Mät- och inspektionstjänster

Mät- och inspektionstjänster

Vi erbjuder många olika rapporter över dimensionsinspektion (dimensional inspection reports, DIR) , inklusive standardmässig kvalitetsdokumentation samt digitala och CMM-inspektionsrapporter. Varje process har sin egen leveranstid och den beror på faktorer som delarnas komplexitet och antalet delar.

 

 

RAPPORT ÖVER KVALITETSINSPEKTION
Rapporten över kvalitetsinspektion görs upp som en del av vår standardprocess och har mätningar av 3 X - Y - Z-dimensioner från tidpunkten då partiet börjar köras samt vid slutinspektionen
Protolabs standardtoleranser tillämpas. Denna rapport fås kostnadsfritt på begäran.

DIGITALA INSPEKTIONSRAPPORTER
Använder laserskanner. Vi kan tillhandahålla omfattande 3D-datainspektioner. Helfärgsskisser, funktionsanalys med mera.
Protolabs standardtoleranser tillämpas. En offertförfrågan krävs för denna tjänst

NORMALA INSPEKTIONSRAPPORTER
En detaljerad rapport som använder en kalibrerad CMM (maskin för koordinatmätning), inklusive gränslöst antal dimensioner och de flesta GD&T-mättyper är också tillgängliga.
Protolabs standardtoleranser tillämpas.En offertförfrågan krävs för denna tjänst

PROTOLABS STÖDDOKUMENTATION
Vi kan tillhandahålla stöddokumentation som uppfyller FAI-, PPAP- och EMPB-kraven. (Erstmusterprüfbericht ) Dessa innefattar väsentliga dokument som rör produkten, inklusive:

  • följebrev eller Part Submission Warrant-garanti
  • processflöde (Process Flow), FMEA-analys (Failure Modes and Effects Analysis)
  • kontrollplan (Control Plan), MSA-analys (Measurement System Analysis)
  • materialcertifiering (Material Certification) och
  • IMDS (International Material Data)
    Protolabs standardtoleranser tillämpas. En offertförfrågan krävs för denna tjänst

 

Note: OBS! Vi utvecklar vår kapacitet kontinuerligt. Om du har specifika frågor om vår kapacitet ska du kontakta någon ur kundtjänsten på 01952 683522


Request More Information about our Secondary Operations service

Thank you for requesting more information about our Complex Mould Tooling service. A member of our team will be in touch with you shortly.

Request more information Protolabs
800