Formsprutning & CNC bearbetning Montering

Fördelar med att montera hos Protolabs

 • Formsprutade eller CNC-delar
 • Multio-processmontering på en och samma plats
 • Kortare logistiktid och lägre kostnader
 • Designfeedback för delarna i fråga om montering.
 • Kan hjälpa till att hitta ytterligare komponenter. 

Hjälp till att effektivisera din leveranskedja genom att låta en enda leverantör sköta tillverkning och montering av produkten.

Vi välkomnar och granskar alla monteringar, oavsett komplexitetsnivå.

Formsprutade, CNC- eller 3D-printade delar används.

Våra interna tjänster

 • Värmefästning
 • Värmeinfogning efter formsprutning
 • Förstärkning efter formsprutning
 • Märkning av delar
 • Ultraljudssvetsning
  • Manuell montering
  • Mekanisk montering
  • Limning
  • Pressinfogning
  • Fästning av inköpta delar
  • Fästning av mindre ytterligare komponenter (t.ex. kuddar, stickers, band)

 

Kontakta din kundtjänstrepresentant om du vill diskutera dina monteringsbehov.


OBS! Vi utvecklar vår kapacitet kontinuerligt. Om du har specifika frågor om vår kapacitet ska du kontakta någon ur kundtjänsten på 10952 683522


Request More Information about our Secondary Operations service

Request more information Protolabs
800