White Papers

Läs ingående white papers om snabba tillverkningsprocesser, konstruktion av delar, materialegenskaper och andra viktiga synpunkter.

Manufacturing Technology

orange overmolded part with metal insert

Övergjutning och insatsgjutning (Engelsk)

Övergjutning och insatsgjutning används ofta för att tillverka komponenter i flera material för tillämpningar inom industrier som medicin och hälsovård, bilar och elektronik. Men det är först under den senaste tiden som den också har blivit en vedertagen och kostnadseffektiv metod för prototyper. Denna white paper erbjuder en abc-bok i övergjutning och insatsgjutning och hur dessa kan användas för att ta fram prototyper under utveckling och vid produktion som görs vid behov.

digital manufacturing circuitry

Data, digitala trådar och industri 4.0(Engelsk)

Precis som ångmaskinen ledde till en industrirevolution för några århundraden sedan, håller program och data på att förändra det sätt som vi tillverkar saker på idag. I denna white paper får du lära dig hur industrins ledande företag accelererar sin produktutvecklingscykel genom att utnyttja nya tekniker och dataanalys.


sketching out a development process

Snabba tillverkningsprocesser (Engelsk)

Varje snabb tillverkningsprocess har sina egna fördelar och nackdelar när man tar fram prototyper. Vår white paper är en teknisk översikt av olika tillverkningsprocesser oavsett om det handlar om 3D-utskrifter, CNC-bearbetning eller formsprutning. Den låter dig jämföra fördelarna med varje process, så att du kan välja den process som lämpar sig bäst för just ditt projekt.

Part Design

plastic injection-molded part

Design för gjutbarhet: Grundläggande element (Engelsk)

Vare sig du först håller på att lära dig om formsprutningsprocessen eller redan har hållit på länge med tillverkning, erbjuder vår omfattande white paper Design för gjutbarhet en snabbreferens för väggtjocklekar, ytfinishar, toleranser, material och andra insikter beträffande gjutning av termoplaster. Den är en ingående översikt av formsprutning, och den kan erbjuda några tips för hur du gör bättre delar.

complex plastic injection-molded part

Design för gjutbarhet: Komplexa egenskaper (Engelsk)

I vår andra volym av hur delar ska utformas för gjutbarhet, går vi in på djupet i vissa mer komplicerade designutmaningar som produktkonstruktörer och ingenjörer stöter på. Om din del har komplexa egenskaper som förutsätter underskärningar och genomgående hål, får du se hur användningen av skjutbara kärnor, glidande avstängningar och uttagbara formdelar kan användas för att gjuta dessa egenskaper.

plastic part with cosmetic finish

Kosmetiskt utseende (Engelsk)

Det finns många faktorer som kan påverka det kosmetiska utseendet hos formsprutade plastdelar. Vår white paper om kosmetik behandlar vikten av delens geometri, materialval och konstruktion av formen för att minimera eller eliminera kosmetiska störningar som sjunkmärken, svetslinjer, skägg, brännränder och andra problem som kan uppstå vid gjutning. När man i tid identifierar lösningarna på de kosmetiska problemen kan man förbättra det slutliga utseendet hos formsprutade detaljer.


Material Considerations

thermoplastic part

Termoplaster (Engelsk)

Det finns över 85 000 kommersiella alternativ för plastmaterial i materialdatabaser. Det behöver knappast sägas att det ibland kan kännas som en jättestor uppgift att göra denna långa lista kortare. Vår white paper erbjuder tekniska iakttagelser om termoplastiska hartser och deras egenskaper för ingenjörer som på ett kvantitativt sätt vill analysera en del: fastställa belastningar, påfrestningar och miljöer samt fatta materialbeslut utifrån analysen.

liquid silicone rubber parts

Flytande silikongummi(Engelsk)

Vår white paper om flytande silikongummi (LSR) går igenom formsprutningsprocessen för detta elastiska material och erbjuder riktlinjer för att förbättra gjutna LSR-delar. Även om det finns vissa likheter med formsprutning av termoplaster, är LSR ett värmehärdande material med en unik uppsättning designkarakteristika.