Snabb prototypering

Minska designrisker och öka hastigheten till marknaden.

Vår automatiserade designanalys för delar och snabba tillverkningsprocesser effektiviserar utvecklingen genom att utnyttja snabba prototyper i design-, test och valideringsskedena.

 

Höj nivån för snabba prototyper

 

1. Återkoppling på design

  • Ha fysiska prototyper tillgängliga inom några dagar för att snabbt kunna modifiera designen under tidig produktutveckling.
  • Tillverka flera prototyper samtidigt för att parallellt kunna jämföra och iterera designerna.
  • Minska den totala tiden till marknaden med hjälp av en iterativ produktutvecklingscykel.

2. Iterativ utveckling

  • Få interaktiv återkoppling på design for manufacturing tillsammans med varje offert för att kunna göra justeringar tidigt innan du börjar göra prototyper.
  • Tala med kundtjänstens ingenjörer om eventuella designproblem och produktionsfrågor som uppstår.

3. Validera designen

  • Testa komponenternas form och passning med små mängder noggrant 3D-utskrivna och bearbetade delar.
  • Utför funktionstester med prototyper som har tillverkats av material i produktionskvalitet.

4. Marknadstester

  • Kör en pilotserie av formsprutade delar för att validera marknadens intresse innan du lanserar produkten.
  • Minska den ekonomiska risken vid marknadslansering genom att använda förmånliga aluminiumverktyg innan fullskalig produktion påbörjas.

 Snabba tillverkningsprocesser

Varje snabb tillverkningsprocess har sina egna fördelar och nackdelar när man tar fram prototyper. Vår vitbok är en teknisk översikt av olika tillverkningsprocesser oavsett om det handlar om 3D-utskrifter, CNC-bearbetning eller formsprutning. Den låter dig jämföra fördelarna med varje process, så att du kan välja den process som lämpar sig bäst för just ditt projekt.

Snabba tillverkningsprocessor