Case Study

Protolabs Kiihdyttää Uutta Vuodontunnistusteknologia

Yhtiö:                       Rotork Gears

Tuote:                      Venttiilivuotojen päästösuojaus ja koottu tietoliikenne

Toimiala:                   Tekniikka:  Venttiilit ja toimilaitteet

Tuotantomenetelmä:  CNC-koneistus (alumiini) 

 

Jopa tekniikan perustiedoin on helppo ymmärtää, että nesteen virtauksen ohjaamiseen tarkoitetut venttiilit ja liittimet voivat vuotaa ja että niin myös tapahtuu.  Vaikka suunnittelu olisi kaikkein parasta ja valmistusstandardit kaikkein vaativimmat, vikoja ilmenee silti. Petrokemiallisessa teollisuudessa, jossa noudatetaan tiukkoja ympäristösäännöksiä, vuotojen ilmakehään pääsyn estämisestä on tullut strateginen tavoite.

 

INNOVATIIVINEN VUOTOJENEHKÄISY

Vuonna 2015 Rotork Gears, joka on osa Rotork plc -yhtiötä, johtavaa toimilaitteiden valmistajaa, sai tehtäväksi selvittää ja suunnitella, miten venttiilivuotoja vähennetään. Tulos: uusi, patentoitu, mullistava ratkaisu, josta Rotorkin insinöörien kehitystyön ansiosta on tulossa erittäin tehokas. Ratkaisu on mittojen mukaan valmistettu suoja, joka on suunniteltu estämään vuodot venttiilinkarasta ja joka vuodon tapahtuessa estää päästöt ilmakehään. Tähän tuotteeseen kohdistuvat odotukset ovat hyvin myönteiset. Odotuksena on, että tämä tuote tulee vaikuttamaan vuotojen tunnistamiseen ja päästöjen leviämisen estämiseen merkittävästi ja että se voi myös tukea vuotojenhallintaa ja kunnossapitoprosessia, kuten myöhemmin esitetään.

 

 

SUUNNITTELU JA PROTOTYYPIN VALMISTUS

Jotta testausvaiheet tapahtuvat mahdollisimman nopeasti, Rotork tarvitsi idean toteuttamiskelpoisuuden osoittavan prototyypin, joka on valmistettavissa nopeasti.

Protolabsin valinta tuotannon liikekumppaniksi oli Tom Pawinskin, Rotorkin suunnittelu- jakehitysinsinöörin mukaan mutkaton päätös, koska “Protolabs on yksi meidän hyväksytyistä toimittajistamme, jonka voimme luottaa toimittavan tilauksen määritetyssä ajassa.” 

Laadittuamme itse CAD-mallin Rotorkissa, tiedot ladattiin Protolabsin tarjousjärjestelmään, ja heti kun annettiin lupa jatkaa työtä, suojan prototyypit valmistettiin CNC-koneistusmenetelmällä vain neljässä päivässä tilauksen vastaanottamisesta.

“Työskentely Protolabsin kanssa tässä projektissa oli meidän kannaltamme hyvin kustannustehokasta, koska työkaluinvestointeja ei tarvittu suojan seuraavan kehitysvaiheen toteuttamiseen. Ja vaikka laadimme piirustusvaiheessa useita suunnitelmia, prototyyppi oli ensi kerran oikea (Protolabsin tekemän) suunnitelma-analyysin jälkeen”, sanoo Pawinski.


TEKNISEN SUUNNITTELUN JA ELEKTRONIIKAN KOHTAAMINEN

Uusi vuotosuoja on osa tarinaa. Yhtä kiehtova kehitystyön tulos on tuotteen kyky havaita ja mitata kaasuvuotoja sisäänrakennetuilla antureilla.  Tiedot kaikista havaituista vuodoista välitetään valvonta-asemalle johdottoman teknologian avulla.  Koko projekti on antanut Rotorkin kone- ja sähköinsinööreille mahdollisuuden jakaa asiantuntemusta ja työpanoksia osaamisalueiden kesken.

Pawinski kommentoi: “On erityisen hyödyllistä ymmärtää, miten suunnitellaan ratkaisu, joka yhdistää osaamis- ja kokemusalueemme.”

MERKITTÄVÄT KUSTANNUSSÄÄSTÖT

Yksi havaittujen vuotojen raportointikyvyn odotetuista päähyödyistä on kunnossapitotarpeiden vähentyminen. Käyttöikänsä loppua lähestyvien venttiilien ennakoivan vaihtamisen tai korjaamisen sijasta uusi ratkaisu minimoi kunnossapitotarpeet muulloin paitsi vuodon ilmetessä. “Lisähyöty kunnossapitotoimien vähentymisestä on tuotannon seisonta-ajan vähentyminen, mistä on merkittävää etua asiakkaillemme”, sanoo Pawinski. 

VAUHTI NOPEUTUU

Vuotosuojaprojektin lisäksi Rotork työskentelee Protolabsin kanssa muovisen suojan prototyypin valmistamiseksi elektroniikkaa varten.  Kun elektroniikalle tarkoitetun suojan prototyypin suunnittelu ja oma testauksemme valmistuvat, käyttöympäristöissä tehtävät kokeet aloitetaan sen varmistamiseksi, että muotoilu täyttää tiukat eurooppalaiset hyväksyntävaatimukset.

“Odotamme nyt innokkaina oikean venttiilin koekäyttöä toimivassa laitoksessa myöhemmin tänä vuonna. On upeaa, että meillä on patentoitu tuote, josta voimme aktiivisesti kertoa sidosryhmille ja jota kohtaan potentiaaliset asiakkaat ovat jo osoittaneet merkittävää mielenkiintoa. Lyhyesti sanottuna tämä on Rotorkille merkittävän tärkeä projekti.