har fler innovativa produktidéer på gång som hjälper människor att återhämta sig från skador.

Sammanfattningsvis säger Erik Andersson: ”Vi håller också på att utveckla ett nytt huvudlag till PolarCap System som underlättar behandlingen av whiplashskador, inte bara inom idrotten, utan även inom rehabilitering. Vi kan se framtida samarbete med Protolabs under den fortsatta produktutvecklingen av PolarCap, och har haft mycket gott stöd från dem.”