Case Study

Förändra Tester Av Vatten

SBT Aqua

När det danska företaget SBT Aqua behövde förbereda sin banbrytande vattenanalysteknik för tillverkning, vände man sig till Proto Labs i Storbritannien. Med hjälp av företagets tre tjänster, 3D-printning, CNC-bearbetning och formsprutning, kunde de skandinaviska entreprenörerna utveckla och testa sin revolutionerande design snabbt men grundligt.

SBT Aquas innovativa process påskyndar upptäckten av föroreningar i vatten. Dess enkla ambition är att bidra till att skapa en värld där alla kan dricka vatten, och veta att det är rent och säkert.

Tre olika vattenverk i Danmark testar för närvarande den nya processen, som går under arbetsnamnet BactoFlow, som skiljer sig radikalt från den vanliga metoden att upptäcka vattenföroreningar. De mikrobiologiska kvalitetskontrollprocesser som används i dag är långsamma och dyra. För att till exempel analysera vattenkvaliteten och testa för bakterier, samlas prov manuellt, som sedan inkuberas på ett laboratorium i tre dagar innan resultaten kommer. Med SBT Aquas system, testar en ny typ av automatisk sensor vattnet kontinuerligt, mäter bakterienivåer och varnar företaget som använder tekniken omedelbart om förorening detekteras.

BactoFlows sensor fungerar genom ett system av impedans och flödescytometri, vilket betyder att ett elektriskt fält används för att upptäcka bakterier utan förbehandling eller inkubation av vattenprovet. Det elektriska fältet undersöker partiklarnas elektriska egenskaper i vattnet, och resultaten jämförs med en databas för att bestämma om partiklarna är bakterier. En ökning av bakterienivån (i synnerhet en plötslig ökning) kan indikera kontaminering direkt. Då sensorn är online, kan företaget som använder tekniken dra nytta av det och ta itu med problemet direkt.

En ny metod för att bekämpa bakterier

I dag upptäcks vattenförorening alltför ofta först när människor blir sjuka; i stället för att vattenbolag upptäcker förorening innan problemet uppstår. SBT Aquas nya teknik syftar till att ändra detta genom att ge vattenbolag ett direkt informationsflöde, så att de kan vidta förebyggande åtgärder direkt. Det finns även betydande marknadsmöjligheter för denna teknik inom branscher som bioteknik, läkemedel och livsmedel. Det är ingen överdrift att säga att BactoFlow kommer att förändra sättet på vilket företag tar itu med vattenförorening.

Kombinera tre tjänster för snabba resultat

SBT Aqua planerar att använda formsprutning för att massproducera sina sensorer. Men först använde man 3D-printning för att förfina designen, då enkelheten att ta fram prototyper med additiv tillverkning gör det till den snabbaste metoden för att finslipa delar. Företaget använde sedan CNC-bearbetning för att utveckla mycket noggranna modeller, vilket hjälpte till att förutsäga exakt hur den färdiga produkten kommer att se ut när den formsprutas.

Att kunna använda alla tre Proto Labs-tjänster har inneburit en stor skillnad för utvecklingen av BactoFlow. Som Gustav Skands, VD och grundare av SBT Aqua, förklarade ”den korta handläggningstiden som Proto Labs erbjuder, tillsammans med ett starkt supportteam som hjälper till att leverera delarna, var extremt värdefull. För att sätta detta i ett sammanhang, kan Proto Labs producera och leverera delar snabbare än om vi använde ett lokal företag! Denna effektivitet är nödvändig vid produktionen av en första produkt. Den andra stora fördelen var den kvalitetssäkring som Proto Labs tillhandahöll. Med varje deldesign kontrollerad innan produktion, hade vi nytta av företagets 20 års erfarenhet att identifiera eventuella förbättringar eller småjusteringar som designen behövde. Detta är mycket värdefullt för oss. BactoFlows kvalitet och tillförlitlighet är avgörande för att säkerställa att systemet uppfyller sin potential att revolutionera upptäckten av föroreningar i vatten.”

Redo för en friskare framtid

Uppmuntrade av prototypframtagningserfarenheten, kommer SBT Aqua att använda Proto Labs för formsprutning när produktionen av BactoFlow startar.  Arbetet med Proto Labs har hjälpt SBT Aqua att hålla kostnaderna nere: genom att finslipa sensordesignen i förväg, sparade företaget flera månaders produktionstid och får ut BactoFlow på marknaden så snabbt som möjligt.

Då tekniken bakom BactoFlow är så avgörande, planerar SBT Aqua en första lansering, för tidiga användare i Danmark under det andra kvartalet 2017. Företaget kommer att visa produktens potential genom framgångssagor under resten av 2017, och därefter börja sälja den i Europa 2018.