Information om kundspecifikt material

Protolabs har en mängd olika termoplastiska material i lager för din bekvämlighet. Men vi förstår att du ibland behöver ett speciellt material som vi inte har i lager. I dessa fall kan vi ofta tillverka delar med ett kundspecifikt material som du tillhandahåller. Så här fungerar det:

1. Våra kundservicetekniker (CSE:er) kommer att behöva titta på din design för att fastställa om vi kan använda önskat råmaterial. De diskuterar gärna detta med dig på +46 (0)8 751 10 10.

2. Om vår CSE fastställer att vi kan formspruta med ditt material, måste du tillhandahålla följande information till oss:
   a. Granulatets handelsnamn och kvalitet, inklusive eventuell färgkoder.
   b. MSDS och tekniskt datablad för ditt råmaterial. Dessa kan skickas per e-post till [email protected] Hänvisa till ditt offertnummer. here.

3. Protolabs använder aldrig återvunnen material. Nytillverkad granulat krävs.

4. Hartset skickas till Halesfield 8, Telford, TF7 4QN, England, och paketet ska märkas med vårt materialidentifikationsnummer, som du får av Protolabs kundservice.

   5. Om du har valt en snabb leverans för dina delar, påbörjar vi arbetet på verktyget direkt och reserverar produktionskapacitet för ditt projekt. För att kunna leverera på önskad leveransdatum, måste du skicka materialet till oss i god tid. Om vi inte får råmaterialet i tid för att formspruta delarna och möta leveransdatumet, ansvarar du fortfarande för eventuella leveranspremier.

6. Formsprutning är en konst och en vetenskap och det är en utmaning att kontrollera processvariablerna för att framställa bra plastdelar. Till följd av detta är det svårt att exakt bestämma hur mycket granulat som krävs för att framställa dina delar. Det är därmed du som tar på dig risken och ansvaret att leverera en tillräcklig mängd material för att täcka eventuell extra konsumption som kan uppstå under tillverkningen av dina delar.

7. Se våra villkor för mer specifika detaljer.